MATERIALS
Diari de Prada

Diari de Prada XXXVII UCE (2005)

Diari de Prada XXXVIII UCE (2006)

Diari de Prada XXXIX UCE (2007)

Diari de Prada XL UCE (2008)

Diari de Prada XLI UCE (2009)

Diari de Prada XLII (2010)

Diari de Prada XLIII UCE (2011)

Diari de Prada XLIV UCE (2012)

Diari de Prada XLV UCE (2013)

Diari de Prada XLVI UCE (2014)

Diari de Prada XLVII UCE (2015)

Diari de Prada XLVIII UCE (2016)

Diari de Prada XLIX UCE (2017)
Recull de premsa


Premsa paper XLVIII UCE (2016)
Premsa digital XLVIII UCE (2016)

Actes i commemoracions

Actes de la XLVII UCE (2015)
Actes de la XLVI UCE (2014)
Actes de la XLV UCE (2013)
Actes de la XLIV UCE (2012)
Actes de la XLII UCE (2010)
Actes de la XLI UCE (2009)

 

Presentacions

XI Jornada de l'Institut d'Estudis Catalans a l'UCE de Prada (2015)

Vídeos de les ponències de la jornada
Presentacions dels conferenciants de les jornades anteriors de l'Institut d'Estudis Catalans


Curs Has dut mai unes ulleres atòmiques? 2014, Any Internacional de la Cristal·lografia (2014)

Història i fonaments de la cristal·lografia de R-X (I): de la sal a la doble hèlix, per Xavi Carpena (Institut de Biologia Molecular, CSIC)

La bellesa de la simetria en els cristalls, per Alícia Guasch (Institut de Biologia Molecular de Barcelona, CSIC)

Història i fonaments de la cristal·lografia de R-X (II): de la primera proteïna als virus, per Xavi Carpena (Institut de Biologia Molecular, CSIC)

Taller: Cristal·lografia de proteïnes-II*: processat i resolució de dades de difracció, per Xavi Carpena (Institut de Biologia Molecular, CSIC)

L'estructura de l'ADN i el seu entorn humà, per Alícia Guasch (Institut de Biologia Molecular de Barcelona, CSIC)

De com la vida s'ha protegit de l'oxidació: estructura d'oxidoreductases, per Xavi Carpena (Institut de Biologia Molecular, CSIC)


Curs Reptes i oportunitats econòmiques del nou Estat català (dins o fora de la Unió Europea) (2014)

Oportunitats econòmiques del nou Estat català, per Miquel Puig (economista)


Curs La sanitat a debat (2014)

Salut a totes les polítiques per al segle XXI, per Boi Ruiz (conseller de salut, GdC)


Curs Nutrició, ciència i cuina (2014)

L'alimentació avui: problemes i perspectives, per Abel Mariné (professor emèrit de nutrició i bromatologia, Campus de l'Alimentació, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona)


Curs El Centenari del naixement de Joan Vinyoli (2014)

Joan Vinyoli (III), per Jordi Llavina (Comissari de l'Any Joan Vinyoli)


Curs L'impacte de la revolució digital en l'ensenyament-aprenentatge (2014)

La nova comunicació i l'ensenyament-aprenentatge. Reptes i canvis en el rol del professor i l'activitat de l'alumne, per Meius Ferrés (Universitat de Girona)

La nova comunicació i l'ensenyament-aprenentatge: Recursos i eines 2.0, per Meius Ferrés (Universitat de Girona)


IV Jornada sobre les Àrees Protegides (2014)

«El parc a taula», una experiència per posar en valor la gastronomia, la producció artesana i la viticultura als parcs, per Ramon Espinach (cap de l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals, Diputació de Barcelona)


X Jornada sobre el Cristianisme al segle XXI. Lliures per decidir amb esperança i il·lusió (2014)

Ponència de Jordi Porta i Ribalta


Curs Nanotecnologies, ciència i societat (2013)

De la micro a la nanoelectrònica: «There's plenty of room at the bottom» Primera sessió per David Jiménez (Departament d'Enginyeria Electrònica, UAB)

Nanomaterials i dispositius per a aplicacions emergents: magnetisme, robòtica i biomedicina. Magnetisme (miniaturizació de dispositius) per Eva Maria Pellicer i Vilà

De la micro a la nanoelectrònica: «There's plenty of room at the bottom». Segona sessió per DavId Jiménez (Departament de Física, UAB)

El grafè i les seves aplicacions en l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i les Telecomunicacions (TIC) per Josep Solé i Pareta (Departament d'Arquitectura d'Ordinadors, UPC)

Nanomaterials i dispositius per a aplicacions emergents: magnetisme, robòtica i biomedecina per Eva Maria Pellicer i Vilà (Departament de Física, UAB)

Nous materials per a la societat del futur per Xavier Àlvarez ( Departament de Física, UAB)

Nanotubs de carboni: física, materials i dispositius per Núria Ferrer i Anglada (Departament de Física Aplicada, UPC)


Curs Cosmologia: de l’origen al futur de l’Univers (2012)

Segones Jornades de les Àrees Protegides (2012)


Curs Energia i crisi ambiental (2011)

Curs L'Any Internacional de la Química (2011)

Curs Un model sanitari sostenible (2011)

Primeres Jornades de les Àrees Protegides (2011)


Curs Paisatge i biodiversitat als Països Catalans. Coneixement i gestió (2010)

Curs El làser, cinquanta anys (2010)


Curs Països Catalans, territori de boscos: tocar-los o no tocar-los that is the question (2009)

Curs Pandèmies (2009)

Curs 2009 Any Internacional de l'Astronomia i 200 aniversari de Darwin (2009)

Curs Estratègies de les empreses de l'Arc Mediterrani en un entorn de recessió (2009)

Taller Un viatge a través de les vinyes i els vins del Països Catalans (2009)

Taller Taller visual i acústic per organitzar audicions sobre la cançó catalana (2009)


Curs El descobriment de l'Univers (2008)

Curs Les empreses de l'EURAM (2008)

Curs La vida de les nacions europees i el buit d'Europa (2008)


Curs Astronomia i astrofísica: l'univers proper i llunyà (2007)


Curs Nanociència i nanotecnologies (2006)

PUBLICACIONS
Universitat Catalana d'Estiu

Annals 1 - Universitat Catalana d'Estiu.
Barcelona: Universitat Catalana d'Estiu, 1983.
[Descarrega arxiu pdf]

Annals 2 - Universitat Catalana d'Estiu. Qüestions de cinètica química. Miscel·lània.
Barcelona: Universitat Catalana d'Estiu, 1984.
[Descarrega arxiu pdf]

I Jornades Martinellianes: Cèsar Martinell i la seva època (26, 27 i 28 de juliol del 1999)
Tarragona: Fundació Universitat Catalana d’Estiu, Diputació de Tarragona i Associació Cultural Cèsar Martinell, 2001
Edició a cura de Joan Maluquer i Ferrer i Lluís Melich
310 pàgines.
Il·lustracions en blanc i negre

A la ratlla del 2000: Història i manipulació
Barcelona/Prada: Fundació Universitat Catalana d’Estiu, 2000.
Edició a cura de Joan Maluquer i Ferrer. 304 pàgines.
Il·lustracions en color

Primer Simposi Joaquim Ruyra
Blanes, 29, 30 i 31 de maig del 2003
Als cents anys de l’eclosió literària
de Joaquim Ruyra de «Marines i boscatges».
Barcelona: Universitat Catalana d'Estiu, Universitat de Girona i Galerada, 2004.

L’organització del territori, un repte per al segle XXI?
Barcelona: Fundació Universitat Catalana d’Estiu, 2008.
Joan Tort, Valerià Paül i Joan Maluquer i Ferrer (eds.)
666 ps.

1968-2008 40 anys d’Universitat Catalana d’Estiu a Prada
Barcelona: Fundació Universitat Catalana d’Estiu, 2008.
304 ps.
 
Universitat Catalana d'Estiu - Conferències Pompeu Fabra


XXXVI UCE (2004)
La significació cívica i patriòtica de Pompeu Fabra
Jordi Casassas i Ymbert
Barcelona: Fundació Universitat Catalana d'Estiu, 2005


XXXVII UCE (2005)
Pompeu Fabra i l'Institut d'Estudis Catalans
Joan Martí i Castell
Barcelona: Fundació Universitat Catalana d’Estiu, 2006.


XXXVIII UCE (2006)
Pompeu Fabra i l'esport
Carles Santacana
Barcelona: Fundació Universitat Catalana d’Estiu, 2007.


XXXIX UCE (2007)
El llenguatge de les ciències i Pompeu Fabra
Oriol Casassas
Barcelona: Fundació Universitat Catalana d’Estiu, 2008.


XL UCE (2008)
Pompeu Fabra i l’entorn lingüístic europeu
Joan Julià-Muné
Barcelona: Fundació Universitat Catalana d’Estiu, 2009.


XLI UCE (2009)
La influència de Pompeu Fabra en el valencianisme
Vicent Pitarch
Barcelona: Fundació Universitat Catalana d’Estiu, 2010.


XLII UCE (2010)
Pompeu Fabra i la genuïnitat de la llengua
Gabriel Bibiloni
Barcelona: Fundació Universitat Catalana d’Estiu, 2011.


XLV UCE (2013)
Pompeu Fabra. 10 aspectes de l’home i l’obra
Aquest llibre aplega les 10 conferències encarregades als especialistes des de l'any 2004 fins el 2013.
Autors diversos
Barcelona: Diputació de Barcelona i Fundació Universitat Catalana d’Estiu, 2013.
374 ps.

Institut d'Estudis Catalans - Monografies de la Secció de Ciències


Plasmes i focs
Actes del curs que, dins el cicle «Una visió contemporània de la teoria clàssica dels quatre elements», fou impartit a la XX Universitat Catalana d'Estiu, del 15-25 d'agost de 1988.
Edició a cura d'Enric Casassas i Salvador Alegret.
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1991
171 ps.
[Més informació]


Gasos i atmosferes
Actes del curs que, dins el cicle «Una visió contemporània de la teoria clàssica dels quatre elements», fou impartit a la XXI Universitat Catalana d'Estiu, del 17 al 26 d'agost de 1989.
Edició a cura d'Enric Casassas i Salvador Alegret
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1992
137 ps.
[Més informació]


Terra i sòl
Actes del curs que, dins el cicle «Una visió contemporània de la teoria clàssica dels quatre elements», fou impartit a la XXII Universitat Catalana d'Estiu, del 16 al 25 d'agost de 1990.
Edició a cura d'Enric Casassas i Salvador Alegret
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1993
176 ps.
[Més informació]


Líquids i biofluids
Actes del curs que, dins el cicle «Una visió contemporània de la teoria clàssica dels quatre elements», fou impartit a la XXIII Universitat Catalana d'Estiu, del 15 al 24 d'agost de 1991.
Edició a cura d'Enric Casassas i Salvador Alegret
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1993
155 ps.
[Més informació]


Del plaer dels sentits al plaer de les xifres
Actes del seminari d'investigació ofert per la Universitat de Barcelona, fou impartit a la XXIII Universitat Catalana d'Estiu, a Prada.
Edició a cura d'Enric Casassas i Romà Tauler
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1997
255 ps.
[Més informació]


Modelització macroscòpica en ciències experimentals
Actes del seminari especialitzat que, ofert per la Universitat de Barcelona, fou impartit a la XXIV Universitat Catalana d'Estiu, a Prada.
Edició a cura d'Enric Casassas i Miquel Esteban
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1996
187 ps.
[Més informació]


Els orígens
Actes del curs que, dins l'àrea de ciències, fou impartit a la XXIV Universitat Catalana d'Estiu, del 16 al 23 d'agost de 1992.
Edició a cura de Juli G. Peretó i Salvador Alegret
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1994
167 ps.
[Més informació]


Les fronteres de la ciència
Actes del curs que, dins l'àrea de ciències, fou impartit a la XXV Universitat Catalana d'Estiu, del 16 al 26 d'agost de 1993.
Edició a cura de Salvador Alegret i Juli G. Peretó
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1997
176 ps.
[Més informació]


Llum i color
Actes del curs que, dins l'àrea de ciències, fou impartit a la XXVI Universitat Catalana d'Estiu, a Prada.
Edició a cura de Juli G. Peretó i Salvador Alegret
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2001
143 ps. + 4 làmines
[Més informació]

 

 

 
Institut d'Estudis Catalans - Butlletí de les Societats Catalanes de Física, Química, Matemàtiques i Tecnologia

II Trobada sobre recerca experimental en física i química als Països Catalans. La producció industrial.
Universitat Catalana d'Estiu, Prada 1983.
Barcelona: Societats Catalanes de Física, Química, Matemàtiques i Tecnologia, IEC, 1984
[Més informació]

III Trobada sobre recerca experimental en física i química als Països Catalans. Relacions entre la recerca experimental en física, química i la medicina.
Universitat Catalana d'Estiu, Prada 1984.
Barcelona: Societats Catalanes de Física, Química, Matemàtiques i Tecnologia, IEC, 1985
[Més informació]

IV Trobada sobre recerca experimental en física i química als Països Catalans aplicada a l'estudi i protecció del medi.
Universitat Catalana d'Estiu, Prada 1985.
Barcelona: Societats Catalanes de Física, Química, Matemàtiques i Tecnologia, IEC, 1986
[Més informació]

I Trobada sobre tecnologia. informació i comunicació
Universitat Catalana d'Estiu, Prada 1985.
Barcelona: Societats Catalanes de Física, Química, Matemàtiques i Tecnologia, IEC, 1986
[Més informació]

V Trobada sobre recerca experimental en física i química en el camp de la ciència de materials
Universitat Catalana d'Estiu, Prada 1986.
Barcelona: Societats Catalanes de Física, Química, Matemàtiques i Tecnologia, IEC, 1989
[Més informació]

VI Trobada sobre recerca experimental en física i química als Països Catalans. Txernòbil i el sei impacte als Països Catalans..
Universitat Catalana d'Estiu, Prada 1987.
Barcelona: Societats Catalanes de Física, Química, Matemàtiques i Tecnologia, IEC, 1990
[Més informació]

VIII Trobada sobre recerca experimental en física i química als Països Catalans. La ciència i tecnologia dels residus i llur transformació.
Universitat Catalana d'Estiu, Prada 1989.
Barcelona: Societats Catalanes de Física, Química, Matemàtiques i Tecnologia, IEC, 1991
[Més informació]

IX i X Trobada sobre recerca experimental en física i química als Països Catalans. Ceràmiques modernes. Ciència i tecnologia dels sòls
Universitat Catalana d'Estiu, Prada 1990 i 1991.
Barcelona: Societats Catalanes de Física, Química, Matemàtiques i Tecnologia, IEC, 1992
[Més informació]

XI Trobada sobre recerca experimental en física i química. La física i la telecomunicació
Universitat Catalana d'Estiu, Prada 1992.
Barcelona: Societats Catalanes de Física, Química, Matemàtiques i Tecnologia, IEC, 1994
[Més informació]
     
Galerada

Als cents anys de l'eclosió literària de Joaquim Ruyra: «Marines i boscatges»
Catàleg de les exposicions de l'any Ruyra.
Cabrera de Mar: Galerada, 2003
[Més informació]

Les fronteres catalanes i el Tractat dels Pirineus
Recull de les ponències del curs de l'àrea d'història de la XLI UCE (2009)
Àngel Casals, coordinador.
Cabrera de Mar: Galerada, 2009
[Més informació]

Revisió historiogràfica de Jaume Vicens i Vives
Recull de les ponències del curs de l'àrea d'història de la XLII UCE (2010)
Àngel Casals, coordinador.
Cabrera de Mar: Galerada, 2010
[Més informació]

El bandolerisme a la Corona d'Aragó. Vol. I
Recull de les ponències de la jornada de bandolerisme (2012)
Àngel Casals, coordinador.
Cabrera de Mar: Galerada, 2012
[Més informació]

El compromís de Casp: negociació o imposició?
Recull de les ponències del curs de l'àrea d'història de la XLIV UCE (2012)
Àngel Casals, coordinador.
Cabrera de Mar: Galerada, 2014
[Més informació]
     
Societat Andorrana de Ciències

1a Diada Andorrana a la XX UCE. Andorra, Estat, Institucions i Societat. Prada, 1988

Recull de les ponències de la jornada.
Andorra la Vella: Societat Andorrana de Ciències, 1990
[Més informació]

2a Diada Andorrana a la XXI UCE. Els moviments migratoris a Andorra. Prada, 1989

Recull de les ponències de la jornada.
Andorra la Vella: Societat Andorrana de Ciències, 1991
[Més informació]

3a Diada Andorrana a la XXII UCE. La identitat nacional. Prada, 1990

Recull de les ponències de la jornada.
Andorra la Vella: Societat Andorrana de Ciències, 1996
[Més informació]

4a Diada Andorrana a la XXIII UCE. El futur d'Andorra. Prada, 1991

Recull de les ponències de la jornada.
Andorra la Vella: Societat Andorrana de Ciències, 1997
[Més informació]

5a Diada Andorrana a la XXIV UCE. Tendències polítiques a Andorra. Prada, 1992

Recull de les ponències de la jornada.
Andorra la Vella: Societat Andorrana de Ciències, 1994
[Més informació]

6a Diada Andorrana a la XXV UCE. Alternatives econòmiques per Andorra, . Prada, 1993

Recull de les ponències de la jornada.
Andorra la Vella: Societat Andorrana de Ciències, 1994
[Més informació]

7a Diada Andorrana a la XXVI UCE. Andorra i la catalanitat. Prada, 1994

Recull de les ponències de la jornada.
Andorra la Vella: Societat Andorrana de Ciències, 1995
[Més informació]

8a Diada Andorrana a la XXVII UCE. El finançament de l'Estat Andorrà. Prada, 1995

Recull de les ponències de la jornada.
Andorra la Vella: Societat Andorrana de Ciències, 1996
[Més informació]

9a Diada Andorrana a la XXVIII UCE. Andorra en el món. Prada, 1996

Recull de les ponències de la jornada.
Andorra la Vella: Societat Andorrana de Ciències, 1997
[Més informació]

10a Diada Andorrana a la XXIX UCE. La integració a Andorra. Prada, 1997

Recull de les ponències de la jornada.
Andorra la Vella: Societat Andorrana de Ciències, 1997
[Més informació]

11a Diada Andorrana a la XXX UCE. Andorra i l'aprofitament dels recursos naturalsPrada, 1998

Recull de les ponències de la jornada.
Andorra la Vella: Societat Andorrana de Ciències, 1999
[Més informació]

12a Diada Andorrana a la XXXI UCE. L'ordenació del territori andorrà. Prada, 1999

Recull de les ponències de la jornada.
Andorra la Vella: Societat Andorrana de Ciències, 1999
[Més informació]

13a Diada Andorrana a la XXXII UCE. Formació i ensenyament a Andorra. Prada, 2000

Recull de les ponències de la jornada.
Andorra la Vella: Societat Andorrana de Ciències, 2000
[Més informació]

14a Diada Andorrana a la XXXIII UCE. Andorra i la integració a la Unió Europea. Prada, 2001

Recull de les ponències de la jornada.
Andorra la Vella: Societat Andorrana de Ciències, 2001
[Més informació]

15a Diada Andorrana a la XXXIV UCE. Una història d'Andorra, temàtica. Prada, 2002

Recull de les ponències de la jornada.
Andorra la Vella: Societat Andorrana de Ciències, 2003
[Més informació]

16a Diada Andorrana a la XXXV UCE. Andorra i els seus veïns del sud. Prada, 2003

Recull de les ponències de la jornada.
Andorra la Vella: Societat Andorrana de Ciències, 2004
[Més informació]

17a Diada Andorrana a la XXXVI UCE. Els llindars òptims del creixement andorrà. Prada, 2004

Recull de les ponències de la jornada.
Andorra la Vella: Societat Andorrana de Ciències, 2005
[Més informació]

18a Diada Andorrana a la XXXVII UCE. Andorra i els seus veïns del Nord. Prada, 2005

Recull de les ponències de la jornada.
Andorra la Vella: Societat Andorrana de Ciències, 2006
[Més informació]

19a Diada Andorrana a la XXXVIII UCE. Els models de fiscalitat per a Andorra. Prada, 2006

Recull de les ponències de la jornada.
Andorra la Vella: Societat Andorrana de Ciències, 2007
[Més informació]

20a Diada Andorrana a la XXXIX UCE. Andorra i el seu capital social. Prada, 2007

Recull de les ponències de la jornada.
Andorra la Vella: Societat Andorrana de Ciències, 2008
[Més informació]

21a Diada Andorrana a la XL UCE. L'Andorranitat. Prada, 2008

Recull de les ponències de la jornada.
Andorra la Vella: Societat Andorrana de Ciències, 2009
[Més informació]

22a Diada Andorrana a la XLI UCE. L'energia a Andorra. Prada, 2009

Recull de les ponències de la jornada.
Andorra la Vella: Societat Andorrana de Ciències, 2010
[Més informació]

23a Diada Andorrana a la XLII UCE. Andorra i els seus ciutadans. Prada, 2010

Recull de les ponències de la jornada.
Andorra la Vella: Societat Andorrana de Ciències, 2012
[Més informació]

24a Diada Andorrana a la XLIII UCE. L'aigua i Andorra. Prada, 2011

Recull de les ponències de la jornada.
Andorra la Vella: Societat Andorrana de Ciències, 2012
[Més informació]

25a Diada Andorrana a la XLIV UCE. Andorra i l'obertura econòmica. Prada, 2012

Recull de les ponències de la jornada.
Andorra la Vella: Societat Andorrana de Ciències, 2014
[Més informació]

26a Diada Andorrana a la XLV UCE. La nacionalitat andorrana. Prada, 2013

Recull de les ponències de la jornada.
Andorra la Vella: Societat Andorrana de Ciències, 2014
[Més informació]

27a Diada Andorrana a la XLVI UCE. Models de país per a Andorra. Prada, 2014

Recull de les ponències de la jornada.
Andorra la Vella: Societat Andorrana de Ciències, 2015
[Més informació]

Terra Nostra

La Universitat Catalana d'Estiu, Prada, 1968-1988.

Prada: Terra Nostra, 1988


25 anys de la Universitat Catalana d'Estiu a Prada, 1968-1993.

Prada: Terra Nostra, 1993


Tornaveu

Tornaveu, 16

del 16 al 20 d'agost del 2010Tornaveu, 17

del 21 al 25 d'agost del 2010

Tornaveu, 39

agost del 2011

Tornaveu, 40

agost del 2011

Tornaveu, 62

agost del 2012Tornaveu, 85

agost del 2013

Tornaveu, 108

del 16 al 23 d'agost del 2014

Tornaveu, 146

agost del 2015