correu@uce.cat +34 933 172 411

53a Universitat Catalana d'Estiu

Fer dels Països Catalans una nació normal

Del 16 al 22 d'agost del 2021

Informació general

Accediu a la informació general de l'UCE

Programa

Accediu al programa de cursos de l'UCE

Matrícula

Accediu a la informació de la matrícula

Més informació

Tel. 933 172 411 o correu@uce.cat


53a edició de la Universitat Catalana d'Estiu
Equip rector


 


President: Jordi Casassas i Ymbert (catedràtic d'història contemporània, Universitat de Barcelona)

Vicepresidents: Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (director del Servei d'Oncologia Radioteràpica, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, UAB), Josep Monserrat (degà de la Facultat de Filosofia, UB) i Elisenda Paluzie (Facultat d’Economia i Empresa, UB)

Vicepresidents adjunts: Jordi Sales (UB) i Jaume Sobrequés (UAB)

Assessors territorials: Miquel Arnaudiès (president de la Federació d’Entitats per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a Catalunya Nord), Anna Arqué (International Commission of European Citizens), Alà Baylac-Ferrer (director de l’Institut Franco-Català Transfronterer, Universitat de Perpinyà Via Domícia), Joan Becat (membre de l’Institut d’Estudis Catalans), Marta Fonolleda (directora de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra, professora de ciències de l’educació a la UAB i membre de la Societat Andorrana de Ciències), Víctor Gómez Labrado (escriptor), Joaquim Montclús (president de l'Associació Cultural del Matarranya), Mercè Morales (historiadora), Josefina Salord (coordinadora científica de l’Institut Menorquí d’Estudis), Carles Sechi (membre fundador de l’Obra Cultural de l’Alguer) i Sebastià Serra (catedràtic d’història contemporània a la Universitat de les Illes Balears)

Caps d'àrea: Gabriel Bibiloni (Universitat de les Illes Balears), Martí Boada i Juncà (Universitat Autònoma de Barcelona), Jaume Carbonell i Guberna (Universitat de Barcelona), Àngel Casals (Universitat de Barcelona), Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (Universitat Autònoma de Barcelona), Núria Ferrer i Anglada (Universitat Politècnica de Catalunya), Òscar Mascarilla i Miró (Universitat de Barcelona), Núria Sara Miras i Boronat (Universitat de Barcelona), Eva Pons i Parera (Universitat de Barcelona), Joan Santanach (Universitat de Barcelona), Xavier Serra (Societat de Filosofia del País Valencià) i Àlex Villar (Universitat de València)

Secretari: Joan Maluquer i Ferrer

Cap de premsa: Josep M. Montaner


Patrocinadors

La Universitat Catalana d'Estiu no seria possible sense el suport de les institucions següents: