XXXI UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU (1999)Dates: del 15 al 25 d’agost del 1999

Organitzadors: Fundació Universitat Catalana d'Estiu

Preus: Matrícula i estada: 2.250 francs / 57.100 pessetes / 343,00 euros

Participació: 1856 (alumnes matriculats 1075, professors 248, conferenciants 53, premsa acreditada 54, organització 24, espectacles 112, participants a jornades 290)

Cartell: Joan Brossa (Principat)


Seccions: Àrea pluridisciplinària, Ciències de la natura, Tecnologia Ciències socials, Humanitats, Seminaris d'investigació, Formació cultural, Reunions i jornades especialitzades, Tallers, Actes, commemoracions, debats, conferències i homenatges, Fòrum obert.

— Actes, conferències, debats, conferències i homenatges: Inauguració — Països Catalans: un nou escenari — Als seixanta anys de l'exili — Prada i la Catalunya del Nord, vèrtex del nou espai europeu — Any Clavé — Relacions econòmiques, fiscals i polítiques dels Països Catalans amb Espanya — Record de Joan Brossa — Construint l'espai nacional — En record de Pere Quart — Assemblea — Cloenda.

— Àrea pluridisciplinària: A la ratlla del 2000: el progrés. Biologia de la religiositat — La lluita per la salut — Identificació de riscos invisibles per a la salut. Repte de prevenció per al segle XXI — Economia: els límits del liberalisme — EL progrés social — El divertimento en ciència com a eina del progrés — Proporcionar energia a tothom — Un concepte acabat o emergent? — Es progressa en filosofia? — L'evolució de la mirada — L'ofici d'escriure i les noves tecnologies — Idees i pensament a la fi del segon mil·leni — La por del progrés cultural al canvi de mil·lenni — El progrés de la barbàrie — El progrés de la pau — La informació a la guerra dels Balcans — Milosevic: deu anys, tres guerres.

— Ciències de la natura: Què se'ns ha perdut, als catalans, a l'Antàrtida? Recerca científica al continent blanc. Característiques ambientals i biològiques generals del continent i els mars antàrtics — Espanya i Catalunya s'interessen per l'Antàrtida. Història recent de l'aventura antàrtica ibèrica — L'Antàrtida, foc i gel. Geologia i recursos geològics del continent blanc — El bentos i els suspensívors antàrtics. Uns actors secundaris que poden ser protagonistes — Les activitats quotidianes a la base antàrtica Juan Carlos I — Mantenir la sang calenta a l'Antàrtida. Biologia i ecologia de pingüins, foques i balenes — El plàncton antàrtic: diversitat i importància en el flux de carboni — La política i el turisme arriben a l'Antàrtida, i el medi se'n ressent. El futur del continent blanc — Gens i societat: progressos i aplicacions per al segle XXI. ADN i genoma — Plantes transgèniques: usos i polèmiques — Discussió: genoma i plantes transgèniques — Quins i quants gens fan la vida? — Els gens i l'evolució — Discussió: els gens i la vida — Bases moleculars de la malaltia — Els gens i la malaltia humana — Nutrició i càncer: perspectives etiològiques i profilàctiques — Animals transgènics — Teràpia gènica — Discussió: perspectives en l'aplicació i ús de la transferència de gens — Ciència i mitjans de comunicació — Percepció social de la ciència — Comunicació científica: consideracions ètiques — Les aplicacions actuals de la psicoanàlisi en la sanitat pública, l'ensenyament, els serveis socials i les institucions en general.

— Tecnologia: Energia: la recerca sobre energia fotovoltaicaMicrosistemes La societat de la informació. Les noves xarxes de telecomunicació — Noves aplicacions i procediments informàtics — Les noves tecnologies en els processos de formació i aprenentatge — El Pla estratègic per a la societat de la informació de Catalunya — Sensors i biosensors.

— Ciències socials - dret: Drets humans i drets dels pobles — Les dones maltractades: causes i solucions — Política, llengua i dret — Cinc perspectives sobre la construcció europea — El dret internacional contra la impunitat.

— Ciències socials - ciències polítiques: Cuba després del 1898: perspectives i relacions amb Catalunya i l'estat espanyol — Emergència de nacions sense estat a l'Europa occidental: territorialitat i sobirania — Claus per comprendre l'Àsia oriental contemporània — Situació kosovar.

— Ciències socials - pensament: Matèria i materialisme — Construcció social de la memòria — Identitat i diferència en el pensament contemporani

— Ciències socials - economia: El Parlament Europeu i les institucions de la Unió Europea. L 'agenda 2000. Fons estructurals i de cohesió. Cinquè programa marc de recerca. Les institucions financeres a la Unió Europea — Finançament autonòmic: algunes qüestions — Els valors d'Europa: el valor de l'euro.

— Ciències socials - disseny i comunicació: El magazín a la ràdio: tradició i futur — Introducció al llenguatge audiovisual: com explicar històries en vídeo — L'aparició del públic en la propaganda política. Estudi de cas — Com s'investiguen les audiències televisives — El poder dels mapes en els mitjans de comunicació actuals: teoria i pràctica de la informació, manipulació, propaganda cartogràfica — Per què no ens enganya la publicitat? — Últimes tendències del disseny periodístic en la premsa escrita (El disseny en la premsa — La tipografia en la premsa — .La imatge en la premsa — La infografia en la premsa)

— Ciències socials - antropologia: Ètnies i nacions en el món africà. Els anomenats conflictes ètnics al sud del Sàhara — La construcció de la idea de nació: en la fase colonial, en les lluites per la independència, en els nous estats independents i en l'actualitat — Els anomenats conflictes ètnics a l'Àfrica del nord — Estudi del concepte d'ètnia, en relació a l'Àfrica — Hipòtesis i projectes — Introducció als estudis gais i lèsbics: sexualitat, subjectivitat i cultura.

— Humanitats - història de l'art: Problemàtiques i intervencions en el patrimoni cultural. El patrimoni cinematogràfic i fotogràfic — Els monuments restaurats per la Generalitat de Catalunya — Bases teòriques per a la conservació i restauració del patrimoni — Els monuments restaurats per la Diputació de Barcelona — Vall de Boí, patrimoni de la humanitat — Les actuacions a la Catalunya del Nord — El patrimoni cultural espoliat. La restauració del Monestir de Sant Pere de Rodes o els límits de les intervencions — Estan preparats els ajuntaments per gestionar el seu patrimoni cultural? El cas del Col·legi dels Escolapis de Solsona — En defensa de l'Assut de Xerta i del Mercat del Peix de Tortosa — Els límits del valor històric d'un monument: entre el malson i la seva valoració positiva. La Presó Model de Barcelona — El Centre Històric de Montblanc entre la conservació i el desenvolupament — La problemàtica del Museu Diocesà de Lleida — El Pla Director de la catedral de Girona fruit d'una col·laboració ciutadana — El castell de Sant Ferran de Figueres — Els disbarats del País Valencià — La Nova Betlem i els Jardins Forestier de Barcelona — Relacions transpirinenques en l'art i l'arqueologia catalans. El món antic — L'edat mitjana: arquitectura i escultura — L'edat mitjana: pintura i manuscrits — El Renaixement i el Barroc — El segle XIX — Les arts decoratives — El segle XX.

— Humanitats - història: L'exili del 1939. Els deportats als camps nazis — Els Pirineus orientals, lloc d'exili i de memòria històrica — Les polítiques de l'exili (la crisi del 1939; el Consell Nacional de Londres 1944-1948: les difícils relacions entre interior i exili) — Crisis i exilis europeus durant la Segona Guerra Mundial — Imatges de l'exili a la Catalunya del Nord — Taula rodona: Als seixanta anys de l'exili — Balanç del segle XX. Un segle que s'acaba: el món, Espanya i Països Catalans. Espanya, Catalunya, Països Catalans: plantejament teòric? Divergència històrica? Una relació conflictiva entorn l'espai — L'ou de la serp: el feixisme al segle XX — Els EUA, la potència hegemònica del segle XX: l'imperi — Reflexió sobre els estats i les nacions durant el segle XX — Una radiografia del segle XX: transformacions profundes i canvis en la quotidianitat — Un segle de diferència: la descolonització i el Tercer Món.

— Humanitats - literatura: Budisme, teoisme i literatura catalana — Els nous llenguatges de la literatura popular — Introducció a Shakespeare — La literatura catalana segons els signes del zodíac — La prosa nord-catalana al segle XX — La poesia de dones al País Valencià: la generació de la postguerra.

— Humanitats - llengua: Formació, vigència i ús de les unitats fraseològiques — Cap a una terminologia pròpia — La llei de política lingüística i el seu desplegament — Actituds lingüístiques i didàctica de la llengua — Introducció a les llengües afroasiàtiques de la Mediterrània — Lexicografia catalana i la interferència — Traducció automàtica castellà-català.

— Humanitats - música: La música tecno — Música catalana del segle XX — Estètica musical del romanticisme: la idea de progrés com a generadora de canvis musicals — Les balades tradicionals: imaginari, estètica i vida col·lectiva — El procés compositiu al segle XX.

— Humanitats - teatre: El teatre català del segle XX.

— Humanitats - audiovisual: El segle dels audiovisuals. Funcions i estètica dels títols de crèdit a les pel·lícules i als serials televisius — Infografia: evolució i camps d'aplicació — Genealogia del monstre — La Guerra Civil a Catalunya seixanta anys després en el cinema — La sarsuela: quelcom més que una revetlla? — L'art del segle XX a través de les seves teories i del cinema i el vídeo.

— Seminaris d’investigació: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. Per què no ens enganya la publicitat? — Formació, vigència i ús de les unitats fraseològiques — Drets humans i drets dels pobles — UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. Sensors i biosensors — La llengua occitana avui. La literatura occitana moderna — UNIVERSITAT DE BARCELONA. El poder dels mapes en els mitjans de comunicació actuals: teoria i pràctica de la informació, manipulació, propaganda cartogràfica — UNIVERSITAT DE VIC. La cal·ligrafia al llarg de la història — UNIVERSITAT DE PERPINYÀ. Cap a un espai econòmic i social per damunt de la frontera dels estats? — UNIVERSITAT D'ALACANT. Els nous llenguatges de la literatura popular — Traducció automàtica castellà-català — Budisme, teoisme i literatura catalana — UNIVERSITAT POMPEU FABRA. L'impacte de la ciència en l'art i la literatura europeus — UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA. La societat de la informació — UNIVERSITAT DE LLEIDA. Estudi del concepte d'ètnia, en relació a l'Àfrica — UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI. Política, llengua i dret — L'art català al segle XIX — Cinc perspectives sobre la construcció europea — UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS. Les relacions de la corona de Mallorca amb la corona catalanoaragonesa (1276-1343/49): un conflicte nacional.

— Cursos de formació cultural: Coneixement de la Catalunya del Nord. Catalunya Nord a l'abast — Dels ibers a l'any 2000: panorama històric de Catalunya del Nord — Resistència i col·laboracionisme — La Bressola, escoles catalanes associatives — Arrels, escola i ràdio: el servei públic en català — L'ensenyament del català per a adults — Lluís Torcatis, una figura de la resistència nord-catalana — Les celleres del Rosselló — França i la Carta europea de les llengües — Iniciació als Països Catalans: l'Alguer, el Principat, les Illes, el País Valencià i la Franja de Ponent. L'obediència catalana i el progressisme — La Franja de Ponent — L'Alguer; L'església de Mallorca i els xuetons — País Valencià — Les relacions de la corona de Mallorca amb la corona catalanoaragonesa (1276-1343/49): un conflicte nacional? — Iniciació a la llengua. Revisió del sistema lingüístic. Les principals faltes del català actual — Curs d'expressió escrita. Curs d'expressió oral — Iniciació als estudis occitans. Aranès pràctic: Nocions gramaticals bàsiques de l'occità de la Val d'Aran — La llengua occitana avui — La literatura occitana moderna.

— Jornades científiques i professionals: Jornada de l'Associació Una Sola Terra «Quo vadis fòrum 2004?» — V Jornada forestal «Un model de prevenció d'incendis forestals» — XII Jornada Andorrana «L'ordenació del territori andorrà» — Cap un espai econòmic i social per damunt de la frontera dels estats — XIV Jornades d'Agricultura «La biotecnologia aplicada a l'agricultura» — Trobada de professors de català de l'ensenyament secundari de la Catalunya Nord — XIV Jornades sobre cooperativisme «Les cooperatives i el medi ambient»

— Tallers: La cal·ligrafia al llarg de la història — Art i tradició: les puntes — Heràldica i genealogia — Heràldica territorial i vexil·lologia — Genealogia i paleografia modernes — Cançons populars — Art i natura — Dieta mediterrània i història de l'alimentació catalana — Dansa — Tècnica vocal — Teatre — Drama: tècniques teatrals per a l'ensenyament — Taller de creació poètica — Teoria i pràctica del guió cinematogràfic — Coneix la teva història — Llegendes i festanyals — Socorrisme — T'ai Txi T'xuan — Escacs: esport i mitjà pedagògic — L'avantatge digital de Macintosh — Sardanes — Esports — Ceràmica — Muntanyisme.

— Fòrum obert: Xerrada Poliglotisme i raó — El Punt torna a Catalunya Nord amb edició pròpia de Perpinyà — Presentació de la revista Marc de Referències — Presentació del congrés «Cristianisme, església i societat al segle XXI» — Presentació de la revista Caramella — Vers un nou congrés de cultura catalana — Presentació del Correllengua 1999 — Presentació d'«Eurocongrés 2000, dels espais occitans i catalans» — Presentació d'Esquerra Valenciana i proposta de Bloc Nacionalista Valencià — Llengua i treball — Presentació del llibre Una altra esquerra, una altra Catalunya — Xerrada sobre «El marc nacional de relacions laborals: pendent i vigent» — Presentació de l'agència catalana de notícies Intracatalonia — Cicle de conferències d'ERC.

— Exposicionis: Marines soledats. Joan Oliver (1899 - 1986) — SOS per Catalunya Monumental

Espectacles: Música (Crescendo — U no es ningú de Joan Brossa, a càrrec del grup Kaddish — De Tant en Tant — Agustí Fernández, piano — El Tercer Ull — Band Gog — Carles Santos, piano — Cobla Els Únics — Urbàlia Rurana — Cor de Cambra Lluís Vich i Perico Sambeat, saxofon — Aires Formenterencs — Albert Guinovart, piano — Quimi Portet — August Tharrats & Txell Sust Blues Trio — La Vella Dixieland — Blues de Picolat) Cinema (El món de Pau Casals — L'arbre de les cireres — Saïd — Em dic Sara — La camisa de la serp — El món de Pau Casals — Subjudice — Paraparèmies, desplaçaments, cosificacions — La nit dels dinosaures — El pianista — Amic/Amat)

Professorat: Albert Abril, Jaume Aiats, Macià Alavedra, Rosa Alcoy, Joan-Pau Alduy, Joan Alegret, Salvador Alegret, Lluís Alpera, Víctor Alvà, Isabel Alves, Joan Amorós i Pla, Jordi Andreu, Josep Andreu, Manuel Joan Arinyó, Joaquim Auladell, Enric Balaguer, Maria Barcons, Ramon Barnils, Xavier Barral i Altet, Heribert Barrera, Ramon Bartrons, Jordi Baucells i Colomer, Alà Baylac-Ferrer, Joan Becat, Sebastià Benet, Jaume Bertranpetit, Pere Beseran, Gabriel Bibiloni, Delfí Biosca, Carles Bonet, Neus Bonet, Pere Bonnín, Joan Borja Sanz, Alfred Bosch, Pere Botella, Cristià Bourquin, J.J. Caballero, Sílvia Canalda, Arantxa Capdevila, Jaume Carbonell, Joan Carles Carbonell, Jordi À. Carbonell, Ramon Cardona, Josep L. Carod-Rovira, Joan Carrera, Meritxell Casadesús, Muriel Casals, Anna Casanovas, Josep Casanovas, Anna Casassas, Jordi Casassas, Carles Castellanos, Manuel Castellet, Josefina Castellví, Aymat Catafau, Pilar Chinestra, Enric Ciurans, Jordi Clapers, Andreu Claret i Casadesús, Joan Coll i Capó, Isidor Cònsul, Marcel·lí Coromines, Jaume Costa, Pilar Costa, Jacint Creus, Magí Crusells, Josep Cuní, Antoni Dalmases, Jordi Domingo i Coll, Aleix Dorca i Bis, Antoni Elias Fusté, Gabriel Ensenyat, Josep Escaler i Penella, Jaume Esteve, Pere Esteve, Jaume Fàbrega, Jordi Farré, Ignasi Farreres, Agustí Fernández, Josep-Anton Fernández, Ignasi P. Ferré, Albert Figueres, Jaume Figueres, Jordi Figuerola, Armand de Fluvià, Mikel Forcada, Jordi Fortuny, Joan Fuguet, Glòria Furdada i Bellavista, Ernest Gallart, Francesc Garcia, Xavier Garcia, Manuel Garcia Grau, Bena Garrallà i Coma, Josep Garriga, Josep M. Gili, A. Giner Sorolla, Francesc Giró, Joan Gomà i Caselles, Helios Gómez, Anna M. Gómez Foix, Joan Ramon González, Antoni González Moreno-Navarro, Josep Grau, Ramon Gual, Ramon Gual i Batlle, Josep Guia, Albert Guinovart, Carles Hac Mor, Iolanda Herrera, Alfred Huarachi i Ortega, Ricard Huerta, Xaro Huesa, Ferran Iniesta, Bernat Joan, Lluís Jofre, Jacint Jordana, David Jou, Joaquim Juan i Vañó, Jaume Juanola, Cristina Junyent, Roger Justafré, Roser Latorre, Joan Pere Le Bihan, Michel Leiberich, Laura Llevadot, Joaquim Llimona, Pepa Llopis, Antoni Lloret, Joan Llort, Maria Jesús Lluelles i Larrosa, Josepa López, Albert López Bargados, Pere Macias i Arau, Lídia Magallón i Font, Joan Maluquer, Pere Manzanares, Pasqual Maragall, Miquel Marimon, Martí Marín, Albert Marjanedas, Lluís Marquet, Marià Martí, Xavier Martí, Montserrat Martínez, Ricard Martínez, Sílvia Martínez, Artur Mas, Andreu Mas Colell, Josefina Matamoros, Enric Melé, Francesc Mercadé, Josep M. Mestres Quadreny, Joan Mir, Miquel Mirambell, Joaquim Monclús, Xavier Montoliu, Conxita Móra i Jordana, Enric Morera, Joan Miquel Muñoz, Pere Muñoz, Áurea Navarro, Josep Anton Navarro, Empar Nogué, Miquel Noguer i Alonso, Salvador Oliva, Arcadi Oliveras, Manel Ollé, David Palmitjavila i Duedra, Raquel Paricio, Vicent Partal, Paulí, Jordi Paulí, Carles Pedrós, Juli Peretó, Carlos Pérez de Rozas, Jordi Pericot, Joan Peytaví Deixona, Phryné Pigemet, Gerard Piñero, M. Piqueras, Gabriel Plana i Gabernet, Marta Planas i de la Maza, Llorenç Planes, Salvador Plantalech, Olivier Poisson, Magda Polo, Josep Pont, Carme Porta, Jordi Porta, Josep Porter i Moix, Miquel Porter i Moix, Marta Prevosti, Francesc Prujà, Arnau Puig, Elisenda Puig, Guillermina Puig, Josep Puig, Pere Puigdomènech, Josep M. Puiggrós i Jové, Albert Pujal i Trullà, Jordi Pujol, Frederic Queralt, Josep M. Rabella, Jaume Renyer, Joan Reventós, Joan Ridao, Ignasi Riera, Albert Roca, Sergi Roca, Josep M. Rocamora, Frederic Rodà, Anna Rodríguez i Casado, Joan Carles Rodríguez i Miñana, Joandomènec Ros, Marta Rovira, Josep Rovirosa, Joaquim Roy, Sílvia Saiz, Xavier Sala i Martín, Ramon Sala i Prat, Antoni Salamero, Jordi Sales, Armand Sánchez, Carles Santos, Jordi Sargatal, Ramon Sargatal, Carles Sastre i Benlliure, Mercè Saurina, Carles Sechi, Abel Segura, David Serrat, Enric Sicre, Joan Simó, Antoni Solé, Joan Ramon Solé, Antoni Solé i Gasset, Encarnació Soler, Mercè Soler, Rafael Subirachs, Josep Tarragó, Salvador Tarragó, Francesc Taverna Bech, Josep Termes, Josep M. Terricabras, Adolf Tobeña, Núria Tomàs, Ferran Torrent, Jaume Uriach, Guillem Valdés i Alemany, Joana Vallès, Carme Valls, Miquela Valls, Joan Vallvé, Agustí Vehí, Montserrat Vendrell, Pere Verdaguer, Frederic Vergés, Francesc Vernet, Jaume Vernet, Montse Viader, Joan Víctor de Barberà, Ernest J. Vidal, Albert Vilamajor i Rozados, Enric Vilanova, Francesc Vilanova, Santiago Vilanova, Joan Villaroya, Enric Viñas, Jorge Wagensberg, Esther Xargay i Francesc Zamora i Puigcercós.


Fundació Universitat Catalana d'Estiu:

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ
President: Manuel Castellet (Institut d’Estudis Catalans)
Vicepresident: Enric Casassas
Vicepresident: Emili Giralt
Secretari:  Joan Becat
Tresorer:  Eugeni Giral
Vocals:  Joan Ané, Enric Argullol (Universitat Pompeu Fabra), Max Cahner, Antoni Caparrós (Universitat de Barcelona), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Joan Garcia Codina (Òmnium Cultural), Miquel Gassiot (Universitat Ramon Llull), Ramon Gual, Josep Guia, Llorenç Huguet (Universitat de les Illes Balears), Lluís Lliboutry, Antoni Lloret, Joan Maluquer, Lluís Arola Ferrer (Universitat Rovira i Virgili), Antoni Mir (Obra Cultural Balear), Joan Mir, Josep M. Nadal (Universitat de Girona), Jaume Pagés (Universitat Politècnica de Catalunya), Joan Peytaví (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Llorenç Planes, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Jaume Porta (Universitat de Lleida), Miquel Porter, Ferran Romero (Universitat Jaume I), Pere Ruiz (Universitat de València), President de la Universitat de Perpinyà, Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer), Carles Solà (Universitat Autònoma de Barcelona), Ricard Torrents (Universitat de Vic) i Pere Verdaguer.

EQUIP RECTOR
Miquel Porter i Moix (president), Xavier Barral i Altet, Joan Alegret, Anna Casanovas, Jaume Carbonell, Antoni Lloret, Joan Mir, Antoni Elias, Vicent Partal, Jordi Pericot, Joandomènec Ros, Jordi Figuerola, Josep A. Ybarra, Alà Baylac-Ferrer i Joan Maluquer.