52a UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

«Construir el país en llibertat»

Prada, del 16 al 23 d’agost del 2020

MANIFEST DE CLOENDA, UCE 2020

En la seva 52a edició, marcada per la pandèmia, la Universitat Catalana d'Estiu ha volgut persistir i mostrar la voluntat de respondre als objectius fundacionals posats al dia. Com que en aquesta ocasió la no-presencialitat ha fet molt difícil el contrast d'idees habitual i la sintonia entre tots els participants, proposem aquests punts perquè s'hi puguin adherir totes les amigues i amics que s'hi sentin identificats. Es tracta, fonamentalment, de les conclusions que es desprenen del contingut dels cursos i de les intervencions en els actes que s'han desenvolupat en aquests dies i que hem mirat de consensuar amb el conjunt de l'Equip Rector. Els punts que proposem són:

1. Malgrat la gravetat peremptòria de les circumstàncies actuals considerem del tot vigent el procés sobiranista català com la gran possibilitat històrica de realització dels ideals de Catalunya, i lamentem la persistent manca d'unitat política per a poder-lo culminar.

2. Considerem més vigent que mai la unitat dels Països Catalans, ja sigui des de la perspectiva espiritual i política com de la material.

3. Cal ser ben conscients de la càrrega negativa que representa per al nostre desenvolupament integral la llarga relació de Catalunya amb l'estat espanyol, basada en la repressió, la coacció, el menysteniment i la negació de la realitat diferencial de la nostra nació.

4. Com a institució i com a col·lectiu estem totalment compromesos en la defensa de la democràcia—no únicament la política i judicial—, sinó també en la consolidació d'una ciutadania lliure que superi l'egoisme material, l'individualisme i la manca de sentit crític que s'estan imposant.

5. Considerem totalment vigents els objectius que ha perseguit i persegueix la Universitat Catalana d'Estiu de defensa radical de la personalitat diferencial cultural i lingüística de l'espai català, de reivindicació de la seva sobirania política i de lluita aferrissada en contra de totes les formes d'autoritarisme més o menys dissimulat que cerquen la despersonalització de les nostres societats.

Alberg Pau Casals - Canigó
Prada (el Conflent), 17-23 d'agost del 2020