XXX UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU (1998)Dates: del 14 al 24 d’agost del 1998

Organitzadors: Fundació Universitat Catalana d'Estiu

Preus: Matrícula i estada: 2.250 francs

Participació: 1702 (alumnes matriculats 1053, professors 207, conferenciants 64, premsa 51, membres organització 24, espectacles 103 i assistents jornades 200)

Cartell: Antoni Llena (Principat)


Seccions: ensenyament plurisdisciplinari, ensenyament específic, seminaris d’investigació, formació cultural, reunions i jornades especialitzades, tallers, actes, commemoracions, debats, conferències i homenatges i fòrum obert.

— Conferències, debats, conferències i homenatges: Inauguració de la XXX edició de la Universitat Catalana d'Estiu — I nosaltres què? Els joves i la mundialització trenta anys després del Maig del 68 — Identitat i ensenyament — Països Catalans, què en queda? — La mundialització de l'economia i el paper de Catalunya — El Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004: per què — Una nova empenta del catalanisme — Futbol i rugbi, esports centenaris a Catalunya — Recuperar l'estat, compartir sobirania — L'occità i el català a l'estat francès — Commemoració dels 50 anys de la mort de Pompeu Fabra — Als 25 anys del manifest "El català, llengua d'expressió científica" — Homenatge a Aurora Díaz Plaja — L'esquerra nacional — Dau al Set, Club 49, un cinquantenari — La representativitat municipal a l'Europa que ve — Homenatge a Alfred Giner Sorolla — La laïcitat, una realitat necessària — Cloenda: 30 anys d'UCE.

— Ensenyament pluridisciplinari: A la ratlla del 2000: la mundialització. La mundialització i els seus efectes des d'un punt de vista tecnològic — El paper globalitzador de la matemàtica — Cap a un tribunal de justícia penal internacional — La mundialització de l'economia i el paper de Catalunya — La mundialització en matèria de drogues il·legals. La problemàtica de l'oferta — La mundialització en matèria de drogues il·legals. La problemàtica de la demanda — La mundialització i el mercat de treball — La mundialització de la recerca científica — De l'espai real als entorns virtual. El metacampus — Músiques locals, música global: dues cares d'un mateix procés? — Temptacions agressives en l'espècie humana: guerra i pau — Cap a la mundialització de la cultura artística — El futur econòmic de les nacions sense estat en el marc de la globalització — La mundialització dels estralls ecològics — Efectes d'internet en la mundialització — Catalunya en el món: de nació independent a regió submisa? — La recercal mundial contra el càncer — Mundialització de l'economia i independència. Estratègies de política econòmica — La mundialització de les indústries culturals i la creació — Tecnologia, globalització, sostenibilitat, mundialització i presa de decisions — La societat carolíngia: el món de fa mil anys.

— Ensenyament específic – biologia: DNA i societat. DNA i genoma — Bases genètiques de la malaltia — Plantes transgèniques — Gens i desenvolupament: la informció per formar els organismes — Els gens i la malatia humana — Gens i comportament — Què ens expliquen les seqüències de comportament de DNA completes dels organismes? — Malaties genètiques metabòliques — Utilització d'animals transgènics per a l'estudi de malalties i per al disseny de noves teràpies — Història natural de la malaltia genètica — Teràpia genètica — Ètica en la manipulació genètica — Diversitat genètica i història de les poblacions humanes — La prudència en la biologia: relacions entre genètica i humanisme — Els nostres gens, del passat al futur.

— Ensenyament específic – Dret, política i economia: Ordenació del territori i turisme: la regulació de les zones turístiques a les Illes Balears — Religió i poder — Cap a un tribunal de justícia penal internacional — La crisi financera de les televisions — L'economia europea a l'hora de la globalització — La Unió Europea cap al 2000 — Mundialització de l'economia i independència. Estratègies de política econòmica.

— Ensenyament específic – història contemporània: 1898-1998: entre la història i les commemoracions. El 1898 i el context històric mundial — El catalanisme polític i el 1898 — Les commemoracions del 1898: anàlisi crítica — La catalunya de 1898 — Els estudis sobre l'origen del catalanisme: estat de la qüestió — La quotidianitat: viure el 1898 — Catalunya i l'exèrcit espanyol: un recorregut històric. El paper històric de l'exèrcit — Els consells de guerra en el catalanisme polític — Les memòries d'un militar: l'exèrcit per dins — Els consells de guerra: instrument de la repressió franquista — El 23-F a Catalunya.

— Ensenyament específic – història de l'art: Història de l'art, arqueologia i patrimoni monumental a Catalunya: balanç de trenta anys. L'arqueologia i el món antic — L'edat mitjana: arquitectura i escultura — L'edat mitjana: pintura i manuscrits — El renaixement i el barroc — El segle XIX — El segle XX — La restauració del patrimoni monumental — Les arts aplicades — Museus i col·leccions — Iniciació a la història de l'art l' l'arqueologia. Iniciació a la història de la moneda — Introducció a la cultura islàmica — Història de la cultura gràfica: el gravat a Catalunya — Iniciació a la història de l'enquadernació artística. — Història de l'art i arqueologia de la Catalunya Nord. El món medieval — El món antic — L'època moderna — La problemàtica del patrimoni — L'art contemporani — Sortides d'estudi: a) art medieval: Cuixà-Cornella de Conflent; b) art barroc: al voltant de Prada; c) art del segle XX: Ceret i Cotlliure.

— Ensenyament específic – Iniciació a l'estudi de l'Àfrica negra: L'Àfrica Negra, a la cruïlla de l'any 2000, Conflicte cultural i colonització humanitarista — Mons africans: societat i cultura — La història africana i les tendències del present — De la política de blocs a l'hegemonia nord-americana.

— Ensenyament específic – Introducció a l'heràldica la vexil·lologia: L'heràldica — La vexil·lologia.

— Ensenyament específic – Disseny i comunicació: Com escriure per a la ràdio: la creació d'imatges auditives — Introducció al periodisme televisiu. El treball d'ENG — Cartografia i comunicació: ideologia i manipulació en els mapes— La publicitat i la propaganda: espais per a l'autonomia del teleespectador — El disseny periodístic al final del segle. El disseny en la premsa — La tipografia en la premsa — La imatge en la premsa — La infografia en la premsa — La nova imatge en la premsa.

— Ensenyament específic – Llengua: Aspectes psicològics de la immersió lingüística — Contactes lingüístics entre l'Àfrica del Nord i els Països Catalans — Presentació dels resultats del projecte Euromosaic'2 — La nova llei de política lingüística de Catalunya — Dades sobre els cens lingüístic de 1996 — L'adquisició del vocabulari cromàtic en infants de llengua catalana — Psicologia social i normalització lingüística — Planificació lingüística a l'Europa del 2000.

— Ensenyament específic – Literatura: La temàtica elegíaca en la poesia de la generació de 1936 — Erotisme i poesia a l'obra de Blai Bonet — La producció literària catalana a l'Alguer — El món literari de Llorenç Villalonga — Literatura nord-catalana des de l'annexió fins a l'actualitat — Amor i Eros en la lírica catalana del segle XX, de Salvat-Papasseit, J. M. Llompart, Vicent Andrés Estellés, L. Alpera — Més enllà dels gèneres: Literatura de viatges — Més enllà dels gèneres: La novel.la històrica — Més enllà dels gèneres: La literatura del jo.

— Ensenyament específic – Art, cinema i audiovisual: Anàlisi de l'arquetip de la dona fatal en el cinema català — El diàleg cinematogràfic — L'expansió de l'especificitat de l'art: actituds, procediments, tecnologies i dissolució dels gèneres — L'individu binari, itineraris pels espais de la digitalitat — Els serials televisius (relats episòdics) catalans — Cinc dies d'art total.

— Ensenyament específic – Música: Música electroacústica: una música del temps de l'electricitat — La recuperació de la música medieval als inicis del segle XX — Pau Casals (18176-1973), memòria d'un compromís artístic i humà — El dodecafonisme — Estètica musical del segle XX — Un segle de Jazz.

— Ensenyament específic – Occitània i els Països Catalans: present d'una tradició: La llengua occitana avui — Er aranés, identitat e cultura — La literatura occitana moderna — La literatura medieval occitana — Talhèr de música aranesa.

— Seminaris d’investigació: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. Cap a una teoria general de les concordances fraseològiques — De Leonardo da Vinci a Leonardo di Caprio. Penetració de l'art en la comunicació — Model d'Estat i Dret Penal (tutela penal de les llibertats públiques) — Origen de la vida: preguntes i respostes provisionals — UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. Occitània i els Països Catalans: present d'una tradició — UNIVERSITAT DE BARCELONA. Cartografia i comunicació: ideologia i manipulació en els mapes — UNIVERSITAT DE VIC. Creativitat i salut: alimentació, relaxament i massatge — UNIVERSITAT DE PERPINYÀ. I Col·loqui d'universitaris catalans i occitanistes de l'Estat francès a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada — UNIVERSITAT JAUME I. Iniciació als Països Catalans: el País Valencià — UNIVERSITAT POMPEU FABRA. El disseny periodístic al final del segle — UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA. Tecnologia, globalització, sostenibilitat, mundialització i presa de decisions — UNIVERSITAT DE LLEIDA. Noves tecnologies de conservació d'aliments: mètodes no tèrmics.

— Cursos de formació cultural: Introducció als Països Catalans. Principat i la Catalunya del Nord — L'Alguer — Els mallorquins judaitzants — Franja de Ponent — País Valencià — Les relacions de la Corona de Mallorca amb la Corona Catalanoaragonesa (1276-1343/49) un conflicte nacional? — La història de l'alimentació dels catalans del segle XIII fins ara — Iniciació a la llengua. Revisió del sistema lingüístic i algunes orientacions per a l'obtenció dels certificats B i C de la JPC — Curs d'expressió oral — Terminologia catalana, terminologia subordinada — Coneixement de la Catalunya del Nord. La Catalunya del Nord a l'abast — Síntesi d'història de la Catalunya Nord — Literatura nord-catalana — Robert Brasillach, o la perversió de la intel·ligència; — Una cultura popular i en català a Bao — Sobrenoms i malnoms de la Catalunya del Nord — Onomàstica catalana i dret francès: són compatibles a la Catalunya del Nord? — Ramaderia a l'Albera — Trinxeria i els Angelets de la Terra : bandits abans que resistents? — La llengua occitana avui.

— Jornades científiques i professionals: Jornada de la Fundació Joan Maragall «Religió i poder» — XIII Jornades sobre cooperativisme «Cooperatives: conèixer i reconèixer» — Societat Catalana de Biologia «DNA i societat» — XI Jornada Andorrana «Andorra i l'aprofitament dels recursos naturals» — XIII Jornades d'Agricultura «El vi a la dieta mediterrània» — IV Jornada forestal «L'Agenda 2000 i els programes mediambientals de la Unió Europea. Programa Hàbitat 2000 i la propietat forestal privada» — Jornada de l'Associació Una Sola Terra «Transvasament d'aigua del Roine a Catalunya»

— Tallers: Educació ambiental — Teoria i pràctica del guió cinematogràfic — Com escriure poesia (mètrica i amètrica) i antipoesia — Demanda de l'art — Noves tecnologies de conservació d'aliments: mètodes no tèrmics — Plantes silvestres — Experiments científics quotidians — T'ai Txi T'xuan — Escacs: esport i mitjà pedagògic — Cinc dies d'art total — Talhèr de música aranesa — Apple Digital Media Advantage — Socorrisme — Cançons populars — Muntanyisme — Sardanes — Esports — Dansa — Festes catalanes — Ceràmica — Teatre — Cant coral «Toni Santandreu» — Tècnica vocal — Fem arguments de pel·lícula: Full Monty del Maresme o del Bages?

— Fòrum obert: Helios Gómez — Què son els camps de treball del Servei Civil Internacional de Catalunya? — Primera trobada de Lluites i Resistències contra el Neoliberalisme de Catalunya — El Sàhara occidental a un pas de la independència — Tarragona: patrimoni de la humanitat o de l'OTAN? — El cinema després de la universitat — Per un nou Congrés de Cultura Catalana — Presentació general de l'Educaweb — 150 anys del manifest comunista — Presentació del llibre Catalunya a l'aldea global: cap a un catalanisme transnacional d'Àngel Pes — Art i tradició: les puntes — El testimoni protestant: de la persecució a la llibertat — El projecte de l'esquerra nacional per a gais i lesbianes (Els gais i lesbianes occidentals en el segle XX) — Noves propostes polítiques de l'independentisme — La interacció entre psicopatologia i societat. Anàlisi de la societat actual, propostes preventives i terapèutiques — Presentació del CORRELLENGUA 98 — Presentació de l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català d'Abast Nacional — Als cent anys del naixement de Sunyol — L'ensenyament del català a la Catalunya del Nord — Presentació del llibre Resolguem dubtes de Jordi Badia, David Casellas i Lluís Marquet — Fòrum Català per Repensar la Societat — Presentació del llibre guanyador del Premi Sant Jordi L'atles furtiu d'Alfred Bosch — Presentació del llibre La llengua del Rosselló, qüestió d'Estat. La integració lingüística del Rosselló a França (1659-1789) de Narcís Iglesias.

— Espectacles: Música (L'Agram — Biel Majoral — L'Octuor de Violencelles — Crescendo — Cobla Els Únics — Ocults — Munlogs —Maria Lluïsa Cortada — Carraixet — Adrià Puntí — August Tharrats & Txell Sust Blues Trio — Antoni Rossell, psalms occitans — La Vella Dixieland) — Cinema (Homenatge a Segundo de Chomón — Selecció de materials muts, recuperats i restaurats, acompanyament al piano de Joan Pineda — Selecció de materials sonors, recuperats i restaurats — Tic Tac — El domini dels sentits —Tren d'ombres — Gràcies per la propina — Carícies)

Professorat: Olga Adellach i Coma, Jaume Aiats, Albert Aixelà, Vicenç Alay i Ferrer, Joan Albaigés, Lourdes Albiac, Rosa Alcoy, Joan Pau Alduy, Joan Alegret, Lluís Alpera, Antoni Andrés, Pere Anguera, Joan-Lluc Antoniazzi, Xavier Arantegui, Josep Argelich i Baró, Isabel Arimany, Joaquim Auladell, Patrick Auset, Alain Ayats, Claudi Balaguer, Xavier Barral i Altet, Jaume Bartrons, Ramon Bartrons, Pilarín Bayés, Alà Baylac-Ferrer, Joan Becat, Joan Berney, Jaume Bertranpetit, Pere Beseran, Joan Daniel Bezsonoff, Gabriel Bibiloni, Pau Blanc, Conrad Blanch i Fors, Avel·lí Blasco, Pith Bloch, Humbert Boada, Martí Boada, Lluís Bonada, Carles Bonet, Neus Bonet, Pere Bonnín, Alfred Bosch, Fàtima Bosch, Jean-Claude Bouvier, Xavier Bru de Sala, Juan José Caballero, Josep Maria Cabanes i Dalmau, Josep Calassanç, Jaume Calatayud, Sílvia Calvó i Armengol, Sílvia Canalda, Mireia Canals, Claudi Cansouline, Arantxa Capdevila, Joan Miquel Capell, Armand Carabén, Jaume Carbonell, Joan Carles Carbonell, Josep M. Carbonell, Aleix Cardona, Ramon Cardona, Meritxell Casadesús, Albert Casal i Duró, Muriel Casals, Anna Casanovas, Anna Casassas, Enric Casassas, Oriol Casassas, Josep Castaño, Carles Castellanos, Manuel Castellet, Pilar Chinestra, Raimon Civil, Jordi Clapers, Joan Clos, Dolors Comas d'Argemir, Manel Costa-Pau, Jacint Creus, Modest Cuixart, Joan B. Culla, Pere Cullell, Francesc de Dalmases, Antoni Dalmau, Fina Danés, Carles Demartis, Josep Ll. Dominguez, Àngel Duarte, Lluís Duran, Josep M. Eloi, Gabriel Ensenyat, M. Teresa Escalas, Miquel Esquirol, Pere Esteve, Andreu Farràs, Gabriel Ferraté, Ignasi P. Ferré, Xavier Ferrer, Rosa Ferrer i Obiols, Jaume Figueres, Josep M. Figueres, Jordi Figuerola, Armand de Fluvià, Francesc Garcia, Jordi Garcia, Manuel Garcia Grau, Clara Gari, Joaquim Garrigosa, Alfred Giner Sorolla, Eugeni Giral, Antoni Glory, Teresa Godall, Anna M. Gómez, Anna M. Gómez i Foix, Francesc Gordo, Gerard Gouiran, Josep Grau, Josep Maria Grau i Farràs, Joan Grau i Navarro, Ramon Gual, Ramon Gual i Batlle, Josep Guia, Carles Guinovart, Montse Guiu, Carles Hac Mor, Xavier Hernández, Iolanda Herrera, Ricard Huerta, Xaro Huesa, Ferran Iniesta, Mònica M. Jaime, Bernat Joan, Manuel Joan i Arinyó, Antoni Jorquera, Jaume Juanola, Montserrat Julià, Cristina Junyent, Manuel Lamas, Xavier Lamuela, Roser Latorre, Miquel Llobera, Antoni Lloret, Joan Llort, Eusebi López, Narcís Lòpez, Josefina López i Moreno, Lúcia, Josefina Lupiáñez i Feliu, Jaume Macià Viles, Lídia Magallón i Font, Pere Manzanares, Gemma Marfany, Francesc Xavier Marimon, Miquel Marimon, Teresa Marot, Lluís Marquet, Montserrat Martínez i del Pozo, Robert Marty, Albert Mas, Artur Mas, Josefina Matamoros, Francesc Mercadé, Josep Messeguer, Juli Minoves i Triquell, Conxita Mir, Joan Mir, Miquel Mirambell, Joaquim Monclús, Xavier Montoliu, Salvador Morera, Mateu Morro, Joaquim Nadal, Consol Naudí i Baixench, Gustau Navarro, Jordi Navarro, Josep M. Orteu, Daniel Ortiz, Jordi Palau i Puigvert, Vinyet Panyella, Vicent Partal, Miquel Pascual, Paulí, Carles Perdiguero, Carles Perelló, Juli Peretó, Carlos Pérez de Rozas, Àngel Pes, Joan Peytaví Deixona, Hervé Pi, Jordi Pich, Xavier Pla, Olivier Poisson, Magda Polo, Jaume Pomar, Joan F. Pont, Maria Pont i Estradera, Carme Porta, Iu Porter, Josep Porter i Moix, Miquel Porter i Moix, Narcís Prat, Marta Prevosti, Carles Prieto, Francesc Prujà, Arnau Puig, Guillermina Puig, Joan Puig, Josep Puig, Pere Puigdomènech, Josep Maria Puiggròs i Jové, Eva Pujadas, Miquel Pujal i Trullà, Enric Pujol, Anna de Quadras, Josep M. Rabella, Joan Requesens, Joan Reventós, Rafael Ribó, Isidor Rigole, Manuel Risques, Albert Roca, Delfí Roca i Roche, Josep M. Rocamora, Jaume Rodor, Joan M. Romaní, Àngel Romo, Pere Roquet i Portella, Joandomènec Ros, Antoni Rossell, Eva Rovira, Josep Rovirosa, Oriol Saladrigues, Jordi Sales, Joan Salles-Loustau, Jusèp Loí Sans Socasau, Carles Santos, Carles Sechi, Abel Segura, Sebastià Semene i Guitart, Pau Serracant, David Serrat, Josep M. Servitge, Jaume Sobrequés, Immaculada Socias, Carles Solà, Maria Dolors Solà, Joan Ramon Solé, Lourdes Soler, Mercè Soler, Toni Strubell, Salvador Tarragó, Eliane Thibaut Comelade, Pasqual Tirach, Adolf Tobeña, Núria Tomàs i Bonet, Margarida Tor, Jordi Torres i Alís, Albert Torres i Babot, Xavier Trias, Valentí Turú i Michels, Jaume Uriach, Miquela Valls, Joan Vallvé i Ribera, Llorenç Valverde, Agustí Vehí, Cèlia Vendrell i Serra, Pere Verdaguer, Francesc Vernet, Montse Viader, Joan Víctor de Barberà, Santi Vila, Enric Vilanova, Santiago Vilanova, Joan Villarroya, Esther Xargay, Josep Xercavins, Josep Antoni Ybarra i Ferran Zamora.


Fundació Universitat Catalana d'Estiu:

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ
President: Manuel Castellet (Institut d’Estudis Catalans)
Vicepresident: Enric Casassas
Vicepresident: Emili Giralt
Secretari:  Joan Becat
Tresorer:  Eugeni Giral
Vocals:  Joan Ané, Enric Argullol (Universitat Pompeu Fabra), Max Cahner, Antoni Caparrós (Universitat de Barcelona), Josep Lluís Carod-Rovira (Òmnium Cultural), Miquel Gassiot (Universitat Ramon Llull), Ramon Gual, Josep Guia, Llorenç Huguet (Universitat de les Illes Balears), Lluís Lliboutry, Antoni Lloret, Joan Maluquer, Lluís Arola (Universitat Rovira i Virgili), Antoni Mir (Obra Cultural Balear), Joan Mir, Josep M. Nadal (Universitat de Girona), Jaume Pagés (Universitat Politècnica de Catalunya), Joan Peytaví (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Llorenç Planes, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Jaume Porta (Universitat de Lleida), Miquel Porter, Ferran Romero (Universitat Jaume I), Pere Ruiz (Universitat de València), President de la Universitat de Perpinyà, Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer), Carles Solà (Universitat Autònoma de Barcelona), Ricard Torrents (Universitat de Vic) i Pere Verdaguer.

EQUIP RECTOR
Miquel Porter i Moix (president), Xavier Barral i Altet, Joan Alegret, Anna Casanovas, Jaume Carbonell, Antoni Lloret, Joan Mir, Xavier Monteys, Vicent Partal, Jordi Pericot, Joandomènec Ros, Jordi Figuerola, Josep A. Ybarra, Alà Baylac-Ferrer i Joan Maluquer.