PUBLICACIONS

ANNALS 1 - UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU
Barcelona: Universitat Catalana d'Estiu, 1983
[Descarrega arxiu pdf]

ANNALS 2 - UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU. QÜESTIONS DE CINÈTICA QUÍMICA. MISCEL·LÀNIA
Barcelona: Universitat Catalana d'Estiu, 1984.
[Descarrega arxiu pdf]

LA UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU, PRADA, 1968-1988.
Prada: Terra Nostra, 1988

25 ANYS DE LA UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU A PRADA, 1968-1993.
Prada: Terra Nostra, 1993

I JORNADES MARTINELLIANES: CÈSAR MARTINELL I LA SEVA ÈPOCA
Gandesa, 26, 27 i 28 de juliol del 1999
Tarragona: Fundació Universitat Catalana d'Estiu, Diputació de Tarragona i Associació Cultural Cèsar Martinell, 2001
Edició a cura de Joan Maluquer i Ferrer i Lluís Melich
310 pàgines.
Il·lustracions en blanc i negre

A LA RATLLA DEL 2000: HISTÒRIA I MANIPULACIÓ
Barcelona/Prada: Fundació Universitat Catalana d'Estiu, 2000.
Edició a cura de Joan Maluquer i Ferrer. 304 pàgines.
Il·lustracions en color

PRIMER SIMPOSI JOAQUIM RUYRA
Blanes, 29, 30 i 31 de maig del 2003
Als cents anys de l'eclosió literària
de Joaquim Ruyra de «Marines i boscatges».
Barcelona: Universitat Catalana d'Estiu, Universitat de Girona i Galerada, 2004.
[Més informació]

ALS CENTS ANYS DE L'ECLOSIÓ LITERÀRIA DE JOAQUIM RUYRA: «MARINES I BOSCATGES»
Catàleg de les exposicions de l'any Ruyra.
Cabrera de Mar: Galerada, 2003
[Més informació]

L’ORGANITZACIÓ DEL TERRITORI, UN REPTE PER AL SEGLE XXI?
Barcelona: Fundació Universitat Catalana d’Estiu, 2008.
Joan Tort, Valerià Paül i Joan Maluquer i Ferrer (eds.)
666 ps.
[Més informació]

1968-2008 40 ANYS D'UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU A PRADA
Barcelona: Fundació Universitat Catalana d’Estiu, 2008.
304 ps.

LES FRONTERES CATALANES I EL TRACTAT DELS PIRINEUS
Recull de les ponències del curs de l'àrea d'història de la XLI UCE (2009)
Àngel Casals, coordinador.
Cabrera de Mar: Galerada, 2009
[Més informació]

REVISIÓ HISTORIOGRAFICA DE JAUME VICENS I VIVES
Recull de les ponències del curs de l'àrea d'història de la XLII UCE (2010)
Àngel Casals, coordinador.
Cabrera de Mar: Galerada, 2010
[Més informació]

EL BANDOLERISME A LA CORONA D'ARAGÓ. Vol. I
Recull de les ponències de la jornada de bandolerisme (2012)
Àngel Casals, coordinador.
Cabrera de Mar: Galerada, 2012
[Més informació]

EL COMPROMÍS DE CASP: NEGOCIACIÓ O IMPOSICIÓ?
Recull de les ponències del curs de l'àrea d'història de la XLIV UCE (2012)
Àngel Casals, coordinador.
Cabrera de Mar: Galerada, 2014
[Més informació]

 

 

 

 

 

 

CONFERÈNCIES POMPEU FABRA

XXXVI UCE (2004)
LA SIGNIFICACIÓ CÍVICA I PATRIÒTICA DE POMPEU FABRA
Jordi Casassas i Ymbert
Barcelona: Fundació Universitat Catalana d'Estiu, 2005

XXXVII UCE (2005)
POMPEU FABRA I L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS
Joan Martí i Castell
Barcelona: Fundació Universitat Catalana d’Estiu, 2006.

XXXVIII UCE (2006)
POMPEU FABRA I L'ESPORT
Carles Santacana
Barcelona: Fundació Universitat Catalana d’Estiu, 2007.

XXXIX UCE (2007)
EL LLENGUATGE DE LES CIÈNCIES I POMPEU FABRA
Oriol Casassas
Barcelona: Fundació Universitat Catalana d’Estiu, 2008.

XL UCE (2008)
POMPEU FABRA I L'ENTORN LINGÜÍSTIC EUROPEU
Joan Julià-Muné
Barcelona: Fundació Universitat Catalana d’Estiu, 2009.

XLI UCE (2009)
LA INFLUÈNCIA DE POMPEU FABRA EN EL VALENCIANISME
Vicent Pitarch
Barcelona: Fundació Universitat Catalana d’Estiu, 2010.

XLII UCE (2010)
POMPEU FABRA I LA GENUÏNITAT DE LA LLENGUA
Gabriel Bibiloni
Barcelona: Fundació Universitat Catalana d’Estiu, 2011.

XLV UCE (2013)
POMPEU FABRA. 10 ASPECTES DE L'HOME I L'OBRA
Aquest llibre aplega les 10 conferències encarregades als especialistes des de l'any 2004 fins el 2013.
Autors diversos
Barcelona: Diputació de Barcelona i Fundació Universitat Catalana d’Estiu, 2013.
374 ps.

 

 

MONOGRAFIES DE LA SECCIÓ DE CIÈNCIES

PLASMES I FOCS
Actes del curs que, dins el cicle «Una visió contemporània de la teoria clàssica dels quatre elements», fou impartit a la XX Universitat Catalana d'Estiu, del 15-25 d'agost de 1988.
Edició a cura d'Enric Casassas i Salvador Alegret.
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1991
171 ps.
[Més informació]

GASOS I ATMOSFERES
Actes del curs que, dins el cicle «Una visió contemporània de la teoria clàssica dels quatre elements», fou impartit a la XXI Universitat Catalana d'Estiu, del 17 al 26 d'agost de 1989.
Edició a cura d'Enric Casassas i Salvador Alegret
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1992
137 ps.
[Més informació]

TERRA I SÒL
Actes del curs que, dins el cicle «Una visió contemporània de la teoria clàssica dels quatre elements», fou impartit a la XXII Universitat Catalana d'Estiu, del 16 al 25 d'agost de 1990.
Edició a cura d'Enric Casassas i Salvador Alegret
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1993
176 ps.
[Més informació]

LÍQUIDS I BIOFLUIDS
Actes del curs que, dins el cicle «Una visió contemporània de la teoria clàssica dels quatre elements», fou impartit a la XXIII Universitat Catalana d'Estiu, del 15 al 24 d'agost de 1991.
Edició a cura d'Enric Casassas i Salvador Alegret
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1993
155 ps.
[Més informació]

DEL PLAERS DELS SENTITS AL PLAER DE LES XIFRES
Actes del seminari d'investigació ofert per la Universitat de Barcelona, fou impartit a la XXIII Universitat Catalana d'Estiu, a Prada.
Edició a cura d'Enric Casassas i Romà Tauler
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1997
255 ps.
[Més informació]

MODELITZACIÓ MACROSCÒPICA EN CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Actes del seminari especialitzat que, ofert per la Universitat de Barcelona, fou impartit a la XXIV Universitat Catalana d'Estiu, a Prada.
Edició a cura d'Enric Casassas i Miquel Esteban
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1996
187 ps.
[Més informació]

ELS ORÍGENS
Actes del curs que, dins l'àrea de ciències, fou impartit a la XXIV Universitat Catalana d'Estiu, del 16 al 23 d'agost de 1992.
Edició a cura de Juli G. Peretó i Salvador Alegret
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1994
167 ps.
[Més informació]

LES FRONTERES DE LA CIÈNCIA
Actes del curs que, dins l'àrea de ciències, fou impartit a la XXV Universitat Catalana d'Estiu, del 16 al 26 d'agost de 1993.
Edició a cura de Salvador Alegret i Juli G. Peretó
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1997
176 ps.
[Més informació]

LLUM I COLOR
Actes del curs que, dins l'àrea de ciències, fou impartit a la XXVI Universitat Catalana d'Estiu, a Prada.
Edició a cura de Juli G. Peretó i Salvador Alegret
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2001
143 ps. + 4 làmines
[Més informació]

 

 

 

 

CATÀLEGS DE LES EXPOSICIONS D’ANTONI MIRÓ

XXI UCE (1989)
CARTELLS D'ANTONI MIRÓ
Impresos des del 1965

Liceu Renouvier, Prada
[Descarrega pdf]

XXII UCE (1990)
ANTONI MIRÓ. UNA DÈCADA DE PINTEU PINTURA
Sala el Pessebre, Ajuntament de Prada

[Descarrega pdf]

XXXIX UCE (2007)
DE CIUTATS
Liceu Renouvier, Prada
[Descarrega pdf]

XLVI UCE (2014)
L'HOSPITAL SUECO-NORUEC D'ALCOI
Liceu Renouvier, Prada
[Descarrega pdf]

50a UCE (2018)
TRIBUNAL DE LES AIGÜES
Alberg Pau Casals - Canigó, Prada
[Descarrega pdf]