Accés OJIPC
Núm. expedient
DNI(amb lletra)
Entrar

Comunicats OJIPC

AVÍS_ PROVES BARCELONA

Benvolguts,

Recordam a tots els aspirantS que han de fer proves a Barcelona que el termini per a formalitzar tots els requisits de la inscripció acaba el proper divendres dia 25 de febrer. Totes les inscripcions incompletes en algun dels apartats( excepte targeta sanitària europea) , seran desestimades i per tant no es podran presentar a les proves.

Les llistes d'admesos a les proves es publicaran a l'espai restringit  Zona Membres del web.

Cordialment

Última actualització: 2011-02-19 12:26:26
AVÍS_ CANVI LLOC PROVES PALMA

Avisam a tots els candidats que han de fer les proves a Palma que aquestes  es duran a terme a la

FUNDACIÓ PÚBLICA DE LES BALEARS PER A LA MÚSICA
C/ Vicenç Juan i Rosselló, 22 - B · 07013 Palma
.

Les proves començaran a les 15 hores.La Fundació estarà oberta a partir de les 14.30 hores

La llista d'admesos a les proves es publicarà el dia 19 de febrer al nostre web.

Només hi apareixeran els aspirants que tendran tots els requisits sol·licitats en ordre i emplenats tots els apartats requerits.

Es prega a tots els aspirants que no apareguin al llistat d'admeos, s'abstenguin de presentar-se ja que no seran acceptats.

Cordialment

Última actualització: 2011-02-15 00:02:18
AVÍS PROVES ACCÉS A PALMA

Recordam a tots els aspirants que la inscripció per a fer les proves a Palma es tancarà el proper divendres dia 18 de febrer.

Totes les inscripcions per aquest territori que en el moment de tancar el termini, estiguin incompletes en els apartats Dades acadèmiques, Encontres, Documents (foto i DNI per les dues cares, excepte targeta sanitària europea), no seran considerades formalitzades i no es publicaran al llistat d'admesos a les proves.Per tant no es podran presentar a les proves d'accés.

Cordialment

Última actualització: 2011-02-13 17:57:07
AVÍS IMPORTANT_ SOBRE EL TERMINI PER COMPLEMENTAR EXPEDIENTS INCOMPLETS

Recordam a tots els aspirants que el termini per complementar tota la documentació i informació requerida en l'expedient, a fi de que la seva inscripció es consideri formalitzada, acaba una setmana abans de la data de la realització de cada prova.

Atenció aspirants amb prova d'accés el dia 25 de febrer a Mallorca, el termini per esmenar dades incompletes acaba el dia divendres vinent dia 18 de febrer.

Apartats a emplenar:

Triar lloc de l'Audició (Palma o Barcelona)
Dades Acadèmiques,
Encontres,
Documents (Fotografia, DNI per les dues cares  excepte  Targeta sanitària europea)

Cordialment

Última actualització: 2011-02-08 23:24:11
AVIS IMPORTANT CANDIDATS PAÍS VALENCIÀ: TANCADA INSCRIPCIÓ PER LES PROVES ACCÉS 2011!!

 

Degut a l'allau d'inscripcions rebudes al Païs Valencià per a la realització de ñes proves d'accés a l'OJIPC 2011 , l'Organització s'ha vist obligada a tancar inscripcions davant la impossibilitat material d'atendre tal nombre d'audicions en el temps diaponible per a fer les proves en aquell territori.

Els candidats que vulguin inscriure's tenen l'opció de fer-ho a algun altre territori.

Recordam a tots el candidats inscrits abans del 3 de febrer en que es va tancar la inscripció , que, tal i com avisàvem al darrer comunicat del 26 de gener (que podeu veure a sota d'aquest comunicat), les inscripcions incompletes en algun pas requerit (excepte targeta sanitària europea) NO es consideraven formalitzades

 

Cordialment

Última actualització: 2011-02-05 12:33:43
1   2   3   4   5   6   7   8   9   
© 2019 OJIPC