XXXVII UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU (2005)

Societats en trànsit: memòria i futurDates: del 16 al 26 d’agost del 2005

Organitzadors: Fundació Universitat Catalana d'Estiu

Preus: Matrícula i estada: 440 euros

Participació: 1802

Cartell: Joanpere Massana (Principat)


Seccions: Ensenyament pluridisciplinari, Àrea de ciències de la natura, Àrea de ciències de la salut, Àrea de tecnologia, Àrea de ciències socials, Àrea d'humanitats, Àrea de formació cultural, Jornades científiques i professionals, Tallers, Actes, conferències, debats, homenatges i commemoracions, Fòrum obert, Exposicions, Espectacles i Cinema.

— Actes i commemoracions: Inauguració — Mobilització en xarxa als Països Catalans — Les caixes d'estalvi, entre l'arrelament i la projecció — Pompeu Fabra i l'Institut d'Estudis Catalans — GALEUSCA, ahir i avui — Exercint en català — En la mort de Jesús Moncada, un escriptor català de Mequinensa — Incendis forestals: un mal d'avui? — Record de Miquel Porter i Moix — XX anys de Capitals de la Cultura. Assemblea — Premi Canigó a l'Obra Cultural de l'Alguer — 100 anys d'història d'Irlanda: el paper del Sinn Féin — Einstein i el principi de la relativitat. Teoria de la relativitat per a profans — Els reptes europeus en educació superior i recerca — Astronomia gravitatòria: la finestra que Einstein va trobar però que encara hem d'obrir. Cosmologia: l'univers després d'Einstein — L'organització dels fluxos transfronterers entre les dues Catalunyes: comunicacions, aigua i energia — Espai-Temps en la història de l'art: el cas de Les senyoretes d'Avinyó de Picasso. La influència de la física i la teoria de la relativitat en l'art d'avui — Cloenda.

— Ensenyament pluridisciplinari: El llegat d'Einstein al cap d'un segle: l'impacte de la relativitat de la ciència, les humanitats i les arts. Einstein i el principi de la relativitat — Teoria de la relativitat per a profans — Astronomia gravitatòria: la finestra que Einstein va trobar però que encara hem d'obrir — Cosmologia: l'univers després d'Einstein — Espai-Temps en la història de l'art: el cas de Les senyoretes d'Avinyó de Picasso — La influència de la física i la teoria de la relativitat en l'art d'avui.

— Àrea de ciències de la natura: L'aigua i els reptes de futur. El seguiment de paràmetres sociològics en conques fluvials mediterrànies. El cas de l'Observatori de la Tordera — Recursos hiàrics, ús ètic i sostenible de l'aigua a Sardenya — La dimensió humana de l'ús de l'aigua — La nova cultura de l'aigua. La revolta de l'Ebre — La necessitat de l'aigua per a la conservació dels ecosistemes aquàtics: home, economia i natura — La Directiva Marc de l'Aigua a Europa i les polítiques de l'Aigua a Catalunya — L'Observatori de la Muga i el monitoreig d'ictiofauna — Verticalitzar el cicle de l'aigua. L'estat actual de la gestió de l'aigua a les Illes Balears — L'explotació del mar: reptes en l'aprofitament i la sostenibilitat dels recursos marins per a l'alimentació i la salut humanes. Les dues cares de Janus de l'aqüicultura: necessitat de recursos marins i riscos ecològics — La debacle de la pesca a tot el món — Del benestar dels peixos a la salut de les persones i viceversa.

— Àrea de ciències de la salut: Epidèmies del segle xxi: nous i antics problemes de salut. Epidèmies del segle XXI: nous i antics problemes de salut «Les lliçons de la història (I)» De la primera revolució agrícola al sorgiment del cicle epidemiològic de la pesta — Sota el signe de la pesta: malatia i mort al món antic i medieval — Pesta i salut pública: de la pràctica de la 'morberia' a la creació dels 'llatzerets' marítims — «Les lliçons de la història (II)» De la unificació epidemiològica de 1492 als problemes epidemiològics de la revolució industrial — Epidèmies i comerç marítim: febre groga i còlera a l'Europa mediterrània del segle XIX (el cas de Menorca) — «Les malalties infeccioses emergents» Paludisme al segle XXI: història d'una (re)emergència — D'altres epidèmies transmissibles: dels artròpodes als prions, passant pel virus i les bactèries — Les altre epidèmies les malalties no transmissibles — «Les malalties infeccioses reemergents. Les lliçons de la història (III)» Problemàtica general dels fenòmens de l'emergència i la reemergencia de malalties transmissibles — Factors determinants de les infeccions reemergents — La SIDA i altres infeccions de transmissió sexual — «Les epidèmies per problemes o malalties no transmissibles» Entre la sobrealimentació i la pobresa: l'obesitat com a problema de salut emergent — Les altres epidèmies: les malalties no transmissibles (els accidents de trànsit) — Sessió de cloenda: Epidèmies i desenvolupament: els reptes de la globalització — El dolor de peus, motiu d'infelicitat.

— Àrea de Física: Relativitat i els altres treballs d'Einstein del 1905. El jove Einstein: aspectes biogràfics — Relativitat per a principiants: espai-temps, paradoxes i E=mc2 (I) — Relativitat per a principiants: espai-temps, paradoxes i E=mc2 (II) — Einstein a Barcelona el 1923: ciència, amabilitat i calidesa — Relativitat per a principiants: espai-temps, paradoxes i E=mc2 (III) — Molècules: les enigmàtiques danses brownianes — Relativitat general: podem veure com la gravetat corba l'espai! (I) — Ones o partícules? L'efecte fotoelèctric, interpretació d'Einstein del 1905 — Una aplicació real de la Relativitat: GPS, cal realment fer les diferents correccions relativistes? — Relativitat general: podem veure com la gravetat corba l'espai! (II)

— Àrea de tecnologia - arquitectura: Arquitectura i paisatge rural dels Països Catalans. Arquitectura rural de Catalunya — Arquitectura rural de les Illes (I) — Arquitectura i paisatge rural dels Països Catalans — Control ambiental de l'arquitectura rural — Antropologia del paisatge medieval — Arquitectura rural de l'Alguer — Arquitectura rural de les Illes (II) — Necessitat de protecció del paisatge rural — Antropologia de la masia — Llei de paisatge de Catalunya i catalogació d'edificis rurals.

— Àrea de ciències socials - societat del coneixement: Societat del coneixement i país. Catalunya a la Societat del Coneixement — PUNTCAT: odissea d'un domini — Alliberem la cultura per gaudir-ne — Societat del coneixement i país — Grans migracions a Programari Lliure: fal·làcia o realitat? — Llibertat i esclavatge a la Societat de la Informació. Una perspectiva nacional — La Societat de la Informació com a projecte nacional — Algunes coses que el nacionalisme català ha d'aprendre de la xarxa — L 'oportunitat de la Societat del Coneixement.

— Àrea de ciències socials - dret: Democràcia digital i participació ciutadana. El vot electrònic — La fal·làcia dels drets col·lectius.

— Àrea de ciències socials - economia: El finançament autonòmic i els Països Catalans: redistribució o espoli? L'abc del finançament autonòmic — El finançament autonòmic i el País Valencià (I) — El finançament autonòmic — El finançament autonòmic i Catalunya (I) — El finançament autonòmic — El finançament autonòmic i Catalunya (II) — El finançament autonòmic i Catalunya (III) — El finançament autonòmic — El finançament autonòmic i Catalunya (IV) — El finançament autonòmic — El finançament autonòmic i Catalunya (V) — El finançament autonòmic i les Illes Balears — Catalunya i l'economia del coneixement — Els reptes del turisme a la Mediterrània. – La responsabilitat social de les empreses. Compromisos ètics, ambientals, socials, econòmics, laborals i nacionals.

— Àrea de ciències socials - comunicació: La realitat invisible als mitjans de comunicació. La veu del periodista, una proposta per a un periodisme humà — Els peatges de les empreses de comunicació — Què resulta invisible als mitjans de comunicació?

— Àrea de ciències socials - filosofia: Del pensament clàssic a la modernitat filosòfica. Humanisme i filosofia — Modernitat filosòfica i liberalismes.

— Àrea de ciències socials - antropologia: La construcció del record en temps de la (des)memòria.

— Àrea de ciències socials - història: Catalunya: conflictes societat-poder (s. XV-XIX) Resistència, revolta i revolució. Debats i definicions — Les revoltes pageses del segle XV: els remences — Introducció als conflictes socials en la contemporaneïtat — Anys difícils: la revolta dels Barretines (1687-1689) — Conflictes camperols: els rabassaires — 1640: L'esperança — El carlisme és contrarevolució? — 1640: La derrota — La Guerra de Successió: una guerra contra o per Espanya? — Les revoltes urbanes del XV: la Busca i la Biga — La fi del miratge borbònic: les revoltes urbanes de finals del segle XVIII — El bandolerisme de l'Època Moderna, una forma de resistència? — Conflictes urbans: l'obrerisme — La revolta dels "Angelets de la Terra", raons econòmiques o raons nacionals? — L'antibel·licisme i la Setmana Tràgica — Una nova societat: la Mallorca catalana — Identitat, conflictes i cultura a l'Àfrica negra. Ètnies i política en la història africana: memòria, tradició i modernitat — Els conflictes ètnics en l'Àfrica actual: l'Estat qüestionat — Etnosistema i nació: teoria i realitat a l'Àfrica — La nació catalana, particularment València, en el trànsit de l'edat mitjana al renaixement: llengua, cultura, censura, repressió i revolta — Aritmètica irlandesa per a principiants — L'independentisme català, del segle XX al XXI — La conquesta interminable. Cristians i musulmans a la València del segle XIII.

— Àrea de ciències socials - geografia: El repte de l'organització territorial. L'organització territorial: un llast o una clau per al segle XXI? — Entre el passat i el futur: el govern de la Generalitat de Catalunya i l'organització territorial del país — La comarca: realitat o mite? (I) — La comarca: realitat o mite? (II). Algunes reflexions des del Principat — Unió política sense unió geogràfica? — França com a model? — L'organització territorial, al cap de vint anys. La visió personal de dos antics alcaldes — Visions territorials, àmbits significatius i organització territorial — Debat i reflexions de cloenda.

— Àrea de ciències socials - psicologia: Autoestima i identitat nacional.

— Àrea d'humanitats - llengua: Llengua i literatura popular. En quina llengua expliquem les rondalles avui — El projecte RondCat: l'imaginari català i els índexs internacionals — L'etnopoètica i els seus gèneres: teoria i pràctica a partir de l'execució de textos orals dels Països Catalans (I i II) — Les rondalles a la classe de llengua — Narrativa catalana popular: del col·loquial a l'estàndard — Llengua catalana: unitat lingüística i diversitat sociolingüística — La funció simbòlica en el context del bilingüisme — Vigència i actualitat de l'obra de Pompeu Fabra — Interferència i genuïnitat en el català d'avui.

— Àrea d'humanitats - literatura: Literatura catalana popular. Aproximació a la literatura popular. Les funcions tradicionals de la literatura popular. Els gèneres de la literatura popular. Literatura popular i ideologia. La literatura popular en la societat contemporània — L'imaginari popular valencià. Llegendari valencià. Literatura, territori i país. Històries que mereixen ser contades — L'univers fantàstic d'Enric Valor — El rastre valencià del Comte Arnau — Els éssers fantàstics en el folklore dels Països Catalans — La poesia èpica de Frederic Mistral — Lectura sociolingüística de Miquel Bauçà — Enric Casasses, poeta — De flabiols i caderneres: una lliçó d'erotisme literari a càrrec de Vicent Andrés Estellés — L'obra de Pere Capellà — Centenari de Gumersind Gomila

— Àrea d'humanitats - música: Patrimoni musical i memòria. El jazz actual a Catalunya: darreres tendències i perspectives de futur — Introducció a la música del segle XX — Perspectives de la sardana i la música de cobla.

— Àrea d'humanitats - història de l'art: L'art, una re-acció transformadora. Dansa: el cos i el cosmos — Escultors: la ciutat i la societat — Grafista : la paraula i l'acció — Artista, filòsofa-investigadora: memòria-recerca-comunicació — Re-encontre — La decisiva incidència de l'art català a la creativitat plàstica del segle XX.

— Àrea d'humanitats - audiovisual: Recuperar i conservar la història per a imaginar i construir les imatges del futur. Cultura visual: percepció i imatge — Bojos per un scoop i un inèdit: la recerca en el documental històric — La crítica cinematogràfica: entre el rigor i la subjectivitat — Xavier Montsalvatge i els compositors catalans de música de cinema — La ràdio a Catalunya, un repàs a la història — La divulgació històrica en el prime time televisiu — El cinema a Mallorca.

— Cursos de formació cultural: Curs introductori d'història de CatalunyaConeixement de la Catalunya Nord. Francofonia veritable i catalanitat virtual: cap on va Catalunya Nord? — Moviments de població i futur de Catalunya Nord — Mapes dels Països Catalans — Realitats sociolingüístiques a Catalunya Nord — Els 40 anys de Terra Nostra — Llibres i edicions de Catalunya Nord) — Iniciació als Països Catalans La Franja — Naturalisme i ecologisme als Països Catalans — L'Alguer — Llengua catalana: unitat lingüística i diversitat sociolingüístca — Iniciació a la llengua Curs de llengua catalana: llengua oral i llengua escrita — Morfologia i sintaxi. La recuperació del lèxic — Iniciació a la llengua i a la cultura occitanes. Introducció a la llengua occitana — Entre dos silencis: la literatura occitana contemporània entre la «síndrome del pou i la pèndola» i la recerca de nous horitzons — La Vall d'Aran i Occitània.

— Jornades científiques i professionals: XX Jornades sobre cooperativisme «L'autofinançament cooperatiu» — XVIII Diada Andorrana «Andorra i els seus veïns del nord» — XX Jornada d'Agricultura «El presseguer als Països Catalans» — III Trofeu de Petanca dels Països Catalans — II Jornada sobre la Comunitat Gitana als Països Catalans. «Els canvis a la comunitat gitana els darrers trenta anys» — Primeres Jornades d'Estiu sobre el Cristianisme al Segle XXI «Els diàlegs pendents de les Esglésies catalanes» — Segones Jornades SOS Monuments Catalunya Monumental — Jornades sobre la Construcció d'una Catalunya social «Estructura social i canvi al Principat: identitat, alteritat i pluralitat en el marc d'un procés de construcció nacional» — VII Jornada "Cap a un espai econòmic i social per damunt de la frontera dels estats" — II Jornada de l'Institut d'Estudis Catalans a l'UCE de Prada «El català a Catalunya Nord: llengua, ensenyament i societat»

— Tallers: Tallers tècnics (Ràdio — Televisió: l'actitud davant la càmera — Literatura i gastronomia — Introducció a l'ornitologia — Fotografia de la natura — Socorrisme) Tallers d'animació (Dansa — Cançons populars — Esports — Sardanes — Muntanyisme — Petanca) Tallers d'art (Muntiplicant el plaer d'escoltar música — Tècniques antigues de fotografia (s.XIX) — El gravat calcogràfic: l'aiguafort — Nines de porcellana — Art, educació i poder — Joieria de reciclatge) Altres tallers (Llegendes urbanes — El jove Pujols — Esclavitud: perspectiva històrica i actual amb l'ús de noves tecnologies)

— Fòrum obert: Presentació del llibre Menjar amb amics i coneguts de Jaume Fàbrega — Els centenaris del Quixot a Catalunya — Presentació de l'ONG Refugi per a la protecció i consolidació territorial del medi — La reforma socioeconòmica dins l'Estatut — Presentació del llibre El despertar dels Països Catalans — El paper dels joves dins l'Estatut — Presentació de Plataforma per la Llengua, en un any de molta activitat — Presentació de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès — Presentació de l'Associació d'Amics i Amigues de la UCE — Presentació de l'Agenda dels Països Catalans — Presentació del GR Camí de Nord o del Canigó — La investigació sobre la Maternitat d'Elna — Presentació del llibre Les set tribus de la nació catalana — Presentació d'Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català — Presentació del llibre Parlar bé el català no és gens difícil: Reflexions sobre el català que ara es parla, un llenguatge interferit i autocensurat — La implantació del Pla de Bolònia a les universitats catalanes — Presentació de les Plataformes per la vegueries del Penedès i l'Alt Ter. Per una divisió territorial més coherent — Valorem la importància del català — Presentació del CD "Veus poètiques de Catalunya Nord".

— Exposicions: Dones gitanes, les seves mirades i el seu entorn cultural — SOS Catalunya Monumental 2.

Espectacles: Música (Blues de Picolat — Relk — Capella Bydgostiensis — l'Agram — Pep Sala — Quimi Portet — Ral Trio — Biel Majoral — Quico Pi de la Serra — Coral Giner de la Societat Coral el Micalet — Cris Juanico — Nova Euterpe — la Vella Dixieland) Cinema (Amor idiota — Joves — Palmarès del Festival de Cinema de Girona — La ràbia — Joan March, els negocis de la guerra — Abecederi Porcioles — Iris — Cineastes contra magnats)

Professorat: Amadeu Abril, Miquel Adroher, Pere Aguilera, Anna Aguiló, Eduard Aibar, Joan Alegret, Miquel Alenyà, Miquel Alis i Font, Alfons Almendros, Magdalena Alomar, Lluís Alpera, Pau Alsina, Josep Amengual i Batlle, Joan Amer, Joan Amorós, Jaume Andreu, Eugeni Anglada, Josune Aritzondo, Joaquim Auladell, Marià Baig, Neus Balagueró, Berenguer Ballester, Lluís Barenys, Jordi Barrat i Esteve, Joan Batlle, Alà Baylac-Ferrer, Joan Becat , Isamel Belart i Montlleó, Ernest Benach, Lluís Benejam, Carles Benpart, Albert Beorlegui, Josep Bernabeu i Mestre, Domènec Bernardó, Univers Bertrana, Francesc Betoret, Gabriel Bibiloni, Humbert Boada, Joan Boada, Martí Boada, Josep V. Boira, Jordi de Bolòs, Martí Boneta, Joan Borja i Sanz, Gabriel Borràs, Joan Botam, Albert Bramon, Salvador Brasó i Campderròs, Lluís Brunet, Neus Buira, Jesús Burgueño, Francesc Cabana, Jordi Cabeza, Joan Manuel Cabezas, Jaume Cabré, Rosa Calafat, Josep Calvet, Martina Camiade, Josep M. Camp i Areny, Joan Campàs, Josep M. Canyelles, Jaume Carbonell i Guberna, Jacques Carcy, Estel Cardellach, Ramon Cardona, Apel·les Carod-Rovira, Josep Lluís Carod-Rovira, Aitor Carrera, Joan Carretero, Jordi Casabona, Francesc Casadesús, Enric Casadevall i Medrano, Àngel Casals, Anna Casanovas, Enric Casassas, Francesc Castander, Inês Castel-Branco, Guillem Chacon, Olivier Codina i Vialette, Montserrat Coll, Miquel Colomer, Miquel Comamala, Montserrat Comas, Antoni Comín, Josep Costa, Pere Oriol Costa, Tània Costa, Pere Coudougnan, Anna Cristeto i Massaneda, Joan Curós, Magda Cuscó, Joan Francesc Denis, Enric Dolsa i Font, Elena Domene, Felip Dorandeu, Gabriel Ensenyat, Frederic Esteve, Núria Esteve, Jaume Fàbrega, Jaume Fallada, Nirupa Farreny, Salvador Fernandes, Cèsar Fernàndez, Miquel Fernàndez, Oriol Ferran, Ramon Ferré, Carme Ferré i Pavia, Núria Ferrer, Jaume Figueras i Trull, Jordi Figuerola, Martí Foll, Jaume Font, Joan Font, Enric Frigola, Josep Fuses, Joan Ganyet, Francesc Garcia, Joan Manel Garcia i Jorba, Martí Gasull, Isidre Gavín, Catalina Gayà, M. Dolors Genovès, Imma Gibert, Quim Gibert, Salvador Giner, Antony Glory, Diego Gómez, Víctor Gómez i Labrado, Joan Gómez i Segalà, Joan Gonfaus, Joan Josep Gonzàlez-Agàpito, J.F. Gras, Víctor Grau, Joan Grimalt, Ramon Gual, Valentí Gual i Vila, Carles-Jordi Guardiola, Josep Guia i Marín, Santos Hernàndez, Francesc Homs i Molist, Enric Hostalnou, Josep Huguet, Llorenç Huguet, Ignasi Iglésias i Castellarnau, Ferran Iniesta i Vernet, Jacqueline Jacquet, Bernat Joan, Manuel Joan i Arinyó, Roser Jordana i Mallol, Jaume Juanola, Ignasi Labastida, Roser Latorre, Antoni Llaràs, Francesc X. Llorca i Ibi, Albert Lobo, Vito Loy, Lydia Magallon i Font, Biel Majoral, Sebastià Manresa, Pere Manzanares, Alícia Marcet, Josep M. Marquès, Lluís Marquet, Joan Martí i Castell, Francesc Martín, Antoni Martínez i Taberner, Albert Masó, Mitchel McLaughlin, Joan Mir, M. Rosa Miracle, Eloi Miralles, Joan Moia, Francina Monné, Ramon Montanyà, Joaquim Montclús, Lluís Moreno, Enric Morera, Pedro Morón, Josep M. Muntaner, Jordi Muñoz , Joaquim Nadal, Manel Nadal, Pere Navarro, Enric Nomdedeu, Joan Oliva, J. Oliver, Maria Antònia Oliver, Manel Ollé, Carme Oriol, Joaquim Oristrell, Joan Padrós, Francesc Pallàs i Viladomat, Xavier Palos, Elisenda Paluzie, Josep Parcerisa, Marc Parés, Vicent Partal, Humbert Pascal, Rita Peix, Pau Pérez, Àngel Pes, Joan Peytaví, Pere Jordi Piella, Francesc Piferrer, Llorenç Planes, Jordi Porta, Juan Miguel Portal i Olea, Jordi Porter i Huerre, Francesc Prujà, Miquel Pueyo, Arnau Puig, Elisenda Puig, Felip Puig, Esteve Puigferrat, Gentil Puig-Moreno, Josep M. Puiggròs i Jové, Anna Pujadas , Elvira Pujol i Masip, Jordi Pujol i Moix, Anxo Quintana, Joan Ràfols, Santiago Ramentol, Concepció Ramió, Lucie Raulin, Josep M. Reniu i Vilamala, Enric Riba i Valls, Manuel Ribas i Piera, Raimon Ribera, Marta Riera, Pep Riera, Josep M. Rierola, Alain Rippol, Albert Roca, Jordi Roca, Ferran Rodà, Josefina Roma, Eunice Romero, Joandomènec Ros i Aragonès, Jordi Rovira, Manuel Royes, Gemma Rufach, Onofre Rullan, Joaquim Sabaté, Xavier Sàez, Jordi Sales, Cristià Salgàs, Emma Sallent, Maties Salom, Fina Salord, Montse Sànchez, Sònia Sànchez, Vicent Sanchis, Gemma Sanginés, Carles Santacana, Claire Sarda-Vergès, Joan Saura, Carles Sechi, Isidre Segura, Mireia Serra, Rafael Serra i Florensa, Albert Serratosa, Rafèu Sicheu, Jean Pierre Sicre, Jaume Sió i Torres, Xavier Sitjà, Antoni Siurana, Josep M. Siuró, Carles Solà, Jordi Solé i Comardons, Encarnació Soler, Josep M. Soler, Teresa Sordé, Ferran Suay, Cathy Sweeney, Salvador Tarragó, Mercè Tatjer, Ramon Térmens, Francesc Toledo, Manel Tomàs, Imma Tor i Faus, Carles Torras, Antoni Torre, Carme Torrents, Llum Torrents, Berta Torres, Josep Torró, Joan Tort, Lluís Tort, Antoni Tortajada, Ramon Tremosa, Imma Tubella, Xavier Tudela, Ester Tur, Georges Tura, Montserrat Tura, Lluís Valentí, Esteve Valls, Miquela Valls, Albert Vallvé, Caterina Valriu i Llinàs, Llorenç Valverde, Pere Verdaguer, Rosa Vergés, Francesc Vernet, Biel Vicens, Eduard Vicente, Joan Víctor de Barberà, Jaume Vidal, Josep Miquel Vidal, Marc Vidal, Jacobo Vidal i Franquet, Josep M. Vila d'Abadal, Jordi Vilajoana, Joan Vila-Puig i Morera, Enric Villareal, Enric Viñas, Teresa Vinyes, Joan Vives i Jordi Xena.


Fundació Universitat Catalana d'Estiu:

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ
President: Pere Verdaguer
Vicepresident: Josep Guia
Secretari:  Joan Becat
Tresorer:  Joan Mir
Vocals:  Joan Alegret, Salvador Alegret, Joan Ané, Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Carles Cortès, Salvador Giner (Institut d'Estudis Catalans), Eugeni Giral, Ferran Gomila (Obra Cultural Balear), Ramon Gual, Antoni Lloret, Josep Maria López Llaví, Joan Maluquer i Ferrer, Pere Manzanares, Josefina Matamoros, Jordi Mir (Òmnium Cultural), Joaquim Montclús (Associació Noesis de la Franja), Empar Noguer (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Llorenç Planes, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Joandomènec Ros, Fina Salord, Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer), President de la Universitat de Perpinyà, Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Rector de la Universitat d’Alacant, Rector de la Universitat de Girona, Rector de la Universitat de les Illes Balears, Rector de la Universitat de Lleida, Rector de la Universitat de València, Rector de la Universitat Jaume I, Rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya i Rector de la Universitat Rovira i Virgili.

EQUIP RECTOR
Joandomènec Ros i Aragonès (president), Xavier Barral i Altet (vicepresident), Eduard Aibar, Alà Baylac-Ferrer, Martí Boada, Joan Borja, Jaume Carbonell i Guberna, Anna Casanovas, Joan Curós, Carme Ferré, Núria Ferrer, Jordi Figuerola, Joan Mir, Elisenda Paluzie, Anna Pujadas, Encarnació Soler, Josep M. Vidal i Joan Maluquer i Ferrer.