correu@uce.cat +34 933 172 411

CONVOCATÒRIA DELS PREMIS JOAN ARTUR ROURA I COMAS

 

«Premi Joan Artur Roura i Comas de recerca»

 

«Premi Joan Artur Roura i Comas de recuperació del patrimoni musical dels Països Catalans»


«Premi Joan Artur Roura i Comas de recerca»


 

Un premi anual de recerca entorn de tres temàtiques possibles:
a) Història i significació de l’UCE. Un treball que investigui sobre l’origen i l’evolució de la Universitat Catalana d’Estiu durant aquests 55 anys d’història.

b) Exili. Un treball que investigui sobre l’exili que comportà als Països Catalans la Guerra Civil espanyola dels anys 1936-1939.

c) Cultura política, científica o humanística dels Països Catalans. Un treball que investigui sobre algun aspecte cultural que d’alguna manera hagi vertebrat els Països Catalans.

Comissió avaluadora: Carles Santacana (catedràtic d’història contemporània a la Universitat de Barcelona), com a president, Jordi Casassas (UCE), Sebastià Serra (Universitat de les Illes Balears), Josep Miquel Santacreu (Universitat d’Alacant), Joan Becat (IEC) i Joan Maluquer (UCE), com a secretari


Dotació: 3.000 euros

Heu d'enviar les propostes per correu electrònic a correu@uce.cat


Calendari:
1) termini d’acceptació de propostes: 16 d’agost del 2023;
2
) anunci de la proposta seleccionada: 23 o 24 d’agost del 2023 (en el decurs de l’acte de cloenda de la 55 UCE, amb lliurament de 1.500 euros a l’investigador);
3) lliurament del treball: abans del 16 d’agost del 2024 (amb lliurament de 1.500 euros a l’investigador).


«Premi Joan Artur Roura i Comas de recuperació del patrimoni musical dels Països Catalans»


 

Un premi anual de recuperació, transcripció i edició digital d’una o més obres corals o orquestrals inèdites d’un compositor dels Països Catalans.

Les partitures de l’obra o les obres recuperades seran penjades en obert al web Patrimoni Musical Català (del Centre Robert Gerhard), o alguna de nova que es pugui crear en el futur, perquè se’n faci la màxima difusió i les formacions corals i orquestrals d’arreu del món hi tinguin accés lliure.
L’obra o les obres recuperades seran estrenades pel Cor dels Països Catalans, o alguna altra formació, a l’església de Sant Pere de Prada o a l’abadia de Sant Miquel de Cuixà durant la Universitat Catalana d’Estiu.

 

Dotació: 2.000 euros

Es destinarà íntegrament a les feines de transcripció, edició i contextualització històrica i cultural de les obres que hagin estat proposades.

Heu d'enviar les propostes per correu electrònic a correu@uce.cat


Calendari:
1) termini d’acceptació de propostes: 16 d’agost del 2023;
2
) anunci de la proposta seleccionada: 23 o 24 d’agost del 2023 (en el decurs de l’acte de cloenda de la 55 UCE, amb lliurament de 1.000 euros a l’investigador);
3) lliurament del treball: abans del 15 de desembre del 2023 (amb lliurament de 1.000 euros a l’investigador).

Comissió avaluadora: Jaume Carbonell i Guberna (vicedegà de Doctorat i Qualitat de la Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona), com a president, Jordi Casassas (UCE), Carles Gumí (director de l’Orquestra de la Universitat de Barcelona), Joan Cuscó (professor del Departament d’Història de l’Art, Universitat de Barcelona) i Joan Maluquer (UCE), com a secretari