Organigrama
Director titular: Salvador Brotons i Soler

Director adjunt: Carles Gumí i PratCoordinació pedagògica: Gemma Armadans i Fontcuberta

Premsa i management: Carles Domènec    info@ojipc.cat

Secretaria: Perla Riera - M. Antònia Melià

Coordinació general:
Joan Maluquer i Ferrer, gerent de la Universitat Catalana d'Estiu
Magdalena Gonzàlez i Crespí, presidenta de Forum Musicae

© 2019 OJIPC