52a UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

«Construir el país en llibertat»

Prada, del 16 al 23 d’agost del 2020
Equip rectorL'Equip Rector de l'UCE per a l’edició del 2020 està format per:


President:
Jordi Casassas i Ymbert (catedràtic d'història contemporània, Universitat de Barcelona)

Vicepresident de l'UCE Manresa: Josep Oliveras i Samitier (catedràtic d'anàlisi geogràfica regional, Universitat Rovira i Virgili)

Vicepresidents: Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (director del Servei d'Oncologia Radioteràpica, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, UAB), Josep Monserrat (degà de la Facultat de Filosofia, UB) i Elisenda Paluzie (Facultat d’Economia i Empresa, UB)

Vicepresidents adjunts: Jordi Sales (UB) i Jaume Sobrequés (UAB)

Assessors territorials: Miquel Arnaudiès (president de la Federació d’Entitats per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a Catalunya Nord), Anna Arqué (International Commission of European Citizens), Alà Baylac-Ferrer (director de l’Institut Franco-Català Transfronterer, Universitat de Perpinyà Via Domícia), Joan Becat (membre de l’Institut d’Estudis Catalans), Marta Fonolleda (directora de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra, professora de ciències de l’educació a la UAB i membre de la Societat Andorrana de Ciències), Víctor Gómez Labrado (escriptor), Joaquim Montclús (president de l'Associació Cultural del Matarranya), Mercè Morales (historiadora), Josefina Salord (coordinadora científica de l’Institut Menorquí d’Estudis), Carles Sechi (membre fundador de l’Obra Cultural de l’Alguer) i Sebastià Serra (catedràtic d’història contemporània a la Universitat de les Illes Balears)

Caps d'àrea: Gabriel Bibiloni (Universitat de les Illes Balears), Martí Boada i Juncà (Universitat Autònoma de Barcelona), Jaume Carbonell i Guberna (Universitat de Barcelona), Àngel Casals (Universitat de Barcelona), Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (Universitat Autònoma de Barcelona), Núria Ferrer i Anglada (Universitat Politècnica de Catalunya), Òscar Mascarilla i Miró (Universitat de Barcelona), Núria Sara Miras i Boronat (Universitat de Barcelona), Josep Monserrat i Molas (Universitat de Barcelona), Eva Pons i Parera (Universitat de Barcelona), Joan Santanach (Universitat de Barcelona) i Xavier Serra (Societat de Filosofia del País Valencià)

Secretari: Joan Maluquer i Ferrer

Cap de premsa: Josep M. Montaner