correu@uce.cat +34 933 172 411

ÀREA DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA
Einstein: transcendència teòrica i pràctica dels seus descobriments

Coordinadora: Dra. NÚRIA FERRER I ANGLADA (Departament de Física, Universitat Politècnica de Catalunya)
Amb el suport de la Societat Catalana de Física (Institut d'Estudis Catalans)

del 20 al 23 d'agost del 2023


La visita d'Albert Einstein a Barcelona i a Terrassa el 1923 donà un impuls als científics i investigadors de l'època. Avui dia, la transcendència dels descobriments d'Einstein és evident en diferents camps teòrics o pràctics, també a Catalunya: la recerca d'ones gravitatòries o els forats negres, com també la necessitat de les correccions relativistes en el funcionament dels GPS, en són un exemple. En aquest curs parlarem de la persona, Albert Einstein, dels seus descobriments essencials: l'efecte fotoelèctric, arran del qual li fou concedit el Premi Nobel de Física el 1922, i de la teoria de la relativitat, entre d'altres, com també de la seva repercussió i aplicacions actuals.

El coneixement de les aportacions d’Einstein a Catalunya (1908-1923)
pel Dr. ANTONI ROCA I ROSELL (Institut d’Estudis Catalans i Universitat Politècnica de Catalunya)
dia 20, de les 9 a dos quarts d’11 del matí

Introducció a la teoria especial de la relativitat
pel Dr. JOSEP LLOSA (Facultat de Física, Universitat de Barcelona)
dia 20, de dos quarts d’11 a les 12 del migdia

Conseqüències i aplicacions de la teoria especial de la relativitat
pel Dr. JOSEP LLOSA (UB)
dia 21, de les 9 a dos quarts d’11 del matí

Les invitacions, el dia a dia d’Einstein a Catalunya i les repercussions de la seva estada
pel Dr. ANTONI ROCA I ROSELL (IEC i UPC)
dia 21, de dos quarts d’11 a les 12 del migdia

De la relativitat especial a la relativitat general (1907-1915)
pel Dr. JOSEP LLOSA (UB)
dia 22, de les 9 a dos quarts d’11 del matí

L’efecte fotoelèctric. Interpretació d’Einstein, conseqüències
pel Dr. LLUÍS AMETLLER (Departament de Física, UPC)
dia 22, de dos quarts d’11 a les 12 del migdia

Consideracions científiques al voltant de la visita d’Einstein a Catalunya (1922-1924)
pel Dr. EMILI ELIZALDE (Institut de Ciències de l’Espai, ICE-CSIC, i Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, IEEC)
dia 23, de les 9 a dos quarts d’11 del matí

El naixement de la cosmologia moderna: la important aportació d’Einstein
pel Dr. EMILI ELIZALDE (ICE-CSIC i IEEC)
dia 23, de dos quarts d’11 a les 12 del migdia