XV UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU (1983)

Una cultura, una llengua, una nacióDates: del 17 al 27 d’agost del 1983

Organitzadors: Amics de l'UCE de Barcelona

Preus: Estada: 800 francs, matrícula 300 francs

Participació: 485

Cartell: Josep Guinovart (Principat)


Seccions: 26 seccions, 2 tallers i 1 trobada.

Professorat: Joan Abelanet, Joan Alegret, Lluís Alpera, Claudi Alsina, Lluís Alsina, Dolors Amiento, Artur Amorós, Antoni Anguela, Joaquim Auladell, Joan Becat, Frederic Boix, Eduard Bonet, Joan Borràs, Ramon Cardona, Josep Lluís Carod Rovira, Jacint Carrera, Francesc Català, Eliana Comelade, Jaume Corbera, Josep Deloncle, Anna Donato, Mercè Durfort, Glòria Escuin, Jordi Estivill, Antoni Fabregat, Armand de Fluvià, Enric Franch, Tània Fraylich, Jordi Garcia, Joan Pere Gensana, Ricard Gili, Salvador Giner, Alfred Giner Sorolla, Antoni Glory, Xavier Goula, Jep Gouzy, Ramon Gual, Ramon Gual (fill), Josep Guia, Jaume Guillamet, Josep Guinovart, Adelfa Labiejko, Frederic Larreula, Roser Latorre, Vicenç Llavador, Antoni Lloret, Pere Manzanares, Alícia Marcet, Lluís Marquet, Àngels Massip, Miquel Mayol, Maties Mazarico, Antoni Mercader, Damià Molla, Jordi Moners, Toni Montserrat, Miquel Nauguet, Joan Miquel Paraire, Àngel Parera, Josep Piera, Ignasi Pons, Francesc Prujà, Joan Pujals, Ramon Reginaldo, Josep Maria Ribó, Carles Riera, Raquel Rivera, Joan Roca, Maria Roca, Mercè Roca, Montserrat Roig, Cori Rojas, Xavier Romeu, Robert Roqué, Jordi Roquefort, Ramon Sala, Toni Santandreu, Eloïsa Sendra, Gabriel Serra, Ricard Serrano, Lluís Serve, Víctor Simal, Felip Solé, Josep Solé, Joan Soles, Patty Statton, Ana Szulzinger Enric Trillas, Mercè Trullèn, Imma Tubella, Manel Ubeda, Joan Lluís Valls, Teresa Valls, Llorenç Valverde, Gerard Vassalls, Pere Verdaguer, Miquel Vidal i Josep Vigo i Bonada.

Espectacles: Orquestrina "Crema Catalana", «Clinc, Clanc, Clow», La Traca, Grup Gavina de Ter, Orquestra Joventut percussionista de Catalunya, Jordi Barre, Partaka, Cobla "Els Únics", Teresa Rebull, Marivona, Grup "El Drac", Concert d’orgue per J.M. Mas i Bonet i Concert de la secció de Música.