III Jornades Martinellianes

 

RESTAURACIONS I TRANSFORMACIONS DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC CATALÀ

 

A CAVALL ENTRE DOS SEGLES: MODERNISME I NOUCENTISME

Pinell de Brai, del 12 al 14 de juliol del 2001


Motiu i objectiu de les jornades

El 28 de juliol de 1999 es clausuraven, al Pinell de Brai, les I Jornades Martinellianes, un curs monogràfic que girà entorn de l'arquitecte Cèsar Martinell i la seva època. L'èxit del curs animà els organitzadors (la Universitat Catalana d'Estiu, l'Associació Cultural Cèsar Martinell i l'Ajuntament de Pinell de Brai) a consolidar aquestes jornades tot encetant un cicle que, al llarg de cinc anys i sota el títol genèric de Restauracions i Transformacions del Patrimoni Arquitectònic Català, analitzés la història de l'arquitectura del país durant els segles XIX i XX des de diversos punts de vista. Així, el juliol del 2000 tingueren lloc les II Jornades Martinellianes (les primeres del cicle esmentat), amb el títol d'Els orígens (del neoclassicisme a la fi del segle XIX).

Les III Jornades Martinellianes tenen com a objectiu continuar el programa previst, que serà dedicat al tema A cavall entre dos segles: modernisme i noucentisme. Ara bé, tot i que l'eix vertebrador de les jornades és sempre l'arquitectura i les seves transformacions i restauracions, es pretén posar l'accent, també, en tots aquells esdeveniments polítics, econòmics , socials i artístics que possibilitaren, i fins i tot institucionalitzaren, una determinada manera d'expressió i uns determinats llenguatges arquitectònics, sotmesos a canvis continus.

Destinataris: Llicenciats i estudiants d’arquitectura, enginyeria, història, història de l’art i arqueologia, professorat, educadors, regidors de cultura, investigadors i persones interessades en el patrimoni cultural.

Comunicacions: S'hi podran presentar comunicacions, previ pagament de la inscripció a les jornades. Tindran una durada màxima de 15 minuts i es podran il·lustrar amb diapositives. El termini per a la presentació serà fins el 24 de juny del 2001; s'enviarà el text (màxim 10 fulls Din-a4) en paper i suport informàtic (Word o WordPerfect), així com les il·lustracions (un màxim de 5)

El Pinell de Brai: Es tracta d'un municipi de la Terra Alta, amb 1.125 habitants, situat a l'extrem oriental de la comarca, al límit del Baix Ebre i la Ribera d'Ebre, que s'estén entre la serralada de Pàndols i l'Ebre. El més carismàtic i representatiu de la vila és l'edifici del celler ('la catedral del vi') i el molí d'oli, obra de Cèsar Martinell i Brunet, de 1918-1922.

Centre de les jornades:
Celler d'El Pinell de Brai

Inscripcions: a la Universitat Catalana d'Estiu i a l'Associació Cultural Cèsar Martinell

Data límit d'inscripció: 10 de juliol del 2001

Drets d'inscripció: 15.000 ptes. estudiants 12.000 ptes.

Crèdits universitaris: les jornades es poden convalidar per crèdits de lliure elecció a les universitats pertanyents a l'Institut Joan Lluís Vives

Coordinació de les Jornades:
Xavier Barral i Altet
Raquel Lacuesta
Anna Pujadas
Joan Maluquer
Ramon Ber
Lluís Melich


PROGRAMA


Dijous, 12 de juliol

16:00 — Lliurament d’acreditacions i documentació

16:30 Presentació de les jornades, per MARC MAYER (director general de Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya), PERE MARTÍ (alcalde d’El Pinell de Brai), MIQUEL PORTER i MOIX (president de la Universitat Catalana d’Estiu i catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona), i RAMON BER i SABATÉ (president de l’Associació Cultural Cèsar Martinell)
Presentació de les Jornades Martinellianes, per RAQUEL LACUESTA (coordinadora de les jornades i cap d'investigació del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona)

17:00 — Catalunya a cavall dels segles XIX i XX, per JOSEP M. ROIG i ROSICH (professor d’història contemporània de la Universitat Rovira i Virgili)

18:00 — La recepció de l'arquitectura modernista per la literatura noucentista, per JAUME AULET (professor de literatura catalana contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona)

18:45 — Pausa

19:00 — Canvis estètics en les publicacions a cavall dels dos segles, per JOAN MANUEL TRESSERRAS (professor d'història de la comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona)

19:45 — L'arquitectura a través de la cinematografia, per MIQUEL PORTER i MOIX (president de la Universitat Catalana d’Estiu i catedràtic emèrit d'història del cinema de la Universitat de Barcelona)

Divendres, 13 de juliol

9:30 — Modernisme i ciutat, per JUDITH C. ROHRER (professora d'història de l'art de l'Emory University of Atlanta, EUA)

10:15 — La producció arquitectònica modernista: tipus i símbols, per MIREIA FREIXA (catedràtica d'història de l'art de la Universitat de Barcelona)

11:00 — Pausa

11:30 — Un projecte cientific noucentista: l'Institut d'Estudis Catalans i la Mancomunitat, per ALBERT BALCELLS (catedràtic d'història ontemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona)

12:15 — Noucentisme i ciutat, per MERCÈ VIDAL i JANSÀ (professora d'art català contemporani de la Universitat de Barcelona)

13:00 — La producció arquitecònica noucentista: retorn al classicisme, per ANTONIO PIZZA (arquitecte, professor d'història de l'art i de l'arquitectura de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, UPC)

13:45 — Debat, amb JUDITH ROHRER (professora d'història de l'art de l'Emory University of Atlanta, EUA), MIREIA FREIXA (catedràtica d'història de l'art de la Universitat de Barcelona), ALBERT BALCELLS (catedràtic d'història ontemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona), MERCÈ VIDAL i JANSÀ (professora d'art català contemporani de la Universitat de Barcelona), ANTONIO PIZZA (arquitecte, professor d'història de l'art i de l'arquitectura de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, UPC) i, com a moderadora, RAQUEL LACUESTA

16:30 — Visita a Reus. Recorregut per la ciutat: Casa Navàs (obra de Lluís Domènech i Montaner), Església de Sant Pere (aportacions de Cèsar Martinell), Teatre Fortuny, Centre de Lectura de Reus i Teatre Bartrina, a càrrec de l'arquitecte JOSEP HUGUET

20:30 — Tornada al Pinell de Brai

22:00 — Concert de piano obert al públic en general, a càrrec de ROSSEND AYMÍ i ESCOLÀ (director de l'Escola de Música de Tortosa). Intervenció de la Coral de Gandesa. Lloc: celler o església parroquial del Pinell de Brai. Preu: 500 pessetes.

Dissabte, 14 de juliol

9:30 — La burgesia catalana d'entre segles: monumentalització de les ciutats, per FRANCESC CABANA (professor d'història econòmica de la Universitat Internacional de Catalunya)

10:15 — Arquitectura i fotografia: un camí de coneixement, per FRANCESC FONTBONA (membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi)

11:00 — Pausa

11:30 — Les primeres transformacions de l'arquitectura dels Eixamples, per JOAN BASSEGODA i NONELL (arquitecte i conservador de la Reial Càtedra Gaudí de l'ETSAB, UPC)

12:15 — Teoria de la restauració arquitectònica: Josep Puig i Cadafalch, per XAVIER BARRAL i ALTET (catedràtic d’història de l’art de la Universitat de Rennes, membre de l’Institut d’Estudis Catalans i vicepresident de la Universitat Catalana d’Estiu)

13:00 — La praxi de la restauració: Jeroni Martorell i Terrats, per ANTONI GONZÁLEZ i MORENO-NAVARRO (arquitecte, cap del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona)

13:45 — Debat, amb FRANCESC CABANA (professor d'història econòmica de la Universitat Internacional de Catalunya), FRANCESC FONTBONA (membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi), JOAN BASSEGODA i NONELL (arquitecte i conservador de la Reial Càtedra Gaudí de l'ETSAB, UPC), XAVIER BARRAL i ALTET (catedràtic d’història de l’art de la Universitat de Rennes, membre de l’Institut d’Estudis Catalans i vicepresident de la Universitat Catalana d’Estiu), ANTONI GONZÁLEZ i MORENO-NAVARRO (arquitecte, cap del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona) i, com a moderador, FREDERIC VILÀ (arquitecte, catedràtic d'història de l'art de la Universitat de Lleida)

16:15 — Comunicacions. Presentació per ANNA PUJADAS (professora de teoria de l'art a la Universitat Pompeu Fabra)

18:15 — Pausa

18:30 — Els edificis agraris de Cèsar Martinell: estat de la qüestió, per ANTONI NAVARRO i COSSÍO (arquitecte, cap del Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya)

19:15 — Acte de cloenda. Lliurament de diplomes

21:00 — Sopar de carrer amb motiu de la festivitat de Sant Cristòfol, ofert per l'Ajuntament del Pinell de Brai i l'Associació Cultural Cèsar Martinell