correu@uce.cat +34 933 172 411

PROGRAMA

del 1r al 3 de juliol del 2021


BLOC 1

ACTES I TAULES RODONES: Inauguració
amb MARC ALOY (alcalde de Manresa) i JORDI CASASSAS (president de l’UCE) i JOSEP SINCA (president de Gest!)
1r de juliol, 12:30-13:30 h

BLOC 2

ÀREA DE DRET
Drets individuals i col·lectius: el paper garant dels organismes europeus i internacionals

Coordinadora: Dra. EVA PONS i PARERA (Universitat de Barcelona)

A la 3a edició de l'UCE de Manresa, analitzarem el reconeixement dels drets individuals i col·lectius pels instruments internacionals i europeus i les vies de protecció dels drets humans existents al Consell d'Europa i la Unió Europea. De la mà d'acadèmics i advocats, el curs pretén aportar dades i reflexions sobre l'abast, les condicions i les conseqüències en el pla intern del paper de garant dels drets atribuït a organismes com el Tribunal Europeu de Drets Humans o el Tribunal de Justícia de la UE, especialment en relació amb les vulneracions de drets fonamentals que s'han denunciat arran del judici del Procés i d'altres procediments judicials interns. També es tracten aspectes jurídics de la resposta a la crisi sanitària provocada per la Covid-19.

ÀREA DE DRET: Crisi sanitària: desafiaments democràtics en temps d’emergència
per JOSEP MARIA VILAJOSANA (Universitat Pompeu Fabra)
1r de juliol, 16:00-17:00 h

ÀREA DE DRET: Cooperació judicial penal a la UE
per MARIA ESTHER JORDANA (Universitat de Girona)
1r de juliol, 17:00-18:00 h

ACTES I TAULES RODONES: Cap a la residualització del català?
Taula rodona amb CARME JUNYENT (Universitat de Barcelona), GABRIEL BIBILONI (Universitat de les Illes Balears), ENRIC GOMÀ (escriptor), MONTSERRAT SENDRA (Universitat de Barcelona) i, com a moderador, JAUME PUIG (Òmnium Cultural)
1r de juliol, 18:30-20:00 h

BLOC 3

ÀREA DE DRET: Dret de crisi o necessitat i descentralització política
per JOAN RIDAO (Universitat de Barcelona)
2 de juliol, 9:00-10:30 h

ÀREA DE DRET: El dret penal i la política
per JOAN QUERALT (Universitat de Barcelona)
2 de juliol, 12:30-13:30 h

CONFERÈNCIES: Catalunya, una societat descohesionada?
Conferència de SALVADOR CARDÚS (Universitat Autònoma de Barcelona i Institut d’Estudis Catalans)
2 de juliol, 10:30-12:00 h

BLOC 4

ÀREA DE DRET: Garantia dels drets per al Consell d’Europa i el Tribunal Europeu de Drets Humans
per MÍRIAM COMPANY (advocada penalista)
2 de juliol, 16:00-17:00 h

CONFERÈNCIES: Els efectes econòmics de la pandèmia
per ALBERT CARRERAS (Universitat Pompeu Fabra i Institut d’Estudis Catalans)
2 de juliol, 17:00-18:00 h

ACTES I TAULES RODONES: Tsunami i desmobilització: on som?
Taula rodona amb ANTONI BASSAS (Ara), JOAN BECAT (Institut d’Estudis Catalans), EDUARD VOLTAS (editor i columnista) i, com a moderadora, AINA FONT (periodista)
2 de juliol, 18:30-20:00 h

BLOC 5

ÀREA DE DRET: Entre els tribunals estatals i l’ONU: la interacció de les diferents instàncies de garantia dels drets fonamentals
per JOSEP COSTA (lletrat)
3 de juliol, 9:00-10:30 h

ÀREA DE DRET: La garantia dels drets polítics per al Tribunal de Justícia de la Unió Europea
per MARC MARSAL (advocat, membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya)
3 de juliol, 10:30-12:00 h

ACTES I TAULES RODONES: Cloenda
amb JOANDOMÈNEC ROS (president de l’Institut d’Estudis Catalans), MARC ALOY (batlle de Manresa), JOSEP SINCA (president de Gest!) i JORDI CASASSAS (president de la Universitat Catalana d’Estiu)
3 de juliol, 12:30-13:30 h