XI UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU (1979)Dates: del 16 al 26 d’agost del 1979

Organitzadors: Amics de l'UCE de Barcelona

Presidència d'honor: Jordi Carbonell i de Ballester

Preus: Estada: 500 francs, matrícula 130 francs

Participació: 700


Seccions: 19 i 5 grups de treball (Ecologia dels Països Catalans, El patrimoni cultural, Mercat comú, multinacionals i migració, Problemàtica de la dona, L’ensenyament als Països Catalans)

Professorat: Lluís Albert, Joan Alegret, Claudi Alsina, Lluís Aracil, Joakim Apalategi, Enric Arpajou, Francesc Artal, Miquel Aulló, Anna Balletbó, Nadal Batle, Jordi Berrio, Jordi Bigas, Montserrat Biosca, Josep Lluís Blasco, Xavier Bofill, Frederic Boix, Joan Borrell, Lluís Bueso, Maria Aurèlia Capmany, Enric Canut, Jacint Carrera, Josep M. Carreras, Muriel Casals, Dolors Casares, Josep Castano, Pilar Castro, Pere Català i Roca, Miquel Coll i Alentorn, Àngel Colomer, Fèlix Cucurull, Miquel Cura, Jordi Estivill, Xavier Fàbregas, Antoni Fabregat, Josep Ferrer, Josep Maria Figueras, Josep Fontana, Enric Franch,Enric Gallen, Salvador Giner, Eugeni Giral, Jep Gouzy, Rosa Gratacós, Ramon Gual, Ramon Gual (fill), Josep Guia, Max Havart, Gabriel Janer, Roser Latorre, Josep Maria Llompart, Antoni Lloret,Enric Lluch, Ernest Lluch, Josep M. López-Llaví, Josep Mainar, Maria Mercè Marçal,Josep M. Martí, Toni Martí, Miquel Mayol, Maties Mazarico, Joan Miró, Pere Molera, Manuel Molins, Antoni Montserrat, Ignasi Mora, Joaquim Nadal, Joaquim Navarro, Llorenç Planes, Salvador Oliva, Martí Parellada, Manuel Parès, Jordi Pericot, Josep Piera, Josep Pitarch, Josep Pla, Ignasi Pons, Miquel Porter, Rafael Requena, Francesc Roca, Mercè Roca, Jordi Rogent, Oriol Romaní, Josep M. Roqué, Jordi Roquefort, Jaume Rossinyol, Gilbert Sans, Eva Serra, Josep Sirera, Jaume Sobrequés, Nemesi Solà, Sebastià Solé, Agustí Soler, Joan Soler, Wenceslao Soler, Josep Soriano, Ana Szulzinger, Ruth Tarquini, Mercè Trullèn, Joan Vallès, Pere Verdaguer, Joan Vidal, Joan Pere Vidal, Josep Anton Vidal, Jaume Vidal i Alcover, Georgina Vila, Joaquim Vila i Maria Aurèlia Vila.

Espectacles: Grup d’animació de l'UCE, Al Tall de València, Lluís Miquel, Maité Idirim, Toni Muntaner, Teresa Rebull, L’Agram, Els Esquirols. Teatre: La fira encesa Companyia Els Elfs. Concert per la Joventut percussionista de Barcelona, Els Xirois i la Cobla "Els Únics".


Comissió Gestora Permanent

Catalunya Nord: Joan Borrell, Ramon Gual, Miquel Mayol, Llorenç Planes, Pere Verdaguer.
Ses Illes: Joan Alegret, Baltasar Llompart, Josep Maria Llompart, Isidor Marí, Joana Nicolau.
País Valencià: Josep Lluís Blasco, Eliseu Climent, Alfons Cucó, Josep Piera, Vicent Soler.
Principat: Joan Ané, Josep Castano, Jordi Estivill, Narcís Garolera, Eugeni Giral, Josep Maria López-Llaví, Antoni Mercader, Joan Miró, Miquel Porter, Memori Solà.