II Curs de Coneixement Superior de Catalunya

 

CATALUNYA, L'ESTAT I LA MEDITERRÀNIA

Barcelona, del 4 de febrer al 19 de maig del 2016


Aquests curs pretén oferir, aprofundir, completar i aportar coneixements multidisciplinaris sobre la realitat catalana al llarg del temps, en el seu present i en les perspectives d'evolució futura.

Direcció i coordinació: la direcció del curs és a càrrec de Jordi Casassas (catedràtic d'història contemporània a la Universitat de Barcelona) i la coordinació és a càrrec de Giovanni C. Cattini (professor d'història contemporània a la Universitat de Barcelona).

Calendari de les conferències: els dijous, del 4 de febrer al 19 de maig del 2016, de 7 a 9 del vespre.

Lloc: les conferències es fan a l'Institut d'Estudis Catalans, carrer del Carme, 47, Barcelona (vegeu mapa) i a la seu dels Amics de la Unesco de Barcelona, carrer de Mallorca, 207, pral. (entre Aribau i Enric Granados) de Barcelona (vegeu mapa)

Matriculació: a la seu de l'UCE (Gran Via de les Corts Catalanes, 600, 3r 2a de Barcelona) o través del web omplint el formulari de matrícula

Preus: 150 euros. Assistència a una conferència 10 euros. Socis d'AUB 20% de descompte.

Obert a tots els públics   


PROGRAMA DEL CURS


El curs s'estructura en quinze conferències de dues hores impartides per professors de diferents universitats

•  Presentació del curs, 4 de febrer del 2016

•  Jaume I i la projecció mediterrània catalana, per MIREIA COMAS, 4 de febrer del 2016. Lloc: Institut d’Estudis Catalans, sala Puig i Cadafalch. (Descarregueu-vos la presentació de la professora)

•  De la decadència medieval a la integració hispànica?, per ÀNGEL CASALS, 11 de febrer del 2016. Lloc: Institut d’Estudis Catalans, sala Nicolau d'Olwer. (Descarregueu-vos la presentació del professor)

•  El segle de l'absolutisme borbònic, 1714-1814, per AGUSTÍ ALCOBERRO, 18 de febrer del 2016. Lloc: Institut d’Estudis Catalans, sala Nicolau d'Olwer. (Descarregueu-vos la presentació del professor)

•  Catalunya, Piamont d'Espanya?, per GIOVANNI C. CATTINI, 25 de febrer del 2016. Lloc: Amics de la Unesco de Barcelona. (Descarregueu-vos la presentació del professor)

•  Autonomia i autogovern en els segles XX i XXI, per ALBERT BALCELLS, 3 de març del 2016. Lloc: Institut d’Estudis Catalans, sala Puig i Cadafalch.

•  Seny i rauxa. Formes de vida catalana?, per JOSEP MONSERRAT, 10 de març del 2016. Lloc: Institut d’Estudis Catalans, sala Nicolau d'Olwer.

•  Panoràmica de la literatura noucentista, per JOSEP MURGADES, 17 de març del 2016. Lloc: Institut d’Estudis Catalans, sala Nicolau d'Olwer.

•  Un país ric en associacionisme, per CARLES SANTACANA, 31 de març del 2016. Lloc: Institut d’Estudis Catalans, sala Puig i Cadafalch. (canvi de dia)

•  Hi ha hagut un art nacional català?, per FRANCESC FONTBONA, 7 d'abril del 2016. Lloc: Institut d’Estudis Catalans, sala Puig i Cadafalch. (Descarregueu-vos la presentació del professor)

•  Catalunya potència esportiva, per XAVIER PUJADAS, 14 d'abril del 2016. Lloc: Institut d’Estudis Catalans, sala Nicolau d'Olwer. (Descarregueu-vos la presentació del professor) (Descarregueu-vos l'índex de la conferència i la bibliografia)

•  Barcelona i l'espai català, per FRANCESC NADAL, 21 d'abril del 2016. Lloc: Amics de la Unesco de Barcelona. (canvi de dia) (Descarregueu-vos la presentació del professor)

•  Adaptació econòmica i projecció exterior de l'economia catalana, per FRANCESC ROCA, 28 d'abril del 2016. Lloc: Institut d’Estudis Catalans, sala Puig i Cadafalch.

•  Una població feta per onades migratòries, per AIMADA SOLÉ FIGUERAS, 5 de maig del 2016. Lloc: Institut d’Estudis Catalans, sala Puig i Cadafalch. (Descarregueu-vos la presentació de la professora)

•  Catalunya cruïlla europea: L'aposta del corredor mediterrani, per JAUME FONT, 12 de maig del 2016. Lloc: Institut d’Estudis Catalans, sala Pi i Sunyer.

• Cloenda, per JORDI CASASSAS, 19 de maig del 2016. Lloc: Institut d’Estudis Catalans, sala Puig i Cadafalch.


PROFESSORS DEL CURS

Direcció i coordinació: La direcció del curs és a càrrec de Jordi Casassas (catedràtic d'història contemporània a la Universitat de Barcelona) i la coordinació és a càrrec de Giovanni Cattini (professor d'història contemporània a la Universitat de Barcelona).

Agustí Alcoberro (Universitat de Barcelona): és doctor en història per la Universitat de Barcelona i professor del Departament d'Història Moderna d'aquesta universitat des de l'any 1994. Anteriorment havia treballat com a professor de català a l'ensenyament primari (1978-1983), com a professor de Didàctica de les Ciències Socials a la Universitat de Barcelona (1991-1994) i com a catedràtic de Geografia i Història d'institut (1983-2005). Des del 2008 al 2014 ha estat director del Museu d'Història de Catalunya.

Albert Balcells (Universitat Autònoma de Barcelona): és catedràtic d'Història Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona. És membre de l'Institut d'Estudis Catalans. Ha estat vicepresident del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya (1980-1987) i vicepresident primer de l'Ateneu Barcelonès (2003-2007). És director de l'Oficina d'Assessorament Històric de l'IEC des del 2007 i de l'Arxiu Històric de l'IEC des del 2005. Ha rebut els premis Nova Terra (1967) i Ramon Fuster (1992) i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1995).

Jordi Casassas (Universitat de Barcelona): és doctor en història contemporània per la Universitat de Barcelona, on actualment és catedràtic d'aquesta especialitat i també responsable de la Càtedra Lluís Companys de Drets Humans. Ha publicat en nombroses revistes i llibres. Entre les seves obres, destaquen L'Ateneu Barcelonès. Dels seus orígens als nostres dies, publicat el 1986; Entre Escil·la i Caribdis: el catalanisme i la Catalunya conservadora de la segona meitat del segle XIX (La Magrana, 1990), una obra fonamental per a entendre el passat del catalanisme abans dels primers èxits electorals, i més recentment, ha coordinat l'obra Les identitats a la Catalunya contemporània (Galerada, 2009). Des de l'any 2014 és president de l'Ateneu Barcelonès.

Àngel Casals (Universitat de Barcelona): és professor al Departament d'Història Moderna de la UB. Doctor en Història Moderna per la UB (1995). També ha estat professor de la Universitat de Valladolid en els cursos 1991-92 i 1992-93. Professor de les Aules Universitàries de la Gent Gran de la UB. Línies de recerca actuals: Història militar del segles XVI-XVII, Història del bandolerisme, Història de la frontera i Formes de violència social. Altres activitats: Investigador principal del Projecte de Recerca "Institucions i violència en les societats de la Corona d'Aragó en l'època moderna" (HAR 2010-21675). Coordinador dels cursos d'història medieval-moderna de la Universitat Catalana d'Estiu. Director dels cursos Sàpiens d'extensió universitària. Director de les Jornades Internacionals sobre bàndols, violència social i territori. Membre del Consell de Redacció de la revista Pedralbes i del consell assessor de la revista A Carn! d'Història Militar.

Giovanni C. Cattini (Universitat de Barcelona): és professor al Departament d'Història Contemporània de la UB. Llicenciat en Lletres i Filosofia, especialitat Història Contemporània (Universitat de Bolònia, Itàlia 1998); Homologació en Història (Universitat de Barcelona 2001), Doctorat en Història Contemporània (Universitat de Barcelona, 1999-2001); Diploma d'Estudis Avançats (2001); Doctor en Història (2006). Línies de recerca: Història del catalanisme; Història política, Història de la historiografia; Història de la cultura i dels intel·lectuals. Publicacions: El Gran Complot. Qui va trair Macià? La trama catalana. Barcelona, Ara Llibres, 2009, 368 pp. Nel nome di Garibaldi. I rivoluzionari catalani, i nipoti del Generale e la polizia di Mussolini (1923-1926), Pisa, BFS, 2010). Prat de la Riba i la historiografia catalana. Intel·lectuals i crisi política a la fi del segle XIX, Catarroja, Afers, 2008, 362 pp. Historiografia i catalanisme. Josep Coroleu i Inglada (1839-1895), Catarroja, Afers, 2007, 292 pp.

Mireia Comas (Universitat de Barcelona): és professora del Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica de la Universitat de Barcelona. Doctora en Història per aquesta mateixa universitat. Investigadora de MAHPA-Grup d'Estudis Medievals d'Art, Història, Paleografia i Arqueologia (2014SGR794). Línies de recerca: les dones soles a l’Edat Mitjana, el territori d’Eramprunyà i els arxius patrimonials. Publicacions: Trencant el mite de la “mare cruel”. Les vídues-mares i les segones núpcies (Barcelona, segles XIV-XV) (2013), Palabras y actitudes de mujeres de la Cataluña bajomedieval ante las violencias e injusticias (2013), El llibre de la Baronia d'Eramprunyà (amb E. Cantarell i C. Muntaner) (2011). Premi Ciutat de Barcelona d’Història Agustí Duran i Sanpere (2012) per la seva tesi doctoral.

Jaume Font (Universitat de Barcelona): és professor del Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional de la Facultat de Geografia i Història. Línies de recerca: Anàlisi geogràfica regional. Ordenació i planificació territorial. Desenvolupament rural i local, àrees de muntanya i àrees marginals. Geografia del paisatge. Infraestructures de comunicació i transport. Publicacions: FONT GAROLERA, Jaume (1998): La formació de les xarxes de transport a Catalunya, 1761-1935 . Vilassar de Mar (Barcelona), Editorial Oikos-Tau, 455 pp. PUJADAS, Romà i FONT, Jaume (1998): Ordenación y planificación territorial. Madrid, Editorial Síntesis, Col. Espacios y Sociedades núm. 8; 399 pp. FONT, J.; MAJORAL, R. y SÁNCHEZ AGUILERA, D. (1999): «El turismo como factor revitalizador del Pirineo Catalán. Contrastes entre el Pirineo oriental y occidental» dins El Territorio y su imagen, vol. II, editat per la Asociación de Geografos Españoles y Dep. de Geografia de la Universidad de Málaga, pp. 449-460. FONT GAROLERA, J. (2000): «La formació de les xarxes de transport» dins Transformacions territorials a Catalunya. Lleida, Pagès Editors, pp. 183-215. FONT GAROLERA, J. i MAJORAL, R. (2000): «Los espacios naturales de protección especial en Catalunya» dins Monográfico sobre Geografía y Espacios protegidos. Murcia, editat per Asociación de Geógrafos Españoles-Federación de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, pp. 113-142. CAPELLA, H. i FONT, J (2001): «Territorial marginalization: Regional borders and globalization, some examples from Spain» dins MAJORAL, R.; JUSSILA, H.; GRAVIDAO, F.: Environment and Marginality in Geographical Space , pp. 155-168. MAJORAL, R. (coord); LÓPEZ, F.; FONT, J.; SÁNCHEZ-AGUILERA, D. (2002): Cataluña. Un análisis territorial. Barcelona, Editorial Ariel, 480 pp. MAJORAL, R. i FONT GAROLERA, J. (2003): Communication and connectivity in the Pyrennees: the perception of the 19th century travellers, Aldershot: Ashgate Publishing Limited, pp. 266-281. FONT GAROLERA, J. (2004): Osona: la terra i la gent. Vic, Eumo Editorial, 429 pp. FONT GAROLERA., J. (2005): «El sistema de transports preindustrial i la vertebració històrica del territori català» dins Ciutats, viles i pobles a la xarxa urbana de la Catalunya moderna. Rafael Dalmau Editor: Barcelona, pp. 229-259.

Francesc Fontbona (Institut d'Estudis Catalans): és doctor en història moderna per la Universitat de Barcelona. Des del 1995 és director de la Unitat Gràfica de la Biblioteca de Catalunya, d'on és conservador des del 1978. Guanyà el Premi Alfons Bonay i Carbó de l'IEC pels llibres El paisatgisme a Catalunya (1979) i La crisi del Modernisme artístic (1979). Ha publicat, amb F. Miralles, les biografies completes d'Anglada-Camarasa i és autor, entre altres, de dos volums de la Història de l'art català i de La xilografia a Catalunya entre 1800 i 1823. Ha escrit nombrosos articles a diverses publicacions. Ha estat responsable de la secció d'art de la Gran enciclopèdia catalana (1971-1978). És membre de la Junta de Museus de Catalunya. Pertany a la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, de la qual ha publicat el catàleg de la col·lecció de pintures (Premi ACCA 1999), i és membre honorari de la Societat Hispànica d'Amèrica, de Nova York, des del 1993.

Josep Monserrat (Universitat de Barcelona): és professor al departament de Filosofia Teorètica i Pràctica de la Facultat de Filosofia i vicedegà de la facultat. Doctor en Filosofia per la UB. Investigador Principal del Grup de Recerca «Hermenèutica i Platonisme». Es coeditor de l'Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. Ha publicat Introducció a la lectura de Leo Strauss. Jerusalem i Atenes, 1991, El polític de Plató. La gràcia de la mesura, 1999, Strauss i Spinoza, 2001 i com a editor Hermenèutica i platonisme, 2002, Idees d'Autoritat , 2002, Pensament i Filosofia a Catalunya, 2002-2004, Herencias Straussianas, 2004 i Philosophy and Dialog. Studies in Plato's Dialoges, 2007.

Josep Murgades (Universitat de Barcelona): és catedràtic de Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona. Estudiós del Noucentisme, és autor, entre altres treballs, dels capítols «El Noucentisme» i «Eugeni d'Ors» del vol. 9 de la Història de la literatura catalana (1987). Ha tingut cura de l'edició de diversos volums de l'«Obra catalana d'Eugeni d'Ors». Estudiós de l'obra de Pompeu Fabra, és coautor de Teoria de la llengua literària segons Fabra (amb X. Lamuela, 1984) i autor de Textos desconeguts de Fabra (2005). Actualment prepara l'edició dels Textos i materials que constituiran el vol. 9 de les «Obres completes» fabrianes, en el marc de les quals també ha anotat les Converses filològiques (amb M. Toldrà, vol. 7, 2011). Els seus assaigs sobre sociolingüística són aplegats a Llengua i discriminació (1996). Membre fundador de la revista Els Marges, des de 1990 n'és codirector amb J. Castellanos. Ha traduït obres de Goethe, Kafka, Bernhard, Mann, Hesse, Panizza i Klabund. És l'investigador principal del projecte de recerca «Ecdótica, lengua literaria y poéticas: creación y crítica catalanas de los siglos XIX y XX» (FFI2011-24539).

Francesc Nadal (Universitat de Barcelona): és catedràtic de geografia humana de la Facultat de Geografia i Història on imparteix classes de geografia cultural i d'història de la cartografia. Ha realitzat diverses estades d'investigació relatives a la història de la cartografia a The Newberry Library (Chicago, 1991) i a la Université de Québec à Montreal (Mont-real, 1995). Des del juny de 2006 és president de la Societat Catalana de Geografia. Ha format part del comitè organitzador del «Segon Congrés Català de Geografia. El mapa com a llenguatge geogràfic», organitzat per la Societat Catalana de Geografia i celebrat a Barcelona i Vilanova i la Geltrú durant els dies 29, 30 i 31 de maig de 2008. És membre del consell de redacció de diverses revistes de geografia, així com de l'«Advisory Board», encarregat d'elaborar el volum VI de l'obra The History of Cartography, dirigit pel geògraf Mark Monmonnier i publicat per The Chicago University Press. Ha publicat articles en revistes estrangeres i espanyoles, dedicats a la història de l'organització territorial de Catalunya i l'Estat espanyol contemporanis, així com d'història de la cartografia catalana i espanyola. D'entre els llibres publicats més recentment cal destacar Las series del mapa topográfico de España a escala 1:50000 , realitzat en col·laboració amb Luis Urteaga (Madrid, 2001) i El territori dels geòmetres. Cartografia parcel·lària de la província de Barcelona (1845-1895), en col·laboració amb Luis Urteaga i José Ignacio Muro (Barcelona, 2006). Actualment és coordinador del Grup de Recerca Reconegut GEHC per la Generalitat de Catalunya per al quinquenni 2009-2013.

Xavier Pujadas (Universitat Ramon Llull): és professor del Departament de Ciències de l'Activitat Física i l'esport de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport. Doctor en Història Contemporània. Especialista en història social de l'esport. Coordinador de Doctorat. Membre electe del College of Fellows de l'European Comittee for Sport History. Membre del Comitè Científic del XIV European Comittee for History of Sport Congress. Membre del Comitè de revisors externs de la revista International Journal of Sport Science – Revista Internacional de Ciencias del Deporte . Reviewer de la revista European Studies in Sports History. Treballa amb revistes com la International Journal of Iberian Studies, The International Journal of the History of Sport, Materiales para la Historia del deporte, Historia Social, Afers o Memoria e Ricerca.

Francesc Roca (Universitat de Barcelona): és professor de Política Econòmica de la Facultat d'Econòmiques. Doctor en ciències econòmiques a la UB. Professor i conferenciant a universitats (UPC, UCE, UV, UG, URL, URV, U de Girona, U de Lleida, Uvic, URL, UIMP-València), acadèmies (IEC), ateneus (Centre de Lectura-Reus, Atenea-Figueres, Ateneu de Cerdanyola), col·legis professionals (arquitectes, enginyers, economistes, llicenciats), museus (MNAC, MNA-Mèxic, MNyH-Tenerife, MPA-Astúries), ajuntaments (Barcelona, Lleida, Berga, Madrid, Sant Mori), instituts de cultura (IMH, Cambó, CCCB, IeMed, CIDOB). Director tècnic de l'Arxiu Històric d'Urbanisme, Arquitectura i Disseny del COACB (1967-1977). Director del Llibre blanc dels museus de la ciutat de Barcelona (1979). Ed. francesa: Livre blanc des musées de la ville de Barcelone (1979). Col·laborador a la premsa diària: Tele-exprés (1972-79) , Avui (1982-...), La Vanguardia (1983-...), El País (1984-...) , Diario de Barcelona (1975-1992), El Periódico de Catalunya (1992-...) , 20 minutos (2003-...), Punt Diari (2005-...) . Director de la revista Nous Horitzons (1982-2001). Guionista d'exposicions: L'Ordenació del Territori als Països Catalans (1977), Primer de Maig i moviment obrer, 1890-1980 (1980), Assemblea de Catalunya: 10è. aniversari (1981), Marx, el contemporani (1983), Unió de Pagesos, 10 anys (1985), Estimat PSUC (1986), Disseny, motor de canvi a: Primavera del Disseny (1997). Vinculat a diverses fundacions: Jaume Bofill, Antonio Gramsci (Torí), Salvador Vives i Casajuana, Acta, Institut Cambó , Pere Ardiaca, Nous Horitzons, Enciclopèdia Catalana, Espriu, Institut Pacis, Fundació Catalana de Salut Mental, Agbar i Ernest Lluch.

Carles Santacana (Universitat de Barcelona): és professor d'Història Contemporània de la Facultat de Geografia i Història i Consultor de la Universitat Oberta de Catalunya. Camps de recerca: Història cultural; Història social i de l'esport; Història del franquisme. Publicacions: El Barça i el franquisme. Crònica d'uns anys decisius per a Catalunya (1968-1978), Barcelona, Mina, 2005. Le nationalisme catalan, Paris, Elipses, 2004. «El catalanisme, del franquisme a la transició» dins El món de Cambó, Institut Cambó, 2001, pp. 383-400. El franquisme i els catalans. Els informes del Consejo Nacional del Movimiento, Catarroja, Afers, 2000. Coordinador de La llarga postguerra (1939-1960) volum X de l'obra Història. Política, Societat i Cultura dels Països Catalans, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1997. Victoriosos i derrotats. El franquisme a l'Hospitalet, 1939-1951, Barcelona, Publicacions de l'Abadia del Montserrat, 1994.

Aimada Solé i Figueras: és llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració i Doctora en Geografia per la UAB. Ha realitzat el Postgrau en Tècniques de Cartografia Digital (UAB), el Màster Oficial en Estudis Territorials i de la Població (UAB) i el Postgrau interdisciplinari en Migracions Contemporànies i Interculturalitat (UAB). Actualment treballa com a consultora a Estratègies de Qualitat Urbana (EQU) i col·labora a El Risell SCCL i l'Arada. És membre del Grup de recerca en Àrees de Muntanya i Paisatge (UAB) i del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs.