XXXIX UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU (2007)

300 anys després d’AlmansaDates: del 16 al 25 d’agost del 2007

Organitzadors: Fundació Universitat Catalana d'Estiu

Preus: Matrícula i estada: 440 euros

Participació: 1696

Cartell: Antoni Miró (País Valencià)


Seccions: Àrea de ciències de la natura, Àrea de física, Àrea de tecnologia, Àrea de ciències de la salut, Àrea de ciències socials, Àrea d’humanitats, Seminaris de les universitats, Àrea de formació cultural, Jornades científiques i professionals, Tallers, Actes, conferències, debats, homenatges i commemoracions, Fòrum obert, Exposicions, Espectacles i Cinema.

— Actes i commemoracions: Inauguració — L’ús de la llengua en la docència universitària — Ciències i humanitats: una mateixa cultura? — El turisme com a motor de l’economia de la identitat. La identitat com a factor de competitivitat turística — Almansa 1707: la destrucció d’un país — Cap on va la Universitat Catalana d’Estiu? Primera jornada de reflexió — Memòria de l’exili — “Més lluny, hem d’anar més lluny”: un poble i un horitzó — Els Tractats de Roma, naixement de la Unió Europea i l’evolució del paper de les regions — Cultura, mitjans de comunicació i país — Pompeu Fabra, home de ciència — Les claus de les reformes dels estatuts català, valencià i balear — Cloenda del bicentenari del naixement del general Cabrera: una reivindicació territorial — El futur de la Euroregió — Parlem-ne de novel·la — Cloenda: “El centenari de l’Institut d’Estudis Catalans”.

— Àrea de ciències de la natura: Energia i canvi climàtic als Països Catalans. Presentació del curs — El canvi climàtic. Com afecta o pot afectar als Països Catalans — Com s’estudia el canvi climàtic als Països Catalans? — Mallorca i les Illes, poden ser sostenibles energèticament? — L’energia nuclear: solució o parany? — La biomassa i els biocombustibles:pros i contres — Energia i canvi climàtic — Les energies renovables poden fer sostenible energèticament els Països Catalans? — El model energètic i territorial del País Valencià — Radiografia energètica dels Països Catalans.

— Àrea de física: Astronomia i astrofísica: l’univers proper i llunyà. Estrelles, galàxies i cosmologia — Sistema Solar i exoplanetes — Institut d’Estudis Espacials de Catalunya: una eina de futur — La vida a l’univers.

— Àrea de tecnologia - arquitectura: Arquitectura i paisatge rural dels Països Catalans. Paisatge i arquitectura rural: un model referencial — Arquitectura rural de l’Alguer — La masia: entre el mite i la realitat — Història i construcció de la volta catalana — La barraca valenciana — La desaparició de la masoveria: una visió literària — Control ambiental de l’arquitectura rural — Pobles valencians abandonats i deshabitats — Horts de palmeres d’Elx — Arquitectura rural i sostenibilitat.

— Àrea de ciències de la salut: La bioètica i la seva trascendència en l’atenció sanitària. Conceptes bàsics. Record històric. Fonaments filosòfics — Fonaments filosòfics. Drets humans i drets dels pacients — Confidencialitat i secret professional: preservació de la confidencialitat en el treball de l’equip assistencial — Consentiment informat: exercici de l’autonomia. Fonament legal, consentiment implícit, situacions de discapacitat, presa de decisions en condicions de fragilitat — Els polítics davant la bioètica — Ètica de la gestió. Racionament de les prestacions i criteris de priorització de les llistes d’espera — Implicacions bioètiques de la recerca biològica, ecològica i medi ambiental. Biotecnologia — Reproducció assistida. Manipulació de l’embrió — La recerca biomèdica amb humans. L’assaig clínic — Reptes bioètics en cures pal·liatives. Les situacions de terminalitat. Eutanàsia. Aferrissament terapèutic. Les voluntats anticipades — Implicacions bioètiques en el camp de l’oncologia — Desenvolupament de la bioètica a la sanitat pública catalana — Salut mental i societat. «Necessitats de salut i resposta del sistema sanitari» Pla Director de Salut Mental i Addiccions — El sistema sanitari català i l’organització dels serveis — Epidemiologia dels transtorns mentals. Cap on anem? — «Canvis socials, salut i estils de vida» La invisibilitat de la malaltia mental — Malalts de salut: la medicalització de la vida quotidiana — Mites i tabús: en podem parlar? — «La visibilitat social de la malaltia mental» Del cervell a la societat — Patologia social i exclusió social — Vulnerabilitat i societat... fins on podem arribar? — «Psiquiatria i drets humans. La participació dels afectats». Psiquiatria i drets humans. Legislació ètica de les mesures coercitives en psiquiatria — Participació i afectats. Anem cap a l’empowerment? — És possible una democràcia participativa en la psiquiatria? — «Els infants i els adolescents d’ara, els adults de demà» Claus per a una bona salut mental — Drogues i societat: una convivència inevitable? — El mal d’esquena, aquest costós peatge de l’evolució.

— Àrea de ciències socials – economia: Articulació econòmica dels Països Catalans. L’estructuració econòmica dels Països Catalans: de Romà Perpinyà i Grau a les multinacionals de butxaca — L’enlairament de les empreses d’alta tecnologia israelianes a la dècada dels noranta — Taula rodona final.

— Àrea de ciències socials – geografia: Aproximació a la normativa territorial de les Illes Balears

— Àrea de ciències socials – filosofia: Jocs d’identitat a l’actual vida europea.

— Àrea de ciències socials – antropogia: La força de la identitat. Ensenyaments africans sobre el valor quotidià de la tradició. El misteri del poder responsable. Autoritat i legitimitat en les comunitats africanes — Sobre l’esperit del capitalisme al sud del Sàhara. Religiositat i susbsistència — Internet a la selva. Educant en la tradició i modernitat.

— Àrea de ciències socials – història: Història i memòria de la Guerra de Successió. Introducció: La Guerra de Successió en la historiografia catalana, espanyola i europea actual — El debat europeu sobre la successió de Carles II — La Guerra de Successió en la configuració del catalanisme — La Guerra de Successió a les Illes — Els conflictes socials previs a la Guerra de Successió — La Guerra de Successió al País Valencià — L’estructura militar catalana durant la Guerra de Successió — La política dels Àustria durant la Guerra de Successió espanyola — Memòria de la Guerra de Successió als xx fins la Guerra Civil — Les conseqüències de la guerra a la Catalunya interior — Repensar la Guerra de Successió — Memòria de la Guerra de Successió al segle xx: del franquisme a l’actualitat — El catalanisme al govern. El catalanisme i el govern: la Lliga, Prat, Cambó i la Mancomunitat — El catalanisme al govern: Macià, Companys i la Generalitat republicana — El catalanisme i el govern: Jordi Pujol i la Generalitat d’ara — El catalanisme i el govern: Maragall i els darrers temps de la Generalitat — Les fotografies de 1867 del monestir de Ripoll

— Àrea de ciències socials – política: La desintegració de l’imperi soviètic i la formació de nous estats al seu territori. Reflexions d’una corresponsal interessada La dinàmica autonòmica de les Illes Balears.

— Àrea d’humanitats – llengua: 1707-2007: «Quan el mal ve d’Almansa». Aproximació a la història social i legal de la llengua catalana. Llengua, societat i legalitat. La persecució política del català: dels Decrets de Nova Planta al marc europeu actual — Llengua, política i educació — El mal ve d’Almansa? Història social de la llengua catalana: una visió panoràmica — Llengua, ciència i política — 1715-2007 Llengua i política a les Illes Balears — La realitat lingüística en el sistema educatiu valencià pel que fa a la varietat formal de la llengua que hi és cooficial — Actualització de la terminologia catalana. Consideracions crítiques entorn de la creació de neologismes. La terminologia catalana: actualització i recuperació — Consideracions crítiques amb relació a la creació dels neologismes — Política i planificació lingüística a la Unió Europea.

— Àrea d’humanitats – literatura: Literatura i mercat: els best sellers de les lletres catalanes. Els més venust del segle xx: qui i per què? — La construcció d’un mercat editorial al País Valencià — Política, economia i literatura. El mercat del llibre en català a les Illes Balears — Parlem-ne de novel·la — El sonet en llengua catalana: de 1714 a 1833.

— Àrea d’humanitats – teatre: Introducció als espectacles del teatre medieval.

— Àrea d’humanitats – música: Música i músics dels Països Catalans. El cançoner del Ripollès — La música tradicional del Matarranya — La música catalana en l’època de la modernitat. Del modernisme a les avantguardes — El patrimoni musical de les Illes Balears: la música culta i els materials de consulta i aprenentatge — El naixement de l’òpera (amb motiu del 400 aniversari de l’estrena de L’Orfeo de Claudio Monteverdi).

— Àrea d’humanitats – art: Revisions d’actualitat. Teoria i pràctica artística a Catalunya. A l’entorn de Rossinyol: Rossinyols, Cases, Mir i Nonell — Les relacions entre art i poder descrites per l’art contemporani a Catalunya — Joan Ponç, la reivindicació d’un pintor clau — Disseny i identitat a Catalunya. De la ‘llar humil’ als adossats d’Ikea. Disseny i nacionalisme banal a la casa catalana. Entre l’hiperdiccionari i la màquina universal. Santiago Pey (1917-2001), lexicògraf i dissenyador industrial — Catalunya, visió i imatge de Catalunya. Fotografies
— Àrea d’humanitats – audiovisual: Cinema i audiovisuals. 75 anys de cinema amateur a Catalunya — Recuperació històrica de la figura de sis músics catalans emblemàtics en el cinema dels anys quaranta i cinquanta — L’hinduisme a través de la mirada de Bollywood.

Seminaris de les universitats: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. La unitat de la nació catalana, des de la Guerra de Successió fins avui La química que ens envolta — UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS. Curs d’història, llengua i sociolingüística. La Corona de Mallorca — Mecanismes de subordinació lingüística — Les lleis sobre la llengua i els drets lingüístics — Versos diversos:  anversos i reversos.

Àrea de formació cultural: Curs introductori d’història de Catalunya — Coneixement de la Catalunya Nord. Catalunya Nord a través d’un escriptor — Situació de la llengua i ensenyament — Conferències: El catalanisme estudiantil a Catalunya Nord — Identitat, llengua catalana i turisme — La política del català al Consell General. — Iniciació als Països Catalans «Assaig d’anàlisi política» L’Alguer — El País Valencià — Andorra i els seus veïns — Mallorca i Menorca — Catalunya — La Franja de Ponent — Aragó — Eivissa i Formentera — Iniciació a la llengua. Curs de llengua catalana. Pràctiques d’expressió oral i d’expressió escrita — Llenguatge i gramàtica — Iniciació a la llengua i a la cultura occitanes. La música occitana: de l’oblit a la recuperació de la tradició i la diversificació d’estils — Occitanes. Dones i literatura — Trobadors i Catalunya: el sirventès portantveu de conflictes — La Vall d’Aran i Occitània — Iniciació a la llengua i a la cultura gallega. La literatura gallega davant el nou mil·leni — La situació sociolingüística de Galícia — Un curt viatge pel cinema gallec.

— Reunions i jornades especialitzades: «Turisme, identitat i economia» — XX Diada Andorrana «Andorra i el seu capital social» — Jornada sobre la diversitat lingüística i cultural «Mundialització: entre la uniformització i el respecte a la diversitat cultural i lingüística» — Jornada d’Acció Solidària «La cooperació al desenvolupament: necessitat i oportunitat per als Països Catalans» — XXII Jornades sobre Cooperativisme «El cooperativisme i la societat de consum» — III Jornades d’Estiu sobre el Cristianisme al segle XXI «Concordat: de quina manera ens afecta el capteniment de l’Església oficial?» — IV Jornada de l’Institut d’Estudis Catalans a l’UCE de Prada «L’ensenyament del català a Catalunya Nord: models lingüístics i didàctica» — IX Jornada “Cap a un espai econòmic i social per damunt de les fronteres dels estats” «L’Agrupació Europea de Cooperació Territorial, una nova eina per a la cooperació» «L’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer» — XXII Jornades d’Agricultura a Prada. «Agricultura i medi ambient amics?» — V Trofeu de Petanca dels Països Catalans.

— Tallers: Tallers tècnics (Televisió — Taller de ciència quotidiana per totes aquelles persones que cada dia fran ciència sense saber-ho — Alimentació sota control. Dietes, alimentació sana i codis religiosos — Fotografia de la natura — Socorrisme — Observació i classificació dels cargols marins dels Països Catalans) — Tallers d’animació (Sardana — Dansa — Cançons populars — Glosat menorquí — Muntanyisme — Esport — Petanca) — Tallers d’art (El gravat calcogràfic: l’aiguafort — Nines de porcellana) — Altres tallers (Versos diversos: anversos i diversos — Obrador de poemes atemporals i actuals)
— Fòrum obert: Presentació del llibre La llengua que ens va parir. Set pensadors a la recerca del català — El Conflent subterrani: les Coves de Fullà-Canaletes — Presentació del Partit Republicà Català. — Presentació de la revista Llengua Nacional — El full de ruta de l'esquerra independentista — Presentació del Correllengua — Demostració de bitlles catalanes — Presentació del Projecte Heptàgon — Homenatge a Pere Ribot (1908 - 1997), sacerdot, patriota i poeta, als deu anys de la seva mort — Presentació del llibre La guerra de la piscina — Plataforma Desfederem-nos — Presentació de la revista Diguem-ho — Homenatge al senyor Pellicer — Presentació de vins de Pesillà — Recerca en Acció: una proposta innovadora de divulgació científica? — Especulació i destrucció del territori — Presentació dels llibres Els taxistes del tsar i Llegendes valencianes. Bezsonoff per Labrado i Labrado per Bezsonoff — El Capitán Trueno: de la il·lusió al mite — Xerrada sobre la creació lliure i la filosofia de compartir coneixement en els programes informàtics — Un atemptat en contra de la recuperació de la memòria historica — País Valencià: situació política actual — El catalanisme polític a Catalunya Nord — El paper de les noves tecnologies en la internacionalització del país: el portal www.estatpropi.cat — El llegat de la maternitat d’Elna — Precarietat laboral — Presentació de Softcatalà i de la situació del català en les noves tecnologies.

Exposicions: L’Institut d’Estudis Catalans, avui — De ciutats d’Antoni Miró — Cinquanta anys de la mort de Josep Puig i Cadafalch — L’exili a Catalunya Nord: Prats de Molló — El Conflent subterrani: les Coves de Fullà-Canaletes.

Espectacles: Música (Randellaires — Companyia Elèctrica Dharma — Biel Majoral — Santi Miret — Pep Sala — Obrint Pas — Cobla Casanoves — Franca Masu — La Vella Dixieland — Joan Moll, sessió musical per a infants — Maria del Mar Bonet — Miquel Ametller Glosat menorquí — Orquestra simfònica de Joves Intèrprets dels Països Catalans —Blues de Picolat — Crescendo) — Cinema (La vida abismal — Llach: la revolta permanent — Sitges Nagasaki — Salvador — Els límits de la Costa Brava — Les filles del vent — Presentació del Festival Memorimage, films d’avui amb imatges d’ahir 2007: Ravensbrück, l’infern de les dones — Fons de la Filmoteca de Catalunya: 75 anys de cinema amateur)

Professorat: Lluís Aguiló, Patrícia Alberola, Joan Alegret, Salvador Alegret, Alfons Almendros, Sefa Amell, Miquel Ametller, Marién André, Susanna Arias i Martínez, Francina Armengol, Jean-Michel Armengol i Petit, Montse Armengou, Joaquim Auladell, Xavier Avellanet i Viladomat, Montse Ayats, Francesc Baltasar, Jordi Bancells, Mari Carmen Barbero i Carballo, Maria Barcons, Heribert Barrera, Jordi Bartrolí i Molins, Cristià Bataillou, Josepa Batalla i Salvadó, Alà Baylac-Ferrer, Joan Becat, Ricard Belis, Andreu Beltran i Bonastre, Josep Beltran i Garcia, Jean Benkhelil, Joan Daniel Bezsonoff, Gabriel Bibiloni, Martí Boada i Juncà, Josep V. Boira, Lluc Bonet, Pilar Bonet, Joan Borja, Joan Borràs, Josep M. Borràs, Bruno Botet, Salvador Brasó i Campderrós, Antoni Bulbena, Jaume Busquets, Josep Maria Busquets i Font, Teresa Cabanas i Piera, Florència Caillis-Bonet, Joaquim Calaf, Rosa Calafat, Miquel Calçada, Martina Camiade, Teresa Camps, Carles Campuzano, Pere Canturri i Montanyà, Josep M. Carbonell, Jaume Carbonell i Guberna, Ramon Cardona, Aitor Carrera, Joan Carretero, Jordi Carulla, Àngel Casals, Montserrat Casas, Miquel Àngel Casasnovas, Jordi Casassas, Oriol Casassas, Santiago J. Castellà, Carles Castellanos, Joan–Francesc Castex Ey, Giovanni C. Cattini, Margarida Celma, Enric Cirici, Marcel Coderch i Colell, Mònica Codina i Tort, Xosé Antón Coira, Bartomeu Colom, Joan Colom i Farran, Arnau Colominas i Navarro, Agustí Colomines, Josep Costa, Tània Costa, Jordi Craven-Bartle, Albert Cuchí, Magda Cuscó, Francesc de Dalmases, Lluís Danés, Joan F. Denis, Nicolau Dols, Alexandre Domingo, Alícia Duro, Friederich Edelmayer, Sol Enjuanes, Gabriel Ensenyat, Josep M. Escolano, Anna Esteve, Jaume Fàbrega, Pau Faner, Joan Albert Farré i Santuré, Josep Farrés i Quesada, Ignasi P. Ferré, Maria Lluïsa Ferré, Albert Ferrer, Xavier Ferrer, Núria Ferrer i Anglada, Avi Fiegenbaum, Jaume Figueras i Trull, Jordi Figuerola, Víctor Filloy i Franco, Paz Flores, José Antonio Flores Farfán, Jaume Font, Ramon Font, Lourdes Font i Puigcernal, Josep M. Forcada, Ernest Fortuny i Coll, M. Àngels Francés, Jaume Funes, Joan Fuster i Sobrepere, Anna Gabriel, David Galadí, Jordi Gallardo, Olivier Gandou, Cèsar Garcia i Bernardo, Ernest Garcia i Garcia, Gregori Garzon, Josep M. Gasch i Riudor, Josep M., Marina Geli, Montserrat E. Gil i López, Josep M. Gili; Anton Giménez i Riba, Salvador Giner, Antoni Glory, Víctor Gómez Labrado, Xavier Gómez-Batiste i Alentorn, Josep Gomila, Joan Josep Gonzàlez, Mariona Gonzàlez i Reolit, Pere Grimau, Elena Gual, Ramon Gual, Valentí Gual, Ramon Gual i Batlle, Josep Guia, Pere Habet, Josep M. Haro, Agustí Hernàndez i Dolz, Joan Herrera, Manuel Huerga, Josep Huguet, Ferran Iniesta, Jordi Isern, Gaspar Jaén i Urban, Agustí Jansà, Bernat Joan i Marí, Carme Jordi, Francesc José María Sánchez, Èric Jover, Oriol Junqueras, Maria Xesús Lama, Roser Latorre, Jaume Leon, Antoni Llagostera i Fernández, Joaquim Llena, Joaquim Llimona, Joan F. López Casasnovas, Joan Mallart Navarra, Jordi Maluquer, Sebastià Manresa, Pasqual Maragall, Teresa Marfull, Jaume Marimon, Lluís Marquet, Joan Martí i Castell, Antoni Martí i Gich, Josep Lluís Martín Berbois, Meritxell Martín i Pardo, Cristian Martinez, Jordi Mas, Jordi Mascarella, Albert Masó, Adela Mauri, Josep Melià i Ques, Júlia Mérida de Barnamil, Joan Micó i Ibàñez, Joan Mir i Obrador, Joan F. Mira, Antoni Miró, Manel Miró, Cristina Molina, Joan Moll, Jeroni Moner, Vicent Monfort, Francina Monné, Josep Monserrat i Molas, Joaquim Montclús, Henrique Monteagudo Romero, Cèsar Montoliu, Víctor Mora, Pere Muñoz, Elisa Muxella i Molins, Ramon M. Nogués, Eusebi Nomen i Calvet, Antoni Nughes, Jordi Oliver i Solà, Arcadi Oliveres, Joan Padrol i Escolies, Xavier Palos, Elisenda Paluzie, Oriol París, Jordi Parpal, Jeroni Parrilla, Rita Peix, Josep M. Pelegrí, Carmen Pérez Aparicio, Roser Pérez i Simó, Joan Peytaví, Oriol Pibernat, Antoni Pladevall i Arumí, Jordi Prat, Francesc Prujà, M. Lluïsa Puente, Joaquim Puig, Pep Puig i Boix, Josep M. Puiggròs i Jové, Josep Puipelat, Neus Puy i Marimon, Gerard Rabat, Joan Ràfols i Casamada, Santiago Ramentol, Margalida Maria Ramis, Josep Ramos, Miquel Reguant, Antoni Riera, Margarita Rivière, Raül Robert, Albert Roca, Joan Carles Rodríguez i Miñana, Octavi Rofes, Albert Roig i Loscertales, Begoña Roman,  Joandomènec Ros, Antoni Rossell, Ramon Rossell i Serra, Joan Rovira, Lluís Rovira, Gemma Rufach, Alfons Ruiz, Mònica Sabata, Albert Sàez, Jordi Sales i Coderch, Roc Salvadó, Jordi Sànchez, Josep Sànchez Cervelló, Albert Sánchez Piñol, Mary Sanchiz, Carles Santacana, Pere Santandreu, Magda Santos i Matias, Clara Sardà-Vergès, Ramon Sàrries i Ribalta, Ramon Sastre, Carles Sechi, Ramon Segalés, David Segarra, Jordi Segarra, Joana Serra; Sebastià Serra, Rafael Serra i Florensa, Rafèu Sichel, Anna Simó, Jordi Solé i Camardons, M. Encarnació Soler i Alomà, Gianluca Spinaci, Jordi Taurinyà, Carme Tejedor, Jordi Tomàs, Montserrat Tomàs i Giralt, Josep M. Torras i Ribé, Berta Torres, Víctor Torres, Jordi Tresserras, Antoni Tribó, Pilar Triquell i Seró, Ester Tur, Gabriel Ubach i Valdívia, Arnau Urgell i Vidal, Miquela Valls, Robert Vallverdú, Pere Verdaguer, Joan Víctor de Barberà, Josep Miquel Vidal, David Vila, Cristina Viladomat i Cortabitarte, Joan Carles Vilalta, Òscar Vilarroya, Dolores Vilavedra Fernández, Francesc Vilurbina, Joan Viñas, Pau Vinyes, Teresa Vinyes, Carles Viver i Pi-Sunyer, Joan Vives i Alexis Vizcaino.


Fundació Universitat Catalana d'Estiu:

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
Presidenta: Imma Tubella
Vicepresident primer: Pere Verdaguer i Juanola
Vicepresident segon: Josep Guia i Marín
Secretari: Joan Becat i Rajaut
Tresorer: Joan Mir i Obrador
Vocals:  Joan Alegret, Salvador Alegret, Joan Ané, President de la Universitat de Perpinyà, Montserrat Casas (Universitat de les Illes Balears), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Carles Cortés. Salvador Giner (Institut d'Estudis Catalans), Eugeni Giral, Ramon Gual, Josep Maria López Llaví, Joan Maluquer i Ferrer, Pere Manzanares, Josefina Matamoros, Jaume Mateu (Obra Cultural Balear), Jordi Mir (Òmnium Cultural), Joaquim Montclús (Fundació Noesis de la Franja), Empar Noguer (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Llorenç Planes, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Joandomènec Ros, Fina Salord i Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer).

EQUIP RECTOR
Joandomènec Ros i Aragonès (president), Jordi Sales i Coderch (vicepresident), Alà Baylac-Ferrer, Martí Boada, Joan Borja, Jaume Carbonell i Guberna, Tània Costa, Jordi Craven-Bartle, Núria Ferrer, Jordi Figuerola, Joan Mir, Josep Montserrat i Molas, Elisenda Paluzie, Oriol París, Josep Sànchez Cervelló, Encarnació Soler, Josep M. Vidal i Joan Maluquer i Ferrer.