JORNADES SOBRE L'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL

Barcelona, 7, 8 i 9 de juny del 2006


Presentació
Setanta anys després de l'aprovació del mapa comarcal de la Generalitat republicana, i instal·lats de ple en el segle XXI, la divisió territorial continua essent en diversos sentits una ‘assignatura pendent’. Per què? Quins elements hi ha en joc, en un debat d'aquesta naturalesa? Fins a quin punt hi pesen les inèrcies de la història i el joc d'equilibris de la política? En quina mesura hi haurien d'incidir les grans transformacions territorials? Quin marge hi ha de maniobra a l'hora de replantejar les estructures existents?
Posar sobre la taula aquestes qüestions, conèixer l'opinió dels experts — al nivell de diferents estats i a escales territorials diverses — i obrir un debat que aporti elements de reflexió i que també sigui referència útil amb vista al futur són els objectius bàsics de les Jornades, que s'adrecen tant als especialistes com a polítics, tècnics, estudiants universitaris i públic interessat en general.

Comitè organitzador

Joan Tort i Donada (Universitat de Barcelona), coordinador científic
Josep V. Boira i Maiques (Universitat de València)
Joan Maluquer i Ferrer (Universitat Catalana d'Estiu), coordinador organitzatiu

Comitè assessor
Joan Becat i Rajaut (Universitat de Perpinyà)
Vicenç M. Rosselló i Verger (Universitat de València)
Onofre Rullan i Salamanca (Universitat de les Illes Balears)

Secretaria tècnica
Pilar Barrachina i Garcia
Eva Gil i Bel
Valerià Paül i Carril
Ester Viñuales i Granel

On es duen a terme
A la sala Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans (carrer del Carme 47, 08001 Barcelona)

Matrícula i drets d'inscripció
Inscripció a les jornades: 15 € (estudiants 10 €)
Inscripcions:
Universitat Catalana d'Estiu
Gran Via de les Corts Catalanes, 600, 3r 2a
08007 Barcelona
Tels. 933 172 411 / 933 172 458
Fax 933 172 510
Per inscriure-us-hi, heu d'omplir la butlleta online o enviar-la per fax al 933 172 510. El dret d'inscripció es farà efectiu en recollir les credencials, el mateix dia d'inici. El període de matrícula és obert a partir d'ara i mentre hi hagi places vacants. Per a qualsevol consulta truqueu als telèfons 933 172 411 i 933 172 458. El preu inclou les actes de les jornades, un cop editades.

Certificats
Els inscrits que assisteixin a totes les sessions poden demanar un certificat que expedirà i trametrà la Universitat Catalana d'Estiu (20 hores).

Traducció simultània
Hi haurà servei de traducció simultània francès-català, portuguès-català i italià-català en les ponènecies en què sigui necessari.


PROGRAMA


Dimecres, dia 7

•  Acte inaugural, amb SALVADOR GINER (president de l'IEC), JOAN MAS i NOLLA (director general d'Administració Local, GdC), JORDI SALES i CODERCH (vicepresident de la UCE) i JOAN TORT i DONADA (coordinador científic de les Jornades), de les 10:00 h a les 10:30 h

I. LA DIVISIÓ DEL TERRITORI, UNA ETERNA ‘ASSIGNATURA PENDENT’?

• Interrogants sobre l'organització territorial,, per JOAN TORT (Universitat de Barcelona), de 10:30 a 11:20 h

• Pausa i cafè, d'11:20 a 11:50 h

• Ara ja toca? Pors, dubtes i incerteses davant l'organització territorial de Catalunya, per JESÚS BURGUEÑO I RIVERO (Universitat de Lleida), d'11:50 a 12:40 h

• Comarques? Vegueries? Províncies? La conveniència i la necessitat d'articular un “ens local cooperatiu” en l'administració local catalana, per JOAQUIM FERRET i JACAS (Universitat Autònoma de Barcelona), de 12:40 a 13:30 h

II. MÉS ENLLÀ DE LES INÈRCIES HISTÒRIQUES, EL REPTE DE LA GESTIÓ

• L'experiència de l'organització territorial d'Aragó. De les mancomunitats a les comarques, per RAMÓN SALANOVA ALCALDE (Departament de Presidència, Govern d' Aragó), de 16:30 a 17:20 h

• Unes notes sobre el procés d'estructuració politicoadministrativa del territori espanyol, per JACOBO GARCÍA ÁLVAREZ (Universidad Carlos III, de Madrid), de 17:20 a 18:10 h

• Pausa i cafè, de 18:10 a 18:40 h

• Catalunya i els models espanyol i francès d'organització territorial: uns apunts i una reflexió crítica, per JOAN BECAT i RAJAUT (Universitat de Perpinyà), de 18:40 a 19:30 h

• Divisions territorials i ‘escales de gestió’. Les possibilitats inexplorades del municipi petit i mitjà, per JAUME FONT i GAROLERA (Universitat de Barcelona), de 19:30 a 20:20 h

Dijous, dia 8

III. FÓRMULES NOVES PER A UNES NECESSITATS CANVIANTS

• Territori i administració a França: la qüestió de la governabilitat de les àrees metropolitanes i la denominada 'solidaritat intercomunal', per JEAN-LOUIS COLL (Universitat de Tolosa-Le Mirail), de 10:00 a 10:50 h

• Perspectives de present i de futur sobre el fet metropolità a Catalunya, per JOSEP OLIVERAS i SAMITIER (Universitat Rovira i Virgili), de 10:50 a 11:40 h

• Pausa i cafè, d'11:40 a 12:10 h

El model de desenvolupament i la regionalització a Portugal. Inèrcies, reptes i oportunitats, per JOÂO LUIS JESUS FERNANDES (Universidade de Coimbra), de 12:10 a 13:00 h

• Algunes qüestions d'organització territorial plantejades des de la perspectiva de les Illes Balears, per ONOFRE RULLAN i SALAMANCA (Universitat de les Illes Balears), de 13:00 a 13:50 h

IV. DIBUIXANT EL PRESENT, ESBOSSANT EL FUTUR

• Una proposta de reestructuració territorial i del govern local a Galícia, per ROMÁN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ (Universidade de Santiago de Compostela), de 16:30 a 17:20 h

• El punt de vista interregional i els territoris locals a Europa. Una visió des del País Valencià, per JOSEP VICENT BOIRA i MAIQUES (Universitat de València), de 17:20 a 18:10

• Pausa i cafè, de 18:10 a 18:40 h

Camins de futur en l'organització del territori, per ALBERT SERRATOSA i PALET (Institut d'Estudis Territorials), de 18:40 a 19:30 h

Les perspectives de l'organització territorial a la llum del nou Estatut de Catalunya, per ORIOL NEL·LO i COLOM (Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Generalitat de Catalunya), de 19:30 a 20:20 h

Divendres, dia 9

• Taula rodona: L'organització del territori: estratègia política o exercici de possibilisme?, amb TERESA ARAGONÈS (ERC), JOAN BOADA (ICV-EA), LLUÍS COROMINAS (CiU) i LÍDIA SANTOS (PSC-CpC), de 10:00 a 11:30 h

• Pausa i cafè, d'11:30 a 12:00 h

• Conferència de clausura: Les claus per a una nova organització territorial a Itàlia, per CARLO BRUSA i CESARE EMANUEL (Università degli Studi del Piamonte Orientale), de 12:00 a 13:00 h

• Acte de cloenda, de 13:00 a 13:30 h