2a UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

Un alè d’esperança a Europa

 

Manresa, del 1r al 5 de juliol del 2019

Patrocinadors i col·laboradors

PATROCINADORS


AJUNTAMENTS

COL·LEGIS PROFESSIONALS


COL·LABORADORS


MITJANS DE COMUNICACIÓ


La Universitat Catalana d'Estiu tampoc no seria possible sense el suport de les institucions següents: