XLIV UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU (2012)

Narratives, assaigs, diagnòsticsDates: del 16 al 23 d’agost del 2012

Organitzadors: Fundació Universitat Catalana d'Estiu

Preus: Matrícula i estada: 395 euros

Participació: 1329

Cartell: Margarida Sechi (l'Alguer)


Seccions: ciències de la natura, ciències de la salut, ciència i tecnologia, economia, pensament, dret, història, literatura, llengua, música, cinema, seminaris d’investigació, cursos de formació cultural, jornades, tallers, fòrum obert, exposicions, actes i commemoracions, espectacles i cinema.

— Actes i commemoracions: Acte d’inauguració — Lliçó inaugural: «Aspiracions i solidesa» — Scotland forward — El País Valencià avui: Als 50 anys de la publicació de «Nosaltres els valencians» de Joan Fuster — L’exili a Prada. En Record d’Heribert Barrera — Joan Sales, l’amplitud de la vida catalana. Als cents anys del naixement — El paper dels municipis en el camí cap a l’estat propi — Premi Canigó a l’Obra Cultural Balear i a Josep Miquel Vidal — L’organització territorial: De les necessitats d’avui a les de demà — Ofrena floral a la tomba de Pompeu Fabra — Joan Coromines i Pompeu Fabra — A què cal que respongui una política d’infraestructures? — Josep Ferrater i Móra, l’assaig d’idees i la vida filosòfica. Als cents anys del naixement — Assemblea — Premi Canigó a Pasqual Maragall i Mira — Cloenda.

— Ciències de la natura: Vint anys després de Rio, on som i cap on anem. Presentació del curs — Crisi ecològica i econòmica, Rio+20 i l’economia verda — De Rio a Rio+20. Més a prop o més lluny de la sostenibilitat? Quin ha estat el paper de les ONG i la societat civil aquests vint anys — El paper de les universitats en les propostes de superació de la crisi ambiental — El territori balear, la dialèctica entre el turisme i l’especulació — De la Cimera d’Estocolm a Rio+20: quaranta anys de polítiques públiques en l’àmbit del desenvolupament sostenible — Polítiques depredadores, complicitat social i mobilitzacions pel territori al País Valencià. Les lliçons locals de Rio+20 — Iniciatives locals per a la gestió del medi natural; des de la visió d’un ajuntament fins a ens supramunicipals com el Consorci Alba-Ter — Vint anys de polítiques socioambientals a Catalunya: balanç i perspectives.

— Ciència i tecnologia: Cosmologia: de l'origen al futur de l'univers. Moments estel·lars de la història de l’univers — La relativitat d’Einstein: paradoxes i èxits. — De la relativitat especial al bosó de Higgs — L’univers accelerat — Missatgers de la gravitació: les ones gravitacionals — El bosó de Higgs — L’espai temps: física i geometria — El temps, de la filosofia a la física, anada i tornada.

— Ciències de la salut: La Salut en temps de crisi «Pla de salut en temps de crisi econòmica. Com podem planificar millores?» La crisi econòmica i l’estat del benestar. Perspectiva des de la bioètica — El context polític — El context de la planificació: Nou Pla de Salut — «Medecina i humanitats. La ciència humanitza o deshumanitza?» La Bíblia i la medicina — La medicina en la pintura i l’escultura — Contribució del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona a la cultura històrica — «La medecina forense avui: de la novel·la policíaca a la realitat» La investigació forense de la mort avui. Reflexions entorn de la literatura i les sèries policíaques — La influència de la televisió a les ciències forenses — La identificació de cadàvers en grans catàstrofes — «Les medecines alternatives: mite i realitat» Estat actual de les medecines alternatives al nostre entorn. Conceptes fonamentals — Desmuntant els mites — Medicina científica i medecines alternatives: ignorància, enfrontament o integració?

— Economia: El futur econòmic dels Països Catalans i la viabilitat econòmica de la independència. Conjuntura econòmica i mercat de treball — Balanç econòmic de la independència — Internacionalització i viabilitat econòmica de la independència — Les potencialitats econòmiques de Catalunya.

— Pensament: Temps i calendaris. Elements de civilització — La mesura del temps i els calendaris — Temps moderns — La fi dels temps o la fi dels calendaris. Els filòsofs catalans durat les primeres dècades del franquisme (exiliats, col·laboracionistes i amargats). L’exili dels filòsofs — La situació de la filosofia en la universitat franquista — El periple peculiar de Josep Ferrater Móra.

— Dret: El dret català de successions al segle XXI. Lliçó inaugural: El nou dret català de successions — Successió mortis causa a les Illes Balears — Llibertat de testar i llegítima — Els negocis jurídics testamentaris al Llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions — La successió contractual: l’esforç modernitzador del legislador català — Successions i dret interregional: el dret català en el context plurilegislatiu de l’estat espanyol — La successió intestada. Entre tradició i modernitat — El dret català de successions des de la perspectiva notarial.

— Història: Sis-cents anys del Compromís de Casp. Monarquies i dinasties a la història catalana. El regnat de Martí I i la fi del Casal de Barcelona — La situació interna dels regnes de la Corona d’Aragó — La situació religiosa a Occident: el Cisma — El papa Benet XIII i la situació de l’església de la Corona d’Aragó — El Compromís de Casp — Les dones que van perdre a Casp — Els Trastàmara: una dinastia ‘espanyola’? — Pactisme i monarquia al segle XV: política, dret i institucions — Relacions Monarquia-Catalunya als segles moderns: un conflicte també d’identitats? — Una revisió de la política familiar i successòria de Ferran II — 1640 i Lluís I de Catalunya: els arguments per la legitimitat d’un rei francès — Casp: un debat encara obert? La història nacional de les nacions sense estat: el cas de Catalunya. Curs en homenatge a Josep Termes i Ardèvol. Historiar els moviments nacionals: el marc general — El llegat del republicanisme en la historiografia catalana — Josep Termes i els plantejaments sobre l’origen del catalanisme — Classes populars i obrerisme en la historiografia catalana — Josep Termes i el seu plantejament de la Guerra Civil — L’eclosió de la nova historiografia catalana en els anys seixanta — Història nacional i política catalana avui — La història nacional: cultura i política.

— Literatura: Cinc commemoracions literàries. entre l'assaig i la novel·la. L’obra poètica de Josep Sebastià Pons — La relació de Josep Sebastià Pons amb la literatura occitana — L’assaig I: Notícia de Catalunya de Jaume Vicens i Vives — L’assaig II: Les formes de vida catalana de Josep Ferrater Móra — La novel·la I: La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda — La novel·la II: Incerta glòria de Joan Sales — L’assaig III: Nosaltres els valencians de Joan Fuster — L’epistolari Joan Sales - Mercè Rodoreda.

— Llengua: Els nous llenguatges. Aprendre a gestionar la informació amb els nous recursos a la xarxa — La Bona pronunciació — Introducció a la realitat sociolingüística del País Valencià. Passat, present i futur — Els nous llenguatges: com llegim i com escrivim a la xarxa — La Bona pronunciació — El català a l’ensenyament públic del País Valencià. Estat de la qüestió — La Bona pronunciació. La llengua catalana a la casa global del multilingüisme

— Música: Música i patrimoni musical als Països Catalans. Eduard Toldrà i Frederic Mompou. Dues vessants del noucentisme musical — El jazz a Catalunya — Xavier Montsalvatge, un testimoni de la música del segle XX — Ricard Lamote de Grignon. Música i memòria.

— Cinema: El cinema de Jean Vigo. L’escriptura de llargmetratge de ficció — Maurice Jaubert, «L’Atalante» i la música dels films de Jean Vigo — El cinema de Jean Vigo.

— Seminaris de les universitats: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. Joan Fuster, el seny de l’ordenació de la nació catalana.

Cursos de formació cultural: Coneixement de la Catalunya Nord. El català a Catalunya Nord: rèquiem per la llengua — Iniciació a la llengua. Llengua catalana, nivell mitjà — Llengua catalana, grup de conversa — Curs de llenguatge i gramàtica — Iniciació als Països Catalans. El sobiranisme: estat de la qüestió i perspectives — Iniciació a la cultura occitana. La literatura occitana del barroc, una aventura estètica a la cruïlla dels segles — La llengua occitana: introducció pràctica i aspectes sociolingüístics.

— Jornades: Canigó Bàsquet Camp — III Jornades de la Fundació Josep Irla a l’UCE — XXV Jornada Andorrana «Andorra i l’obertura econòmica» — XXV Jornada d’Agricultura a Prada «Els joves i la dinamització del sectot agrari» — XIII Jornades Cap a un espai econòmic i social per damunt de la frontera dels estats: «Innovació, recerca i emprenedoria» — II Jornades de les Àrees Protegides: «La mirada del paisatge» — IX Jornada de l’Institut d’Estudis Catalans a l’UCE de Prada «Ensenyar llengua en context bilingüe multilingüe» — I Jornada Triangle de Mar Blava: «Presentació de l’Institut Triangle de Mar Blava, una experiència de trobada de l’esquerra verda nacional dels Països Catalans » — II Jornades del Cercle Català de Negocis: «Catalunya, estat propi, estat ric» — XXVII Jornades sobre Cooperativisme «Les cooperatives com a alternativa en temps de crisi» — I Jornada Algueresa: «Llengua i relacions internacionals» — VIII Jornades sobre el Cristianisme al segle XXI «50 anys del Vaticà II. I ara què?» — VI Jornades d’Església Plural «Creences, canvis socials i drets humans».

— Tallers: Vins singulars dels Països Catalans — Fotografia digital — Dansa — Sardanes — Cançons populars — Muntanyisme — El món dels gegants: taller i mostra.

— Fòrum obert: El rescat del peatge de l’autopista al tram Lleida-Montblanc, una alternativa ràpida, barata i sostenible a la construcció de l’autovia — Marxa cap a la independència — Presentació del llibre Catalunya, one nation, two states. Un estudi etnogràfic de la resistència no violenta a l’assimilació d’Alexander Alland Jr. i Sonia Alland — Una experiència de Teatre No Professional (TNP): Els setze de la 26. Oratori NY — Presentació de l'Agenda de la Terra — Presentació del llibre El Quixote va esborrar el Quixot de Lluís M. Mandado — Operació Garzón contra l’independentisme català — Presentació del llibre Viatge pel meu país. En el camí de Joan Fuster, 50 anys després de Joan Garí i Joan A. Vicent — Acte d’homenatge a Josep de Calassanç Serra i Puig ‘Cala’ — Presentació del llibre Sociolingüística per a joves del segle XXI. Una perspectiva catalana de Jordi Solé i Camardons — La Catalunya Exterior — Els papirs i Catalunya — Presentació del Banc de Continguts Culturals i de la revista Canemàs — La nostra televisió — Construïm l'Estat català: la hisenda pròpia — Presentació del llibre Per comprendre Catalunya Nord de Llorenç Planes — Presentació del llibre Paraules contra Espanya de Simón Bolívar — La transició a la independència — Treballar la independència des de la universitat — La memòria olfactiva — L’apèndix de Joan Fuster al Justificació de Catalunya de Josep Armengou — Nosaltres, els fusterians — Presentació del llibre Llengua i emoció. Set mirades sobre el goig de ser d'Àngel Velasco i Quim Gibert (eds.) — Presentació del llibre Pluja de sang. 7 narracions dels 70 de Josepmiquel ServiàPresentació de L’identité du Rousillon. Penser un Pays Catalan à l’âge des nations... (1780-2000) de Nicolas Berjoan — Presentació del Lipdub de Perpinyà.

Exposicions: Prats de Molló entre història i memòria, L’UCE (1968-2011) — Els llibres en català de Catalunya Nord (1502-2000) — Construeix un món millor, fes cooperativa.

Espectacles: Música (La Mata Negra — Grup de Teatre de l’Associació Cultural Recreativa de Fals — Salvador Pané, piano i veu — La Canya d’Or — Ballet folklòric Esbart Maragall — Cobla Casanoves — Associació Teatral AnalfabElfica — Gegants i grallers de Sant Andreu de Barcelona — Anna Maluquer, corresponsal poètica i Santi Miret, viola, llaüt i tiorba — Orquestra de corda de Joves Intèrprets dels Països Catalans — Crescendo — Els Mariners del Canigó — Blues de Picolat) Cinema (Elisa K — Operació Garzón contra l’independentisme català — Gazta zati bat (‘A Peace of cheese’, ‘Un tros de formatge’) — Tres dies amb la família — Herois — La Mosquitera Lipdub per la llengua catalana, Perpinyà).

Professorat: Maria Josep Adserias i Garriga, Macià Alavedra, Toni Albà, Josep Alboquers i Rius, Jordi Alcobé i Font, Joan Alegret i Llorens, Allexander Alland Jr, Sonia Alland, Joan Amorós, Josep Andreu, Pere Aragonès, Ferran Archilés, Marta Arenas, Alejandro Arís, Àlex Armengol i Torm, Lídia Arnau i Raventós, Anna Arqué, Marc Arza, Jacques Astrou, Pere Josep Augé i Sànchez, Joaquim Auladell i Freixinet, Noemí Ayguasanosa, Francesc Badia i Gomis, Ferran Badosa i Coll, Patrici Baccou, Joan Baldoví, Josep Maria Barceló, Narcís Bardalet i Viñals, Josep Bargalló, Agustí Barrera, Carles Barriocanal, Daniel Bastiga i Obiols, Alà Baylac-Ferrer, Joan Becat i Rajaut, Benoît Bénitez, Carles Benítez, Joan-Daniel Bezsonoff, Gabriel Bibiloni, Martí Boada i Juncà, Francesc Bonet i Casas, Mercè Boronat, Jaume Bosch, Mauri Bosch, Patrícia Bragança i Varela, Albert Bramon i Planas, Miquel Bruguera, Carles Cabrera, Sandra Camacho i Clavijo, Dolors Camats, Martina Camiade, Puri Canals, Montserrat Canyameres, Mireia Cañellas, Josep A. Carbonell i Crespí, Jaume Carbonell i Guberna, Ramon Cardona, Antoni Carné, Aitor Carrera, Àngel Casals, Pompeu Casanovas, Jordi Casassas i Ymbert, Antoni Castells, Joan Castex, Giovanni Cattini, Agustí Cerdà, Josep M. Cervera, Sergi Cistero, Pere Codina, Carles Constante, Antoni Cornella i Planells, Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon, Montse Crespí, Josep Cruanyes, Domotien Detrie, Miquel Deyà, John Duffy, Paulette Dumons, Joan Ramon Escoda, Patrick Esteban, Salvador Esteve, Albert Estrada, Martí Estruch, Francesc Feliu, Ponç Feliu, Gonzalo Fernàndez i Quiroga, Núria Ferrer i Anglada, Joan Ferrer i Costa, Maria Jesús Ferrés, Ton Ferret, Cristòfol Ferri i Cintas, Jaume Figueras i Trull, Carles Fiñana i Pifarré, Josep Maria Forcada, Guillem Fornieles i Alacid, Francesc Franquesa, Patrícia Gabancho, Blai Garcia, Ferran Garcia-Oliver, Philip Garcia i Ricart, David Garrido, Joan Gay, Montse Gayà, Quim Gibert, Esperança Ginebra i Molins, Salvador Giner, Antoni Glory, François Gomez, Gerard Gómez del Moral, Victorià Gómez Labrado, Joan Manel Gonzalbo, Joan Gonzàlez i Guardiola, Joan Josep Gonzàlez, Magda Gonzàlez, Joan Ramon Gordo, Ramon Gual, Ramon Gual i Batlle. Manel Güell, Carlos Guerrero i Ruiz, Josep Guia, Modest Guinjoan, Alexander Hachet, Francesc Homs, Anna Hospital i Ribas, Josep Huguet, Xavier Ibàñez i Puig, Antoni Infante, Bernat Joan, Èric Jover i Comas, Oriol Junqueras, Fran Jurado, Alexandra de Lama i Aymà, Karmelo Landa, Roser Latorre, Carles Llorens, Carme Lluveras, Xavier López, Gail Lythgoe, Dirk Madriles, Àngels Mach i Buch, Joan Maluquer i Ferrer, Pere Manzanares, Pasqual Maragall i Mira, José Alberto Marín Sánchez, Magda Marquet i Mandicó, Casimir Martí, Adrià Martí i Badia, Josep Martínez i Salvador, Vicent J. Martínez, Martí Martorell, Òscar Mascarilla i Miró, Josep Maria Masó i Marcet, Eduard Massó, Josefina Matamoros, Jaume Mateu, Joan Mayol, Antoni Miralles i Gascó, Ivan Miró, Albert Moles i Betriu, Pasqual Mollà, Neus Monllor, Josep Monserrat i Molas, Jordi Montaña, Joaquim Montclús, Manel Montoro i Muñoz, Antoni Montserrat, Toti Mumbrú i Martínez, Josep Maria Muñoz, Pep Musté, Pere Navalles, Lluïsa Navarro, Anna Oliver, Arcadi Oliveras, Manel Ollé, Magda Oranich, Antoni Maria Oriol i Tataret, Joana Ortega, Anna Ortín, Joan Padrol, Salvador Pané, Marc Pantebre i Palmitjavila, Jordi Panyella i Carbonell, Vicent Partal, Josep M. Pedrosa, Albert Pereira, Hervé Pi, Maria Josep Picó, Manel Plana, Antoni Pol, Joseba Polanco, Francesc Prujà, Jaume de Puig, Enric Pujol, Arnau Queralt, Ramon Queralt, Joaquim Rabaseda, Carles Rahola i Fabra, Hilari Raguer, Lluís Recoder, Maria Reig i Moles, Aleix Renyé, Joan Reñé, Antoni Riera i Melis, David Rios i Rius, M. Carme Roca, Maria Mercè Roca, Josep Maria Roigé, Montserrat Ronchera i Santacreu, Miquel Rosselló, Boi Ruiz, Jaume Sabater i Rovira, Gilbert Saboya i Sunyé, Jordi Sala, Jordi Sales i Coderch, Marc Sallas, Jean Salles, Carles Santacana, Carles Sechi, Josep Segura i Solà, Dolors Serra, Xavier Serra, Jaume Sió, Jordi Solé i Camardons, Jean-François Suné, Jaume Tarabal i Bosch, Jordi Taurinyà, Martí Teixidó, Sergi Tejero i Cano, Jaume Terribas, Joan Tomàs i Reig, Jaume Torramadé, Antoni Torre, Josep Torrens, Joan Tort, Xavier Tudela, Montserrat Tudela i Penya, Ester Tur, Yancy Vaillant, Miquela Valls, Enric Verdaguer, Steven Vergauwen, Lluís Vicent i Safont, Joan Víctor de Barberà, Jaume Vidal i Amengual, Josep Miquel Vidal i Hernàndez, Rosa Vila, Bernat Vilarasau, Jordi Viñas, Pau Vinyes, Teresa Vinyes, Teresa Vinyoles, Fermí Vives, Joan Vives, Josep M. Vives, Kevin Williamson, Josep Manel Ximenis, Humza Yousaf i Lluís Zamorano.

Fundació Universitat Catalana d'Estiu:

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Salvador Giner
Vicepresident primer: Pere Verdaguer i Juanola
Vicepresident segon: Josep Guia i Marín
Secretari:  Joan Becat
Tresorer:  Joan Mir
Vocals:  Joan Alegret, Salvador Alegret, Joan Ané, Montserrat Casas (Universitat de les Illes Balears), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Eugeni Giral, Ramon Gual, Victorià Gómez Labrado, Josep Maria López Llaví, President de la Universitat de Perpinyà, Joan Maluquer i Ferrer, Pere Manzanares, Josefina Matamoros, Jaume Mateu (Obra Cultural Balear), Jordi Mir (Òmnium Cultural), Joaquim Montclús (Associació Noesis de la Franja), Empar Noguer (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Llorenç Planes, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Joandomènec Ros, Fina Salord, Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer) i Imma Tubella (Universitat Oberta de Catalunya).

EQUIP RECTOR
President:
Jordi Sales i Coderch (president)
Vicepresident: Jordi Casassas i Ymbert (Universitat de Barcelona)
Vicepresident per al Centre Pau Casals: Joandomènec Ros i Aragonès (Universitat de Barcelona i Institut d'Estudis Catalans)
Vicerectors territorials:
Joan Becat i Rajaut (Universitat de Perpinyà Via Domícia i Institut d'Estudis Catalans)
Gabriel Bibiloni (Universitat de les Illes Balears)
Èric Jover (Universitat de Barcelona i Societat Andorrana de Ciències)
Carles Sechi i Ibba (Obra Cultural de l'Alguer)
Victorià Gómez Labrado (Biblioteca Casa Museu Joan Fuster)
Joaquim Montclús
Anna Arqué
Responsables d'àrea:
Joan Alegret (Universitat de les Illes Balears)
Alà Baylac-Ferrer (Universitat de Perpinyà Via Domícia)
Martí Boada i Juncà (Universitat Autònoma de Barcelona)
Jaume Carbonell i Guberna (Universitat de Barcelona)
Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (Universitat Autònoma de Barcelona)
Núria Ferrer i Anglada (Universitat Politècnica de Catalunya)
M. Jesús Ferrés (Universitat de Girona)
Òscar Mascarilla i Miró (Universitat de Barcelona)
Josep Monserrat i Molas (Universitat de Barcelona)
Xavier Serra (Universitat de València)
Jaume Tarabal i Bosch (Universitat Autònoma de Barcelona)
Jaume Vidal i Amengual (Obra Social de Caixa Balears "Sa Nostra")
Josep Miquel Vidal i Hernàndez (Institut Menorquí d'Estudis)
Secretari i gerent: Joan Maluquer i Ferrer
Cap de premsa: Josep M. Montaner