XXXVI UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU (2004)Dates: del 15 al 25 d’agost del 2004

Organitzadors: Fundació Universitat Catalana d'Estiu

Preus: Matrícula i estada: 435 euros

Participació: 1659

Cartell: Cesc (Principat)


Seccions: Ensenyament pluridisciplinari 8, Àrea de ciències de la natura 14, Àrea de tecnologia 31, Àrea de ciències socials 31, Àrea d'humanitats 32, Seminaris d'investigació 5, Àrea de formació cultural 10, Jornades científiques i professionals 7, Tallers 16, Actes, conferències, debats, homenatges i commemoracions 20, Fòrum obert 20.

— Actes i commemoracions: Inauguració — La política lingüística del govern de la Generalitat de Catalunya i els resultats de l'estadística d'usos lingüístics — 25 anys de l'Enciclopèdia de Menorca — Homenatge a Lluís M. Xirinacs — Record de Ramon Margalef — Entitats de país per al país (I) — Entitats de país per al país (II) — La comunicació del canvi o canvi als mitjans de comunicació? — Els valors que Catalunya necessita i pot aportar al futur — Cuina i identitat — Els Països Catalans davant el referèndum de la Constitució Europea — La significació cívica i patriòtica de Pompeu Fabra — Cap a un Pla Integral del Poble Gitano — Cloenda.

— Ensenyament pluridisciplinari: La societat xarxa a Catalunya. La societat xarxa a Catalunya — Govern electrònic i serveis públics a Catalunya — L'escola a la societat xarxa — Les tecnologies de la informació i de la comunicació i les transformacions de l'empresa catalana.

— Ciències de la natura: Ecologia i paisatges forestals. Sistemes forestals mediterranis: història, ecologia i gestió. Boscos mediterranis. Evolució històrica i actualitat — Boscos de Catalunya. Característiques ecològiques i estat actual — Biodiversitat forestal — Noves propostes de gestió dels boscos — Gestió forestal. Ecocertificació i fiscalitat — Menjar poc i pair bé. Alimentació, dieta i salut — Del dit al fet — Produir aliments: la indústria agroalimentària — Per què mengem el que mengem — Les concepcions prèvies i la seva incidència en el consum d'aliments — Tomàquets de Montserrat i mongetes del ganxet...: les varietats que es perden — La biotecnologia al camp i a la cuina. Els aliments transgènics — Seguretat alimentària: les vaques boges, la grip del pollastre, mercuri als peixos — Problemes alimentaris en els països en desenvolupament: hi haurà prou menjar per a tothom? — Problemes alimentaris en països desenvolupats: l'obesitat — Transtorns del comportament alimentari: anorexia, bulímia.. — La visió del xef — Aromes, formes i colors: el gust del menjar — La formació de les brises: el cas de Mallorca.

— Tecnologia: Astronomia i astrofísica. L'astronomia. De la prehistòria a Newton — El mite més bell de la creació: el model de Big Bang (I) — Constel·lacions i planetes. El cel a l'abast — El mite més bell de la creació: el model de Big Bang (II) — El Sol i la Terra. Calendaris i rellotges — Ecos d'un temps llunyà: la radiació còsmica de fons — La física de les estrelles. Gegants vermells i nans blancs — Una qüestió poc clara: la matèria fosca — La vida a l'Univers. La recerca a Mart i més enllà — La matemàtica, un destil·lat d'observació?

— Tecnologia: Arquitectura rural dels Països Catalans. Arquitectura rural de les Illes — Arquitectura rural de Catalunya — Control ambiental de l'arquitectura rural — Arquitectura rural valenciana — Arquitectura rural de l'Alguer — Els diferents tipus d'arquitectura rural dels Països Catalans.

— Tecnologia: Ciència i cultura. «1. La cultura científica» La ciència és cultura? — Divulgar la ciència des de la premsa i els llibres — El paper dels museus en la divulgació de la ciencia — Divulgar ciències 'dures': la genètica — La llengua de la ciència — «Mètode»: una revista que divulga ciència en català — Divulgar on line i en temps real — La ciència en els llibres d'ensenyament secundari — Divulgar ciències 'dures': l'astronomia — Divulgació científica i gènere — «2. La problemàtica ambiental del litoral marí» La qualitat de les aigües litorals i la recuperació del front marí: el cas de Barcelona — La disminució de la pesca i de la mida dels peixos a la Costa Brava: un document filmat excepcional de fa cinquanta anys — La pesca, la contaminació i el lleure malmeten la biodiversitat marina — Els cetacis mediterranis i la seva problemàtica — La pesca al mediterrani, és sostenible? Problemes i perspectives — La seducció de les noves tecnologies.

— Ciències socials - dret: La llei sobre mesures concretes en matèria de violència domèstica del 2003: unes morts que no s'aturen. Introducció — La proposta legislativa — Segona sessió — Tercera sessió — Mesures per avançar en la lluita contra la violència masclista — Cinquena sessió — Els tribunals penals internacionals: una passa més en la lluita contra la impunitat.

— Ciències socials - economia: Catalunya i la globalització. Història i perspectiva — Formes de relació econòmica entre Catalunya i l'exterior — Gènesi de la globalització — Estructura i evolució del comerç exterior català — Els moviments de capital com a motor de la globalització — Conseqüències de la globalització — Les reaccions contra la globalització: la taxa Tobin, el moviment ATTAC i els grups antiglobalització a Catalunya — Globalització i turisme a Catalunya.

— Ciències socials - comunicació: Política i televisió, un maridatge blindat. Com es controla la TV pública a Europa? Els ens reguladors europeus — Conflictes televisius, treball i poder — El control de la propaganda electoral a ràdio i TV — Són visibles les dones als mitjans de comunicació.

— Ciències socials - filosofia: Del pensament clàssic a la modernitat filosòfica. Modernitat filosòfica i liberalismes — Saviesa i felicitat.

— Ciències socials - història: Euskadi i Catalunya: semblances i dissensions en la història contemporània. Independentisme català – abertzalisme basc — Nacionalisme i globalització — La transició política (1973-1978) al País Valencià.

— Ciències socials - política i societat: La Constitució Europea. La Constitució Europea. Visió general — La Constitució Europea. Perspectiva catalana — L'ampliació de la Unió Europea : llums i ombres — Els moviments migratoris a les Illes Balears — La nova teoria política del nacionalisme — L'organització i el funcionament del Parlament de Catalunya.

— Humanitats - literatura: Lectures de la lectura: escriptors i editors davant els lectors i la crítica. La literatura catalana a la universitat — Els autors davant la literatura i el mercat — Els autors davant la literatura i el mercat — La literatura catalana als mitjans escrits — La literatura catalana a l'ensenyament — La literatura catalana als mitjans televisius — La crítica i la literatura catalana — La crítica i la literatura catalana — Editar literatura catalana avui (I) — Editar literatura catalana avui (II) — La poesia de Màrius TorresCentenari de la publicació del Llibre que conté les poesies d'en Francesc Pujols, amb un pròleg d'en Maragall.

— Humanitats - llengua: L'ús social de la llengua catalana. La interferència en el lèxic català: creació dependent i substitució — La llengua catalana als missatges de mòbil. Proposta normativa — L'abbé Grégoire i el seu cèlebre Rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser l'usage de la langue française — Estructura política i planificació lingüística — Les polítiques de fragmentació del català — Sobre cultura/dictadura a la comunitat lingüística catalana.

— Humanitats - música:. El Patrimoni musical als Països Catalans. Introducció a la música de cobla — La jota, en parlem? — Flamenc tradicional català — Música i patrimoni musical als Països Catalans.

— Humanitats - història de l'art: Noms propis de l'art català: els grans artistes. La pintura medieval — L'escultura medieval — L'època moderna — Artistes de circ — Sobre els orígens de l'església de la Trinitat a Sant Miquel de Cuixà L'arquitecte Antoni Carbonell i la reforma de la galeria gòtica de la Generalitat de Catalunya.

— Humanitats - audiovisual: El cinema, un mitjà d'expressió en ple canvi. El cinema com a mitjà d'expressió en ple canvi — Llorenç Llobet, una vida en ombres — El patrimoni cinematogràfic català, imatges imprescindibles per a la història. — Imatges que parlen. Iniciació al llenguatge cinematogràfic.

— Seminaris d’investigació: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Ciències per a lletres: com fer divulgació cientificaTerrorisme: reptes i respostesSobre l'ús d'unitats fràsiques en textos literaris — UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS La formació de les brises: el cas de Mallorca — UNIVERSITAT RAMON LLULL El complex ludicomilitar: una visió des dels videojocs.

— Cursos de formació cultural: Curs introductori d'història de CatalunyaConeixement de la Catalunya Nord «L 'encaix de Catalunya Nord als Països Catalans» Iniciació als Països Catalans Els mitjans de comunicació als Països Catalans — Els moviments naturalistes als Països Catalans — L'Alguer i els Països Catalans — Relacions al llarg de la història entre Tortosa, les Terres de l'Ebre, el Maestrat, els Ports de Morella i el Matarranya — Insularitat i Països Catalans — Iniciació a la llengua Curs de llengua catalana: llengua oral i llengua escrita — Morfologia, sintaxi i lèxic — Iniciació a la llengua i a la literatura occitanes.

— Jornades científiques i professionals: Jornada Menorquina — XIX Jornades sobre cooperativisme «El compromís del cooperativisme amb la nació catalana» — XVII Jornada Andorrana «Els llindars òptims del creixement andorrà» — XIX Jornada d'Agricultura «La restauració del paisatge agrícola» — II Trofeu de Petanca dels Països Catalans — I Jornada sobre la Comunitat Gitana als Països Catalans — VI Jornada "Cap a un espai econòmic i social per damunt de la frontera dels estats"

— Tallers: Tallers tècnics (De la fotografia al vídeo — Tres genis a la cuina: mestre Robert, Dalí i Adrià — Socorrisme — Fotografia de la natura) — Tallers d'animació (Dansa — Cançons populars — Esports — Sardanes — Muntanyisme — Iniciació a la petanca) Tallers d'art (Gravat d'ex-libris — Nines de porcellana — Arts plàstiques — Llatre) — Altres tallers (Una proposta bioclimàtica: construcció tradicional amb pedra seca — Lectura de poemes de Pujols i preparació per a la realització)

— Fòrum obert: Xerrada: l'ús del català a les grans empreses — Presentació del llibre El Sàhara Occidental. Història i actualitat d'un poble de Tomás Callau — La lluita juvenil per a la independència als Països Catalans — Presentació de Les parelles lingüístiques i De tots els colors de la llengua — L'11 M i les mentides de l'estat espanyol — Presentació de l'Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia — Els Països Catalans davant la globalització — Presentació de les Converses de Cinema Català — Presentació de l'associació CINEMA-RESCAT — Presentació del Primer Congrés sobre la Franja de Ponent — Presentació de l'Institut Ramon Muntaner, fundació privada dels Centres d'Estudis de Parla Catalana — Presentació de la primera denominació transfronterera: Vedella i Rosada del Pirineu Català (Garrotxa, Ripollès, Berguedà i Catalunya Nord) — De Llibres per als Xiquets al Centre de Recursos de la Franja de Ponent — Presentació de la Capital de la Cultura Catalana — Presentació del llibre La síndrome dels estranys sons d'Editorial 3 i 4 — Presentació de les I Jornades sobre Walter Benjamin a Port Bou — Presentació del Fòrum social per a l'educació — Presentació del llibre Diccionaris, normativa i llengua estàndard. Del Fabra al Diccionari de l'Institut.

— Espectacles: Música (Crescendo — Glissando — el Pont d'Arcalís — S'Albaida — Santi Miret — Josep Tero — Miquel Gil — S'Estol des Gerricó — Orquestra Jove de la Societat Coral el Micalet — Cobla Casanoves — la Vella Dixieland — Rumba Catalana amb Beethoven i els Garrotan) — Cinema (Excuses de Joel Joan — Dies de transició de Francesc Escribano — Convoi 927 de Joan Salvat — La mort de ningú, l'enigma Heinz Ches de Joan Dolç — De nens de Joaquim Jordà — Gala (Elena Dimitrievna Diakonova Gala) de Sílvia Munt — Caballé, més enllà de la música d'Antoni A. Farré — Les mans buides de Marc Recha)

— Exposicions: La llengua en l'etiquetatge de les grans marques

Professorat: Eduard Aibar, Rosa Alcoy, Joan Alegret, Marià Alemany, Alfons Almendros, Sebastià Alzamora, Miquel Ametller, Jaume Andreu, Josep Aragonès, Antoni Armengol, Joaquim Auladell, Enric Ballesteros, Ferran Ballesteros, Alà Baylac, Xavier Beal, Pere Beseran, Joan Daniel Bezsonoff, Gabriel Bibiloni, Martí Boada, Carolina Bolea, Maite Bourgeaud, Jaume Busquets, Josep M. Cabanes, Rosa Calafat, Caterina Canyelles, Margalida Capellà, Jaume Carbonell, Joan Carles Carbonell, Ramon Cardona, Francesc Casadesús, David Castillo, Carme Chacon, Guillem Chacon, Marta Civil, Daniel Codina, Hernan Collado, Isidor Cònsul, Marta Continente, Jesús Contreras, Daniele Conversi, Marta Corcoy, Xavier Cortadellas, Salvador Cot, Josep Costa, Rosa Costa-Pau, Montserrat Crespi, Lluís Cuevas, Margalida Cunill, Joan Curós, Magda Cuscó, Martí Domínguez, Josep Escaler, Joan Pau Escudero, Miquel Esquirol, Eron Estany, Jaume Fàbrega, Joan Albert Farré, Anna Fernàndez, Xavier Ferrer, Jaume Figueras, Jordi Figuerola, Jordi Flos, Agustí Font, Joan Jaume Font, Ramon Ganyet, Jaume Garau, Patrick Garcia, Josep Gifreu, J.M. Gili, Antoni Glory, Josep M. Goicoechea, Ferran Goya, Carles Gràcia, Ramon Gual, Josep Guia, Pere Guilera, Julià Guillamon, David Guixé, Judit Ibàñez, Jordi Jané, J.M. Jarque, Bernat Joan, Ujala Joshi, Jaume Juanola, Jordi Lara, Roser Latorre, Jordi Lleonart, Joan Llort, Isabel Lozano, Maties Macé, Sergi Marí, Lluís Marquet, Martí Martorell, Òscar Mascarilla, Montserrat Mases, Albert Masó, Lluís Marquet, Manuel Marquez, Maria Martí, Ricard Martínez, Vicent Martínez, Josep M. Mominó, Joaquim Montclús, Josep M. Montfort, Xavier Montoliu, Xavier Móra, Francesc Murgades, Sergi Nadal, Oriol Ortiz, Maria Cinta Pallé, Xavier Palou, Ada Parellada, Francesc Pau i Vall, Xavier Pla, Carles Perelló, Francesc Pons, Pilar Pons, Francesc Pons, Manel Ponsa, Miquel Porter i Moix, Carme Prats, Francesca Prats, Francesc Prujà, Arnau Puig, Pere Puigdomènech, Josep M. Puiggròs, Maria Josep Puigsobirà, Lluís Quillacq, Joan Ràfols, Climent Ramis, Miquel Ramis, Josep M. Rañé, Ramon Reguant, Miquel del Rey, Anna Riberaygua, Antoni Riestra, Ricard Robles, Raimon Roda, Joandomènec Ros, Marta Rotés, Fermí Rubiralta, Gemma Rufach, Ferran Ruiz, Roger Rull, Jordi Sales, Fina Salord, Martí Salvans, Lluís Sànchez, Montserrat Sànchez, Vicent Sanchis, Carles Sechi, Marta Selva, Rafael Serra i Florensa, Carles Sigalés, Antoni Siurana, Joaquima Sol, Encarnació Soler, Mercè Soler, Ramon Soley, Teresa Sordé, Josep Sort, Àngel Teixidó, Llorenç Torrado, Ferran Torrent, Berta Torres, Enric Trullols, Imma Tubella, Llorenç Valverde, Esteve Vendrell, Pau Verrié, Joan Víctor de Barberà, Josep Vidal, Josep Miquel Vidal, Jordi Vilaseca, Teresa Vinyes-Garcia, Emili Zoagli.


Fundació Universitat Catalana d'Estiu:

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ
President: Pere Verdaguer
Vicepresident: Josep Guia
Secretari:  Joan Becat
Tresorer:  Joan Mir
Vocals: Joan Alegret, Salvador Alegret, Joan Ané, Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Carles Cortès, Eugeni Giral, Ramon Gual, Josep Laporte (Institut d'Estudis Catalans), Antoni Lloret, Josep Maria López Llaví, Joan Maluquer i Ferrer, Pere Manzanares, Josefina Matamoros, Antoni Mir (Obra Cultural Balear), Jordi Mir (Òmnium Cultural), Joaquim Montclús (Associació Noesis de la Franja), Joan Peytaví (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Llorenç Planes, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Fina Salord, Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer), President de la Universitat de Perpinyà, Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Rector de la Universitat d’Alacant, Rector de la Universitat de Barcelona, Rector de la Universitat de Girona, Rector de la Universitat de les Illes Balears, Rector de la Universitat de Lleida, Rector de la Universitat de València, Rector de la Universitat de Vic, Rector de la Universitat Jaume I, Rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Rector de la Universitat Pompeu Fabra, Rector de la Universitat Rovira i Virgili i Rector de la Universitat Ramon Llull.

EQUIP RECTOR
Joandomènec Ros i Aragonès (president), Xavier Barral i Altet (vicepresident), Eduard Aibar, Alà Baylac-Ferrer, Martí Boada, Jaume Carbonell i Guberna, Montserrat Corretger, Joan Curós, Martí Dominguez, Carme Ferré, Núria Ferrer, Jordi Figuerola, Joan Mir, Elisenda Paluzie, Josep M. Vidal i Joan Maluquer i Ferrer.