XXXII UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU (2000)Dates: del 15 al 25 d’agost del 2000

Organitzadors: Fundació Universitat Catalana d'Estiu

Preus: Matrícula i estada: 2.410 francs / 61.000 pessetes

Participació: 1863 (alumnes matriculats 1297, professors i conferenciants 296, organització 36, espectacles 181, altres 54)

Cartell: Joan Lluís Vila (Catalunya Nord)


Seccions: Àrea pluridisciplinària, Àrea de ciències de la natura, Àrea de ciència i tecnologia, Àrea de ciències socials, Àrea d'humanitats, Seminaris d'investigació, Àrea de formació cultural, Reunions i jornades especialitzades, Tallers, Actes, conferències, homenatges i commemoracions, Fòrum obert.

— Actes i commemoracions: Inauguració — Homenatge a Guillem d'Efak — Memòria d'Enric Casassas i Simó — Seleccions catalanes: estat de la qüestió — Homenatge a Pau Casals i Pompeu Fabra — L'ensenyament de la història — Plantar-se — Europa i la Mediterrània — Sentiment de país i realitat urbana — Les caixes d'estalvi, de l'esperit fundacional a avui — Una aposta per la projecció exterior de la cultura catalana — Cloenda — Assemblea general.

— Àrea pluridisciplinària: Viure en una cultura tecnològica. 1. Viure en xarxa (Globalitat, virtualitat i ubiqüitat — Xarxes ciutadanes) — 2. Tecnologia i medi ambient (Recerca, desenvolupament tecnològic i medi ambient — Sostenibilitat i sectors productius: el cas del turisme) — 3. La imatge pública de la ciència i la tecnologia (La imatge pública de la ciència — La imatge pública de la tecnologia) — 4. La societat virtual (El ciberespai: societat mediada per ordinador — Accés virtual al patrimoni cultural) — 5. La gran màquina urbana (Desenvolupament tecnològic i exclusió social: l'experiència municipal — La ciutat difusa: cap a un nou model de medi urbà) — 6. Llengua i globalització (Neonacions a la xarxa: Catalunya 3.0) — 7. Gens i societat (Genòmica: cap un control tecnològic de la vida? — Biotecnologia: entre la por i l'esperança).

— Ciències de la natura: El medi ambient a les envistes del segle XXI. Introducció i problemàtica general — L'exhauriment dels recursos: què menjarem, demà — La nostra mar: quins problemes té?; La biodiversitat marina: un cas de preservació-degradació al litoral — Els nostres boscos: per què es cremen?, com es gestionen? — La biodiversitat vegetal: com protegir les plantes — Les àrees protegides: clarobscurs de la protecció de la natura — La biodiversitat a l'escala local i regional: casos a Catalunya. La biodiversitat: què cal fer per preservar-la a Catalunya? — La biologia en el nou mil·leni. Biodiversitat humana — Biodiversitat de sistemes — Taula rodona i col·loqui sobre biodiversitat — Modificacions genètiques de plantes — Modificacions genètiques d'animals — Percepció social — Genòmica humana: teràpia gènica — Genòmica humana: la nova biologia «in silico» — Taula rodona sobre genòmica — Empitjorem gèneticament? — Coneixent l'origen — Taula rodona i col·loqui — Neuropsiquiatria i genètica — Difusió de la nova biologia — Taula rodona.

— Ciència i tecnologia: Els quanta: de l'evolució històrica de la física quàntica a les aplicacions tecnològiques actuals. Història de la difusió de les idees quàntiques a Catalunya. La primera etapa — Ones de so: la matemàtica de l'afinació musical — Computació quàntica: models, matemàtiques i algorismes — Els principis físics de la quàntica — Aplicacions tecnològiques actuals de la física quàntica: làsers.

— Ciències socials - dret: Història del dret català. Història del dret català, dels orígens als nostres dies — La trajectòria del dret català des del Decret de Nova Planta fins la codificació, segles XVIII-XIX.

— Ciències socials - economia: Les caixes d'estalvi i el sistema financer als Països Catalans: passat, present i futur. La transformació de les caixes d'estalvi — Una reflexió sobre el paper social de les caixes d'estalvi — L'orígen de les caixes d'estalvi i la seva evolució — Les noves tecnologies i el sistema financer — Activitat econòmica de les caixes d'estalvi — Govern, supervisió i control de les caixes d'estalvi — Desregulació i llibertat operativa de les caixes d'estalvi — El dividend social de les caixes d'estalvi — Perspectives de les caixes d'estalvi en el marc de la Unió econòmica i monetària — La Unió Europea i la ronda del mil·lenni. La ronda del mil·lenni — L'Europa dels ciutadans. La Carta Europea dels drets dels ciutadans — Els fons estructurals i el futur de la política agrària comuna Les institucions europees. Reformes previstes als tractats — L'ampliació de la Unió Europea.

— Ciències socials - política i pensament: Les vores de la democràcia. L'envelliment de la democràcia formal. Amos del món i política-titella — Les teories liberals de secessió — Les relacions de la ciència i la política — Els mitjans de comunicació com a actors polítics — Identitat i territori. Introducció als paisatges del nacionalisme català.

— Ciències socials - comunicació: Anàlisi comparativa de la propaganda televisiva en les eleccions autonòmiques i generals. Anàlisi comparativa de la propaganda televisiva en les eleccions autonòmiques i generals — Eleccions i partits polítics al País Valencià — Introducció al llenguatge audiovisual: com explicar històries en vídeoLa ràdio: com el so esdevé imatge i sensació. Els gèneres radiofònics.

— Ciències socials - antropologia: Àfrica negra: pensament i educació. De l'educació informal al sistema educatiu occidental — Poder polític tradicional i pensament modern — Cosmovisions antigues i les seves pervivències — Introducció als estudis gais i lèsbics: sexualitat, subjectivitat i cultura.

— Humanitats - literatura: Les noves formes de la literatura: per un debat sobre el llenguatge creatiu. Novel·la — Traducció — Teatre — Poesia — Guionatge — Els cràters actius del Tirant lo Blanc La recerca detectivesca per la València de la fi del segle XVLiteratura i territoriLa invenció de la tradició literària.

— Humanitats - llengua: Evolució de la presència i l'ús del català, 1990-1999Cap a una terminologia pròpiaAproximació didàctica a la vida i l'obra d'Enric Valor, per a primària i ESOLa subordinació lingüísticaCurs sobre la Llei 1/1998 de política lingüística i el seu desplegament Llengües i cultures a la Mediterrània occidentalUsos lingüístics, actituds i fracàs escolar.

— Humanitats - història: Història del franquisme. L'església durant el franquisme — La política del franquisme — Societat i cultura — Etapes i característiques de la repressió franquista — Cultura política i sistema de partits: anàlisi històrica i realitat actual. Els antecedents del segle XIX: el sistema polític durant la Restauració — La Catalunya del Nord dins del sistema de partits polítics — Una conjuntura de canvis: els canvis polítics entre els anys vint i la Guerra Civil — Andorra, particularisme polític? — De la clandestinitat a l'evolució del sistema de partits dels anys vuitanta i noranta — La situació política a les Illes — Eleccions i partits polítics al País Valencià.

— Humanitats - història de l'art: Existeix la noció de «Països Catalans» en art i arqueologia?. Les ciutats romanes als Països Catalans — L'edat mitjana — L'epoca moderna: Els fonaments de la modernitat a l'art català a finals del segle XIX — Art contemporani: un període clau a Ceret, 1919-1922.

— Humanitats - audiovisual: Cinema i sistemes de representació. Cinema i experiència — Cinema i abstracció — Cinema i noves tecnologies.

— Humanitats - música: Retrobem Bach 250 anys de la seva mort. Introducció a la vida i l'obra de Johann Sabastian Bach — La recuperació de l'obra de Bach a Europa i Catalunya: de Mendelssohn a l'Orfeó Català i Pau Casals — La creació musical contemporània. II — L'obra per a clavicèmbal de Bach i el seu temps.

— Seminaris d’investigació: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. Els fundadors del Regne de València. Llengua, antroponímia i repoblament medievalsLa recerca detectivesca per la València de la fi del segle XVLa cultura de la ciència: una visió unitària del coneixementOnes de so: la matemàtica de l'afinació musical — UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. Occitània i Catalunya: present d'una tradició — UNIVERSITAT DE BARCELONA. Identitat i territori. Introducció als paisatges del nacionalisme català — UNIVERSITAT DE GIRONA. Els antecedents del segle XIX: el sistema polític durant la Restauració — UNIVERSITAT DE PERPINYÀ. Cap a un espai econòmic i social per damunt de la frontera dels estats. II Jornada: «Els programes INTERREG III 2000-2006» — UNIVERSITAT JAUME I. Les relacions de la ciència i la política — UNIVERSITAT D'ALACANT. Eleccions i partits polítics al País Valencià — Aproximació didàctica a la vida i l'obra d'Enric Valor, per a primària i ESO — UNIVERSITAT POMPEU FABRA. Anàlisi comparativa de la propaganda televisiva en les eleccions autonòmiques i generals — UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA. Els quanta: l'evolució històrica de la física quàntica a les aplicacions tecnològiques actuals — INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. La tasca de l'IEC com a nucli de recerca, de la seva creació fins avui dia.

— Cursos de formació cultural: Iniciació als Països Catalans «l'Alguer, el Principat, les Illes, el País Valencià i la Franja de Ponent» Els fundadors del Regne de València. Llengua, antroponímia i repoblament medievals — La catalanitat a Andorra — La catalanitat a la Franja de Ponent — Interrelacions als Països Catalans — Balear, una economia política — Eivissa i Formentera — Les inèrcies de la transició espanyola i els problemes de la civilització europea — Iniciació a la llengua. Curs de llengua catalana: expressió oral i expressió escrita — Morfologia i sintaxi. El lèxic i les expressions que es perden o es desfiguren — Coneixement de la Catalunya del Nord. Geografia i societat: entre autoodi i reconstrucció nacional — Catalunya del Nord a l'abast — Ràdio, TV i premsa del sud a la Catalunya del Nord — Classes bilingües: quina història i geografia en català? — La noció de frontera a Cerdanya — Maillol — Cuina tradicional i normes nutricionals — Tarifa plana al nord de les alberes i la seguretat (virus, firewals) i de netiquette — França i la Carta Europea de les llengües — La nova generació de músics tradicionals a la Catalunya del Nord — Iniciació als estudis occitans. Aranès pràctic: nocions gramaticals bàsiques de l'occità de la Vall d'Aran — Occitània i Catalunya: present d'una tradició (Llengua i civilització occitana — Viatge per Occitània a través de la literatura)

— Jornades científiques i professionals: XV Jornades sobre cooperativisme «Les cooperatives i la seva relació amb l'entorn» — XIII Jornada Andorrana «Formació i ensenyament a Andorra» — XV Jornades d'Agricultura i Alimentació «Del pagès al consumidor» — VI Jornada forestal «La gestió forestal sostenible» — Cap un espai econòmic i social per damunt de la frontera dels estats. II Jornada Els programes Interreg III 2000-2006 — I Jornada de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia i Vexil·lologia dels Països Catalans — Experiències municipals de sostenibilitat — Política i societat: models de relacions amb la comunitat, una reflexió des de la perspectiva urbana. Catalunya i França.

— Tallers: La cultura del gust, un patrimoni cultural — Plantes medicinals a l'abast — T'ai Txi T'xuan — Drama: tècniques de dramatització i teatra per a l'ensenyament — Escacs: esport i mitjà pedagògic — Heràldica territorial i vexil·lologia — Cançons populars — Art 2000 — Dansa — Idees i guions per a films d'artista. Visionat i debat a l'entorn del cinema fluxus. Filosofia, trencaments, obertures i aportacions que comporta el moviment fluxus — Teoria i pràctica del guió cinematogràfic — El teatre no professional — Socorrisme — Taller de contes — L'avantatge digital de Macintosh — Sardanes — Esports — Ceràmica — Muntanyisme.

—Fòrum obert: Exposició sobre Els transtorns psicosomàtics compresos des d'una perspectiva interdisciplinària. Aportacions de la psicoanàlisi — Conferència Vint-i-cinc anys de la Unió de Pagesos i presentació de l'exposició Unió de Pagesos: vint-i-cinc anys al camp català — Presentació de la XX edició de la Fira de Teatre de Tàrrega — Presentació i projecció del vídeo Casals, una batuta per la pau — Presentació del llibre Terra i Llibertat. 100 entitats dels Països Catalans — Presentació de la revista Bioma — Presentació del XXIII Curset sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic als Monestirs — Presentació de Cataloniamail.com «el hotmail català».

Espectacles: Música (Tres Fan Ball — Glaucs — Manuel Camp, piano, i Jordi Molina, tenora — Biel Majoral — Antoni Besses, piano — Cobla Juvenil de Bellpuig — Marduix — Fora des Sembrat — Els Mariners del Canigó — Claudi Arimany, flauta travessera, i Anna Ferrer, piano — Maria Lluïsa Cortada, clavicèmbal — Cobla Els Únics — Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries — Orfeó Gracienc — Roger Mas — Quartet Levare — La Vella Dixieland — Carraixet — Els Diables de Baó — Crescendo) — Cinema (Morir o no — L'altra cara de la lluna, — Mones com la Becky — Babaouo — Sang d'orxata — La ciutat dels prodigis — Ic digitur Dei — Buenaventura Durruti — Els sense nom — Kràmpack)

Professorat: Josep Enric Aguar, Eduard Aibar, Hassan Akioud, Rosa Alcoy, Joan-Pau Alduy, Joan Alegret, Ignasi Ametlla i Guxens, Lluís Assier-Andrieu, Francesc Antich Manuel Joan Arinyó, Maite Arqué, Sven Augier, Joaquim Auladell, Élèna Aznar, Cristina Badosa, Andreu Balent, Xavier Barral i Altet, Roser Bastida i Areny, Daniel Bastida i Obiols, Alà Baylac-Ferrer, Joan Becat, Domènec Bernardó, Joan Berney, Univers Bertrana, Jaume Bertranpetit, Pere Beseran, Antoni Besses, Gabriel Bibiloni, Pau Blanc, Martí Boada, Antoni Boladeres i Sorribes, Joan Botella, Bruno Botet, Joan Botey, Vicent Brotons i Rico, Jordi Bruno, Francesc Cabana, Teresa Cairat i Vila, Francesc Calafell, Joan Cals, Arcadi Calzada, Manuel Camp, Josep M. Camprubí i Rovira, Paco Cano, Arantxa Capdevila, Joan Miquel Capell, Miquel Capellà, Jaume Carbonell i Guberna, Ramon Cardona, Carles Carreras, Josep Carreras, Josep M. Casacuberta, Joaquim Casals, Anna Casanovas, Anna Casassas, Oriol Casassas, Carles Castellanos, Manuel Castellet, Josep Castells, Mercè Centrich, Pere Cervós i Cardona, Guillem Chacón, Jordi Checa i Gutes, Ramon Clotet i Ballús, Pere Codonyan, Eliana Comelade, Celestí Corbacho, Jordi Cornudella, Albert Corominas, Maria Lluïsa Cortada, Joan Costa, Ferran Costa i Marimon, Jacint Creus, Maurici Cuesta, Miquel Domènech, Martí Domínguez, Àngel Duarte, Josep A. Duran i Lleida, Pilar Escaler i Penella, Josep M. Escribano i Casaldàliga, Salvador Esteve, Ricard Estrada, Jaume Fàbrega, Josep Anton Fernàndez, Gabriel Ferraté, Ignasi P. Ferré, Xavier Ferrer, Jaume Figueras, Jordi Figuerola, Cristina Fillat, Thilo Firchow, Armand de Fluvià, Èric Forcade, Lluís Franco, Pere Frases i Homedes, Teresa Galcerà, Francesc Garcia, César Garcia i Bernardo, Carme Garcia i Puy, Josep Gasa i Gasó, Antoni Gasol, Josep Germain, Eugeni Giral, Mònica González i Fernández, Dolors Grau, Josep Grau i Seris, Ramon Gual i Batlle, Josep Guia, Roderic Guigó, Jordi Guillamet i Anton, Enric Guinot, Frederic Guisset, Carles Hac Mor, Eric Hostalnou, Ferran Iniesta, Anna Insa i Canet, Ramon Jarrega, Bernat Joan, Jaume Juanola, Cristina Junyent, Montserrat Komen, Juli Labadie, Roser Latorre, Vicent Liern i Carrion, Joaquim Llach, Jaume Llauradó, Laura Llevadot, Joan Llort, Xavier Llovera i Massana, Joan Lluís Lluís, Albert Lobo, Biel Majoral, Joan Maluquer i Ferrer, Pere Maluquer i Ferrer, Gerard Marí i Brull, Miquel Marimon, Martí Marín, Joan R. Marina i Amat, Lluís Marquet, Joan Martínez i Benazet, Xavier Martorell, Roger Mas i Canalis, Marc Mayer, Francesc Mercadé, Bartomeu Mestre, Joan Mir, Carles Miralles, Isidre Molas, Lluís Montoliu, Xavier Montoliu, Maria Antònia Munar, Glòria Munilla, Manuel Ollé, Imma Oranias i Estudis, Francesc Orteu, Josep Palouzie, Mònica Pastor, Paulí, Elisabet Pedrosa, Juli Peretó, Jordi Pericot, Joan Peytaví i Deixona, Florenci Pla i Altisent, Antoni Pol, Xavier Pomés, Arnau Pons, Damià Pons, Jordi Portabella, Josep Porter, Miquel Porter i Moix, Francesc Prujà, Arnau Puig, Elisenda Puig, Felip Puig, Pere Puigdomènech, Josep M. Puiggrós i Jové, Enric Pujal, Concepció Ramió, Víctor Ramírez, Josep M. de Ribot, Manuel Risques, Albert Roca, Antoni Roca, Ferran Rodà, Josep M. Roig i Rosich, Joan Maria Romaní, Àngel Romo, Joandomènec Ros, Araceli Rosa, Antoni Rossell, Ramon Rovira i Tobella, Manuel Royes, Jordi Sala, Jordi Sales, Carles Santacana, Josep M. Santacreu i Soler, Alícia Santos i Mateo, Joan Saura, Artur Saurí, Joan Serra, Artur Serra, Carolina Serra i Areny, Antoni Serra Ramoneda, Jaume Sobrequés, Pere Solà, Joan Ramon Solé, Mercè Soler, Montserrat Soler, Miquel Strubell, Anna Tardà, Jean-Alain Toquec, Ricard Torrents, Joaquim Triadú, Max Turull, Joan Vallvé, Fàtima Valero i Alcaide, Llorenç Valverde, Pere Verdaguer, Frederic Vergés, Joan Víctor de Barberà, Carme Vidal, Vicenç Vidalou, Marià Vilajeliu i Serra, Jordi Vilajoana, Enric Vilanova, Ramon Vilaseca, Pau Vinyes, Ferran Virgós i Bel, Joan Vives, Sebastià Xambó, Ester Xargay i Lluís M. Xirinachs.


Fundació Universitat Catalana d'Estiu:

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ
President: Manuel Castellet (Institut d’Estudis Catalans)
Vicepresident: Pere Verdaguer
Vicepresident: Josep Guia
Secretari:  Joan Becat
Tresorer:  Eugeni Giral
Vocals:  Joan Ané, Enric Argullol (Universitat Pompeu Fabra), Lluís Arola i Ferrer (Universitat Rovira i Virgili), Max Cahner, Antoni Caparrós (Universitat de Barcelona), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Joan Garcia i Codina (Òmnium Cultural), Miquel Gassiot (Universitat Ramon Llull), Ramon Gual, Llorenç Huguet (Universitat de les Illes Balears), Lluís Lliboutry, Antoni Lloret, Joan Maluquer i Ferrer, Pere Manzanares (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Antoni Mir (Obra Cultural Balear), Joan Mir, Joaquim Montclús (Fundació Noesis de la Franja), Josep M. Nadal (Universitat de Girona), Jaume Pagés (Universitat Politècnica de Catalunya), Andrés Pedreño (Universitat d’Alacant), Llorenç Planes, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Jaume Porta (Universitat de Lleida), Miquel Porter i Moix, Ferran Romero (Universitat Jaume I), Pere Ruiz (Universitat de València), President de la Universitat de Perpinyà, Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer), Carles Solà (Universitat Autònoma de Barcelona) i Ricard Torrents (Universitat de Vic).

EQUIP RECTOR
Miquel Porter i Moix (president), Xavier Barral i Altet (vicepresident), Eduard Aibar, Cristina Badosa, Alà Baylac-Ferrer, Anna Casanovas, Jaume Carbonell i Guberna, Núria Ferrer, Jordi Figuerola, Joan Mir, Vicent Partal, Jordi Pericot, Joandomènec Ros i Joan Maluquer i Ferrer.