52a UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

«Construir el país en llibertat»

Prada, del 16 al 23 d’agost del 2020


Programa de cursos

TALLERSTaller d'interpretació
per ANDREU CARANDELL (Institut del Teatre)
Amb el suport de l'Institut del Teatre
del 17 al 22 d'agost, de 3 a 5 del capvespre

La hibridació de llenguatges i tècniques ha esdevingut quelcom corrent i natural al teatre contemporani. Paraula, moviment, música i imatge es combinen per tal d'aconseguir una antiga exigència del teatre: l'expectació.
El curs proposa un recorregut pràctic a través de diferents formes teatrals: el teatre naturalista, el teatre polític i comunitari, el teatre gestual i el teatre-dansa.
A través de jocs i d'exercicis d'improvisació i dinàmiques individuals i de grup, coneixerem algunes de les tècniques desenvolupades pels grans mestres del segle XX. Pel que fa al teatre naturalista, ens basarem en les teories de Konstantin Stanislawski i d'Anatoli Vassiliev; quant al teatre polític, en les tècniques desenvolupades per Augusto Boal al seu Teatre de l'Oprimit; Étienne Decroux i Jacques Lecoq seran les referències del teatre gestual; i Pina Bausch, del teatre-dansa.


Escriure teatre
per ALBERT MESTRES (Institut del Teatre)
Amb el suport de l'Institut del Teatre
del 17 al 22 d'agost, de 3 a 5 del capvespre

Per on cal començar a treballar en el nostre text dramàtic? Quines són les especificitats de l'escriptura dramàtica enfront de la noveŀla, la poesia o l'assaig? Quin paper té una potencial futura escenificació en la nostra manera d'afrontar la creació del nostre text teatral? Com cal combatre la pàgina en blanc? Tot procés d'escriptura és sempre complex i necessàriament personal. En aquest curs d'escriptura teatral coneixerem els mecanismes i les categories que li són pròpies (personatge, conflicte dramàtic, gir, anagnòrisi, didascàlia…) alhora que buscarem maneres d'enfrontar-nos al temut horror uacui. El curs combina el treball individual amb la dinàmica de grup, de manera que a la vegada que fem les nostres propostes contribuïm al creixement dels textos de la resta del grup i ens en nodrim. És recomanable (no imprescindible) portar ordinador a les sessions.


El sistema a prova de gènere
per NÚRIA SARA MIRAS (Universitat de Barcelona) i SÒNIA ESTRADÉ (Universitat de Barcelona)
dies 17 i 18, de les 3 a les 5

Es proposaran dinàmiques de grup i jocs per a fer-nos pensar sobre privilegi i diferència, posar-nos a prova les intuïcions bàsiques sobre la societat i la justícia o, simplement, divertir-nos mentre aprenem sobre feminismes: «Bingo del patriarcat malvat» i «Privilegewalk».