XLIII UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU (2011)

Vida, poble, llenguaDates: del 16 al 24 d’agost del 2011

Organitzadors: Fundació Universitat Catalana d'Estiu

Preus: Matrícula i estada: 440 euros

Participació: 1615

Cartell: Gustau Violet (Catalunya Nord)


Seccions: ciències de la natura, ciències de la salut, ciència i tecnologia, economia, pensament, dret, història, literatura, llengua, música, cinema, seminaris d’investigació, cursos de formació cultural, jornades, tallers, fòrum obert, exposicions, actes i commemoracions, espectacles i cinema.

— Actes i commemoracions: Acte d’inauguració — Lliçó inaugural: «La presència social de la llengua catalana» — Crisi democràtica i representació territorial: Compromís pel País Valencià — Vida i poble: la paraula de Joan Maragall en el seu centenari — Esport i país — Llengua i vida: el País Valencià avui, en el centenari de Manuel Sanchis Guarner — Crisi democràtica i representació territorial: Bildu — Premi Canigó: Escola Arrels i Antoni Nughes — Diaris en català: cap a la normalitat del quiosc — Cuina i país: en record de Santi Santamaria — L’activisme conferenciant de Pompeu Fabra — Acte en record de Lluís Marquet, lingüista — El cant de la Sibil·la i els castells, patrimoni immaterial de la humanitat — Crisi democràtica i representació territorial: Flandes — Poble i llengua: als cinquanta anys de la mort de Josep M. de Sagarra — La joventut i la política — L’Any Internacional de la Química — Assemblea — Cloenda. Premi Canigó: Òmnium Cultural i Jordi Pujol.

— Ciències de la natura: Energia i crisi ambiental. Crisi ambiental, una crisi energètica? — Desnuclearització i energies alternatives — Arquitectura bioclimàtica — Sistemes urbans sostenibles, aquest és el futur — Per quant de temps hi ha combustibles fòssils disponibles? — Metabolisme social — De Txernòbil a Fukushima: transcendència per a la salut dels accidents de centrals nuclears — El futur de les centrals nuclears.

— Ciència i tecnologia: L’Any Internacional de la Química. Medi ambient i sostenibilitat — La petjada de carboni com a indicador ambiental en el cicle de la vida d’un producte o d’un servei — És l’hora de la ciència. Primera sessió «Investigadors en medi ambient». — És l’hora de la ciència. Segona sessió «Fabriquem polímers?» — L’univers elemental i el codi universal de la química — El paper dels metalls en la medicina — Dones químiques excepcionals — El món dels elements i els elements del Món — La química que ha canviat el món.

— Ciències de la salut: Un model sanitari sostenible? «Transcendència de la crisi econòmica per la sanitat pública» La base econòmica del problema — Reflexions ètiques sobre la crisi de la sanitat — Un model sanitari sostenible. La sanitat pública davant la crisi — La reial expedició de la vacuna antiveròlica dirigida per Francesc Xavier Balmis i Josep Salvany (1803-1810) — La seguretat del pacient — Visió de l’error mèdic des de la bioètica — «Comunicació entre professionals en l’atenció primària, hospitalària i sociosanitària en l’era digital» Comunicació professional en l’àmbit de l’atenció primària — Comunicació professional des de l’àmbit hospitalari — La comunicació en la perspectiva global de l’organització sanitària — «Cloenda conjunta dels cursos de les àrees de ciències de la natura i ciències de la salut» De Txernòbil a Fukushima: transcendència per a la salut dels accidents de centrals nuclears — El futur de les centrals nuclears.

— Economia: Països Catalans 2011: com cal interpretar els canvis (crisi) econòmics? «Com sortir de la crisi?» Emprenedoria i internacionalització — Nova economia — Emprenedoria, internacionalització i innovació — Com interpretar els canvis econòmics 2011? — Empresa familiar catalana: situació actual — Lliçons de la crisi: i ara què? — Taller d’empresa: com interpretar els titulars dels diaris d’aquest 2011? — Taller d’economia: com interpretar els titulars dels diaris d’aquest 2011?

— Pensament: La fi de l'Europa moderna? Presentació del curs. On comença i on acaba Europa? Crisi dels valors europeus? — La matriu de la modernitat. Europa i la modernitat — Dimensions de la racionalitat — Jerusalem, Atenes, Roma — La ciutadania europea i el complex Venècia-Amsterdam-Londres — La història de la filosofia catalana contemporània. Canvis de plantejament en la història de la literatura filosòfica catalana: de Torras i Bages a l’efervescència actual — Dues posicions antitètiques de la filosofia catalana del primer terç del segle XX. Els catedràtics de la Secció de Filosofia: Tomàs Carreras Artau, Cosme Parpal i Jaume Serra Hunter — Els filòsofs marginats: Pompeu Gener, Dídac Ruiz i Cristòfor de Domènech. — Cercant el camí de l’assaig. Dos exemples. «Conceptes i dites de Martí de Rialp», de Miquel Carreras i Costajussà — «Primers assaigs», de Joan Crexells — Els corrents renovadors en la segona meitat del segle XX. Dos dels màxims representants: Josep Ferrater Móra i Joan Fuster.

— Dret:  Dret català de l'habitatge: conflictes i solucions jurídiques. La Llei del dret a l’habitatge del 2007: Introducció — Compra-venda d’habitatges i drets dels consumidors — L’habitatge ‘familiar’ en el dret civil català — Activitat notarial i registral en torn de l’habitatge — Els habitatges de protecció oficial i d’inserció social — Funció social del dret de la propietat — Complexos immobiliaris i aprofitament per torns — Apartaments d’ús turístic als Països Catalans.

— Història: La resistència al poder als Països Catalans (segles XI-XVIII). Introducció: Poder i conflicte en les societats d’Antic Règim — Esclaus a la Mediterrània medieval: el cas català — De la revolta a la conflictivitat: les relacions entre ciutat i part forana a la Mallorca moderna — «Per bé que les dones facen, s’hi és pres en mal». Les dones davant la misogínia i les violències a la Catalunya medieval — Reforma religiosa i conflictes: Una qüestió de poder? (segle XVI) — Una conflictivitat oculta: dissensions al món gremial dels Països Catalans a l’època moderna — La història i l’erudició al servei de la política (1609-1709): de Jeroni Pujades a Narcís Feliu de la Penya — Delinqüència i càstig en el món rural — Esclavituds i resistències a Barcelona (segles XV-XVI) — Plet i resistència pagesa a la Catalunya moderna — «Hostes vingueren...»: els allotjaments militars i la societat catalana (segles XVI-XVII) — «No és propi de dones portar armes». Les dones i les guerres en els temps feudals — El republicanisme: cultura política i exigència ètica. Republicanisme clàssic i republicanisme modern i contemporani — Pi i Margall i la cultura política federal — La cultura política del republicanisme català (fi XIX-inici XX) — El contacte del republicanisme amb el nacionalisme radical — L’obra de govern republicana (1931-1939) — El difícil camí del republicanisme durant el franquisme i la primera transició — ERC: teoria i pràctica de l’acció de govern (2003/2010) — L’actual revifalla del republicanisme: propostes i límits.

— Literatura: Dues commemoracions: Josep Maria de Sagarra (1894-1961) i Joan Maragal (1860-1911). Articulisme i poesia de Josep M. de Sagarra — El teatre de Josep M. de Sagarra — La prosa de Josep M. de Sagarra — La narrativa de Josep M. de Sagarra — Poesia i traducció de Joan Maragall — L’autoria controvertida de «Tirant lo Blanc»

— Llengua: Manuel Sanchis Guarner: la tasca cívica, filològica i etnològica al País Valencià. L’aportació filològica de Sanchis Guarner. — L’arquitectura popular i el paisatge en l’obra de Manuel Sanchis Guarner — Manuel Sanchis Guarner, compromís i fidelitat a la llengua, la cultura i la nació — L’aportació historiogràfica de Sanchis Guarner — L’impacte de la comunicació digital: una oportunitat per a la llengua catalana. Introducció general: l’ús del català en la comunicació digital a l’Administració, a la universitat, a l’empresa i a les entitats sense afany de lucre — Els recursos elaborats per l’Administració i les línies de futur — La tasca dels voluntaris per a la presència de la llengua catalana en les tecnologies de la informació i la comunicació — Diagnosi final i proposta de coordinació entre tots els agents per a l’avenç en l’ús del català a la xarxa — D’on surten les paraules? Una introducció al món de la neologia — Lluís Marquet. Llengua i llibertat nacional — La Comissió europea, la comunicació digital i les noves tecnologies de l'àmbit lingüístic — La llengua com a valor: del conflicte a la cohesió social.

— Música: Música i patrimoni musical als Països Catalans. La força melòdica i harmònica d’algunes composicions de la Nova Cançó (la Nova Cançó des de l’etnomusicologia) — Joan Maragall i la música — Isaac Albèniz (1860-1909), el compositor de Camprodon més enllà del pianisme alhambrista — Joan Maragall i la música — Mahler en el centenari de la seva mort — La cançó improvisada com a patrimoni de futur — L’associacionisme musical com a element identitari: El cas de les bandes valencianes — Mahler en el centenari de la seva mort — La cançó improvisada com a patrimoni de futur — L’associacionisme musical com a element identitari: El cas de les bandes valencianes.

— Cinema: Del cinema clàssic al cinema més actual. Perspectives del cinema  actual en el món digital — Evolució del llenguatge cinematogràfic des dels inicis (1895) fins al cinema sonor (1927) — Cinema i música: La música en el cinema negre — Cinema israelià, representacions polítiques i alliberament — «Pa negre», una fita en el cinema català. Estudi comparat entre la novel·la i la seva adaptació cinematogràfica.

— Seminaris de les universitats: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS. Les llengües artificials: la dimensió social — L’obra de Jaume II de Mallorca.– UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. L’Eix Mediterrani, finançament i territori — L’escriptura femenina com a arma de pau.

Cursos d’iniciació: Coneixement de la Catalunya Nord. Identitat catalana, marc legal francès i la situació del català a Catalunya Nord — L’ensenyament del català als Països Catalans i a Catalunya Nord — Els origens de l’ordenació del territori a Catalunya Nord: el cas particular del Regne de Mallorca — El camp de concentració d’Argelers — La transmissió familiar del català a Catalunya Nord — La Catalunya Nord — Iniciació a la llengua. Llengua catalana, nivell mitjà — Llengua catalana, grup de conversa — Curs de llenguatge i gramàtica — Introducció als Països Catalans: la cultura popular i tradicional. «Castells, patrimoni immaterial de la humanitat». Projecció de l’audiovisual Castells, torres humanes de Catalunya. Panoràmica món casteller 2011: el moment més dolç — El castells com a exemple de patrimoni immaterial de la humanitat — Tradició i futur del món casteller — Taller pràctic de castells — «Teatre amateur». Algunes consideracions sobre l’obra teatral de Josep Maria de Sagarra — «Gegants». La història, les festes més arrelades i les músiques de gegants — Taller pràctic de gegants — Actuació dels gegants — «Bestiari». Debat sobre la Directiva Europea del foc — «Cant coral» El moviment coral a Catalunya — Projecció del documental sobre l’obra de Josep Anselm Clavé — Les virtuts del cantar — Taller coral: tothom pot cantar — «Societats musicals». L’associacionisme musical com a element identitari: El cas de les bandes valencianes — Iniciació a la cultura occitana. La llengua occitana: introducció pràctica i aspectes sociolingüístics — Òc XXI (literatura occitana i modernitat).

— Jornades: II Jornades de la Fundació Josep Irla a l’UCE — XXVI Jornades sobre Cooperativisme «Les cooperatives als territoris de parla catalana» — XII Jornades Cap a un espai econòmic i social per damunt de la frontera dels estats: «Eines per a la cooperació transfronterera» — VII Jornades sobre el Cristianisme al segle XXI «Passat present i futur de la teologia de l’alliberament» — V Jornades d’Església Plural «La mort, final del projecte o pòrtic cap a una nova existència. Enfocar la vida des de la mort. Una nova perspectiva de sentit» — XXXIV Jornada Andorrana «L’aigua i Andorra» — XXVI Jornada d’Agricultura a Prada  «Agricultura globalitzada i agricultura de proximitat, una de les dues o totes dues?» — Primeres Jornades del Cercle Català de Negocis: «Les raons econòmiques de l’Estat propi» — Primeres Jornades de les Àrees Protegides: «La informació ambiental en àrees protegides» — VIII Jornada de l’Institut d’Estudis Catalans a l’UCE de Prada «L’ensenyament immersiu de les llengües pròpies: el català als Països Catalans i les llengües minoritzades a l’estat francès» — Jornada sobre Fiscalitat i Sobirania.

— Tallers:  Literatura i enogastronomia, de Josep Pla a Santi Santamaria — La xeremia d’Eivissa i Formentera — Taller de novel·la històrica — Taller de llengua i cultura portuguesa — Els vins dels Països Catalans des de diferents àmbits — Fotografia digital — Dansa — Sardanes — Cançons populars — Muntanyisme — Taller pràctic de castells — Món associatiu i trabucaires — Taller del lutier — Taller d’escriptura de novel·la negra — «Toki pona» — Marc, arcs, onades i corrents — Taller sobre la Directiva Europea del foc — Les virtuts del cantar — Taller coral: tothom pot cantar.

— Fòrum obert: Pirènia, el país que mai no va existir (però que podem fer possible) — Presentació de l’agermanament Ripollès-Conflent — Presentació del llibre Des del rovellet de l’ou d’Elx de Joan-Carles Martí — Taula rodona i debat sobre literatura eròtica. Presentació del XVII Premi de Narrativa Eròtica «La Vall d’Albaida» 2010 titulat Somiant amb Aleixa — Els papers de Salamanca una victòria del catalanisme. Estat del procés — Presentació del llibre Una idea de l’Empordà dins l’espai català transfronterer de Joan Armangué — Esteve Albert (Creu de Sant Jordi 1990). Homenatge a un patriota dels Països Catalans — AJELC: Ahir i demà — Presentació del llibre Independència o mort de la llengua de Jordi Solé i Camardons — Presentació del llibre Catalunya Decideix — Presentació del llibre La ciutat republicana s’enlaira de Pau Vinyes — Una llengua, un poble. Conseqüències lingüístiques de la sentència del Tribunal Constitucional — Revista Sàpiens: recerca, divulgació i identitat nacional — Debat sobre les nostres universitats i el seu encaix a la societat — Història del catalanisme polític a Catalunya Nord — Presentació del Casal Jaume I del Conflent — Presentació del llibre 500 raons per parlar català de David Pagès i Cassú — Còctel literari amb Josep Miquel Servià — Pla Independència, lideratge — Presentació de l’Aplec Excursionista dels Països Catalans a l’Alguer — Presentació de +Vilaweb — Acte polític conjunt de PSAN i SI — Presentació del llibre La primavera dels indignats de Sebastià Bennàssar — Presentació del llibre Tombes i lletres — Acte commemoratiu sobre la República Catalana — Patrimoni popular: de la memòria a la llegenda — Presentació del llibre Organitzacions de reivindicació catalana a Catalunya Nord (1960-1980) de Júlia Taurinyà — Presentació de la revista Capicua, un pont entre les lletres catalanes i portugueses i de l’associació CatalunyApresenta — Presentació de l’associació Amicsprada — Celebració dels 25 anys d’Unitat Catalana — Qui té més nas? — La importància de l’ús correcte de la llengua en els mitjans de comunicació per a la seva supervivència i preservació

Exposicions: El món agrari a les terres de parla catalana — UdArt Poesia — 30 anys de l’Escola Arrels — 45 anys de Terra Nostra.

Espectacles: Música (Crescendo — Els Mariners del Canigó — Blues de Picolat — Diables de Terrassa — Crator — Esbart Companyia Maribel — Banda Rapitenca — Via Límit — Cor Jove Giuseppe Verdi — Cobla Casanoves — Orfeó La Lira de Sant Andreu — Rels — Crescendo) — Teatre (Grup Teatral Margarida Xirgu) — Cinema (Alarma a l’exprés — Berlín, simfonia d’una gran ciutat — L’espia — L’home de la càmera — De malnom en Verga — D’una illa hom no en pot fugir — L’illa nua) — Animació als pobles (Crescendo — Blues de Picolat — l’Agram — Mariners del Canigó).

Professorat: Adrià Abellan, Albert Abellan, Teresa Abelló, Elisabet Abeyà, Xavier Abril, Joan Elies Adell, Aire Nou de Baó, Vicenç Alay i Ferrer, Josep Maria Albet, Joan Alegret i Llorens, Salvador Alegret, Jordi Aligué, Ja Anguita, Lluís Apesteguia, Eduard Araujo,  Aureli Argemí, Joan Armangué i Ribas, Joan Armengol i Ribas, Ivan Armenteros, Anna Arqué, Elvira Asensi, Francesc  Asensi i Botet, Joaquim Auldadell, Lluís Babi i Piccoli, Jordi Bachs, Jordi Bages-Querol i Esteva, Enric Baldà, Xavier Baró, Gerard Batalla,  Lluís Batlle, Alà Baylac-Ferrer, Emília Bea, Joan Becat i Rajaut, Marc Belzunces, Sebastià Bennàssar, Joan Daniel Bezsonoff, Gabriel Bibiloni, Albert Biete, Arlette Bigorra, Xavier Blancafort, Consol Blanch, Martí Boada i Juncà, Roger Bofill i Arasa, Antoni Borràs Seguí, Miquel Botella, Jaume Botey i Vallès, Salvador Brillas i Esteve, Carles Cabrera, Tomàs Callau, Núria Callejo i Ferreras, Sílvia Calvó i Armengol, Martina Camiade, Carola Camps, Magí Camps, Pere Canturri i Montanya, Pau Caparrós, Carles Capdevila, Jaume Capdevila,  Montserrat Capdevila i Pallarès, Albert Capell, Géraldine Caprani, Jaume Carbonell i Guberna, Ramon Cardona, Ramon Carner i Alives, Aitor Carrera, Antoni Casal i Mandicó, Albert Casals, Àngel Casals, Jordi Casals, Muriel Casals, Teresa Casals, Pompeu Casanovas, David Casassas, Jordi Casassas i Ymbert, Carles Castellanos, Castellers del Riberal, Francesc Castells, Joan Castex, Giovanni Cattini, Josep M. Cervera, Mercè Climent, Vicent Climent, Marcel Coderch, Amador Codina, Irene Coghene, Colla de Ribes de Freser, Agustí Colom, Iolanda Colom, Josep Colomar ‘Xauet’, Narcís Comadira, Ramon Copons i Llorens, Xavier Cortadellas, Carles Cortés, Mar Cortina i Selva, Núria Cot, Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon, Laia Creus i Gispert, Jose Cruanyes, Josep Cruells i Rovira, Albert Cuchí, David Demartis, Jordi Deu i Pujal, Miquel Deyà, Nicolau Dols i Salas, Gabriel Ensenyat i Pujol, Joaquim Esperalba i Iglésias, Ramon Espinach, Montserrat Esquerda, Pere Estany, Pere Esteban i Vea, Salvador Esteve, Jaume Fàbrega, Antoni Falcon, Ignasi Fernández i Terricabras, Núria Ferrer i Anglada, Josep Ferrer, Martí Ferrer, M. Jesús Ferrés, Anton Ferret, Fran Ferri, Gerard Figueras, Jaume Figueras i Trull, Jordi Finestres, Pere Fons, Jesús Galindo i Ortego, Àlex García-Miguel, Lluís Garcia Petit, Jordi Gargallo i Domínguez, Martin Garitano, Narcís Garolera, Joan Gaubí, Vittorio Gazale, David Gelabert i Moles, Mario Giampietro, Antoni Glory, Joan Godayol, Gerard Gómez del Moral, Pilar Gonzàlez i Duarte, Miquel Àngel Gràcia i Pardo, Carles Grèbol i Cervera, Elena Gual, Ramon Gual i Batlle, Valentí Gual, Anna Guasch, Josep Guia, Ramon Guillem, Pere Gurgui, Johan Hägmann, Mohamed Halhoul, Ana Sofia G. Henrique, Francesc Homs, Josep Huguet, Xavier Ibáñez, Jaume Illa, Jan Jambon, Armand Jesús i March, Bernat Joan, Josep Jofré, Jordi Jordana i Rossell, Èric Jover i Comas, Oriol Junqueras, Roser Latorre, M. Elena Lauroba i Lacasa, Sílvia Llach, Carles Lladó i Badia, Ramon Lletjós, Alfons Llorenç Gadea, Eduard López i Mirmi, Javier López, Xavier López, Alfons López Tena, Àngels Mach i Buch, Giusy Mallardi, Pere Manzanares, Pasqual Maragall, Xavier Margais, Vicent Marí i Costa, Meritxell Martín-Pardo, Martí Martorell, Andreu Mas-Colell, Salvador Masala, Òscar Mascarilla i Miró, Joana Lluïsa Mascaró, Marcel Mateu, Adela Mauri, Ludger Mees, Josep Melero, Constantí Menéndez i Gonzàlez, Francesc X. Miarnau, Carles Miquel i Garcia, Jordi Mir, Albert Moles i Betriu, Mireia Mollà, Francesc Mompó, Josep Monserrat i Molas, Joaquim Montclús, Pere Morey, Pere Munar, Jordi Munell, Josep Murgades, Ton Naudi i Casal, Susanna Navas i Navarro, Àlvar Net i Castel, Miquel Nicolàs i Amorós, Immaculada Nogués, Antoni Nughes, Joan Olivares, Jordi Oliver i Solà, Joan Padrol, Jordi Palau, Pep Palau, Carles Pascuet i Casanovas, Quim Pèlach, Josep Manel Picas, Josep Pintat i Forné, Manel Plana, Mireia Plana, Llorenç Planes, Joseba Polanco, Marc Pons i Pons, Àurea Ponsa i Vidales, Mònica Portero, Pere Postius i Robert, Xavier Pou d’Avilés, Enric Pozo, Jael Pozo i Lozano, Josep Manuel Puente, Josep M. Puiggròs, Pep Puig, Clàudia Pujol, Jordi Pujol, Ramon Queralt, Patrícia Quillacq i Albages, Gerard Rabat, Martín Guillermo Ramírez, Joan Reñé, Miquel del Rey, Joan Ridaura, Josep Riera, Antoni Riestra i Gonzàlez de Ubieta, Irene Rigau, Malena Riudavets, Marco Riva, Begoña Roman, Joandomènec Ros, Joan Rotger, Miquel Rovira, Boi Ruiz, Albert Sàez, Esther Sais, Jordi Sala, Jordi Sales i Coderch, Maria Salicrú-Maltas, Carles Santacana, Regina Santamaria, Rossend Santiveri, Janet Sanz, Clara Sardà Vergés, Carles Sechi, Jordi Segura i Cobo, Jordi Serapio i Riera, Àngels Serra, Joana Serra, Miquel Serra, Xavier Serra, Josep Miquel Servià, Salvador Servià, Ignacio Simal, Anna Simó, Alain Siré, Josep Miquel Sobrer, Lluís Solà, Jordi Solé Camardons, Guillem Soler, Josep M. Soler, Josep M. Soriano, Jaume Tarabal, Jordi Taurinyà, Antoni Torre, Joaquim Torres, Míriam Torres, Joan Manuel Tresserras, Carme Trilla i Ballart, Ester Tur, Antoni Ubach i Mortés, Miquela Valls, Antoni Vaquer i Aloy, Mercè Velasco, Cèlia Vendrell i Serra, Anna Viaplana i Manresa, Pau Viciano, Joan Víctor de Barberà, Jaume Vidal i Amengual, Josep Miquel Vidal i Hernàndez, Rosa Vila, Jordi Vilaseca, Vicenç Villatoro, Robert Vinas, Pau Vinyes i Roig, Teresa Vinyes, Teresa Vinyoles, Joan Vives, Josep M, Vives, Alan Ward i Koeck, Josep Xaubet, M. Dolors Ximenis.

Fundació Universitat Catalana d'Estiu:

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Salvador Giner
Vicepresident primer: Pere Verdaguer i Juanola
Vicepresident segon: Josep Guia i Marín
Secretari:  Joan Becat
Tresorer:  Joan Mir
Vocals:  Joan Alegret, Salvador Alegret, Joan Ané, President de la Universitat de Perpinyà, Montserrat Casas (Universitat de les Illes Balears), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Carles Cortés, Eugeni Giral, Víctor Gómez Labrado, Ramon Gual, Josep Maria López Llaví, Joan Maluquer i Ferrer, Pere Manzanares, Josefina Matamoros, Jaume Mateu (Obra Cultural Balear), Jordi Mir (Òmnium Cultural), Joaquim Montclús (Fundació Noesis de la Franja), Empar Noguer (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Llorenç Planes, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Joandomènec Ros, Fina Salord, Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer) i Imma Tubella (Universitat Oberta de Catalunya).

EQUIP RECTOR
President:
Jordi Sales i Coderch (president)
Vicepresident: Jordi Casassas i Ymbert (Universitat de Barcelona)
Vicepresident per al Centre Pau Casals: Joandomènec Ros i Aragonès (Universitat de Barcelona i Institut d'Estudis Catalans)
Vicerectors territorials:
Joan Becat i Rajaut (Universitat de Perpinyà Via Domícia i Institut d'Estudis Catalans)
Joan Mir i Obrador (Universitat de les Illes Balears)
Èric Jover (Universitat de Barcelona i Societat Andorrana de Ciències)
Carles Sechi i Ibba (Obra Cultural de l'Alguer)
Victorià Gómez Labrado (Biblioteca Casa Museu Joan Fuster)
Joaquim Montclús
Responsables d'àrea:
Joan Alegret (Universitat de les Illes Balears)
Alà Baylac-Ferrer (Universitat de Perpinyà Via Domícia)
Martí Boada i Juncà (Universitat Autònoma de Barcelona)
Jaume Carbonell i Guberna (Universitat de Barcelona)
Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (Universitat Autònoma de Barcelona)
Núria Ferrer i Anglada (Universitat Politècnica de Catalunya)
M. Jesús Ferrés (Universitat de Girona)
Òscar Mascarilla i Miró (Universitat de Barcelona)
Josep Monserrat i Molas (Universitat de Barcelona)
Susanna Navas i Navarro (Universitat Autònoma de Barcelona)
Xavier Serra (Universitat de València)
Jaume Vidal i Amengual (Obra Social de Caixa Balears "Sa Nostra")
Josep Miquel Vidal i Hernàndez (Institut Menorquí d'Estudis)
Secretari i gerent: Joan Maluquer i Ferrer
Cap de premsa: Josep M. Montaner