ESPERANCES I RISCOS DEL DESENVOLUPAMENT DE LES INFRAESTRUCTURES: DE LA CULTURA A L'ECONOMIA. EL CAS DEL CAMP

Reus, 6 i 7 de maig del 1999


El món és en progrés constant i aboca indefugiblement la societat a imaginar, planificar i executar infraestructures. Com més necessàries són aquestes infraestructures més cal tenir-ne presents els riscos del desenvolupament.
Per això, una reflexió tranquil·la s'imposa. El desenvolupament de la societat constreny el desenvolupament de les infraestructures, de la mateixa manera que el desenvolupament de les infraestructures por comportar canvis en la societat: de mobilitat geogràfica, cultural i social. També el paisatge rep de seguida les conseqüències de les actuacions endegades per l'administració en resposta al seu torn a les demandes creixents de la societat.
Cal que la societat sigui conscient del contrasentit, que sovint és implícit, entre les necessitats que té i les exigències davant les solucions que se li plantegen És en aquest diàleg, en aquesta presa de consciència dels problemes, que en poden venir les solucions.

Entrada lliure

Crèdits: acadèmics de lliure elecció depenents de la Universitat Rovira i Virgili

Centre de les jornades
Centre de Lectura de Reus


PROGRAMA


Dijous, 6 de maig

I. Factors socioculturals i paisatgístics


Presentació de les jornades, a càrrec de CARLES PELLICER i PUNYED (regidor d'Ensenyaments Superiors de l'Ajuntament de Reus), JOAN MALUQUER i FERRER (secretari executiu de la Universitat Catalana d'Estiu) i JOSEP M. BALAÑÀ i CABRITO (president del Centre de Lectura de Reus)

17:00 — Evolució demogràfica i canvis socials, per ANNA CABRÉ (directora del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona)
Canvis culturals, per JOSEP MURGADES (professor de filologia catalana de la Universitat de Barcelona) i JORDI ROCA (professor d'Antropologia de la Universitat Rovira i Virgili)
El model de gestió de les infraestrctures, per JAUME RENYER (professor de dret administratiu de la Universitat Rovira i Virgili) i JOAQUIM MARGALEF (cap del Servei de Promoció i Estudis Econòmics de la Diputació de Tarragona)

19:30 — Pausa i cafè

19:30 — Geografia del nou paisatge, per JORDI BLAI (professor de geografia de la Universitat Rovira i Virgili)
Els parcs temàtics, per SALVADOR ANTON (professor de geografia de la Universitat Rovira i Virgili)
El desenvolupament de l'urbanisme, per JOAN LLORT (cap dels Serveis Territorials d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya a Tarragona)


Divendres, 7 de maig

2. Factors econòmics


17:00 — El port de Tarragona, per LLUÍS BADIA (president del port de Tarragona)
L'aeroport, per ENRIC TICÓ (director general de ports i transports de la Generalitat de Catalunya) i TOMÀS BARBERÀ (tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Reus i cap de l'Àrea de Projecció Econòmica)
El TGV, per RAMON ROGER (director general d'actuacions concertades de la Generalitat de Catalunya)
El trasvassament de les aigües de l'Ebre, per JORDI J. ROSELL (director general de política hidràulica de la Generalitat de Catalunya)
El desenvolupament econòmic del Camp, per FRANCESC CABRÉ (president de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus)

19:00 — Pausa i cafè

3. Cloenda

19:30 — Acte de cloenda, amb PERE MACIAS i ARAU (conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya), MIQUEL PORTER I MOIX (president de la Universitat CCatalana d'Estiu), LLUÍS AROLA i FERRÉ (rector de la Universitat Rovira i Virgili) i JOSEP ABELLÓ i PADRÓ (alcalde de Reus)