XLIX UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

Una societat, una cultura, un país, un futur

del 16 al 23 d'agost del 2017


Programa de cursos

CIÈNCIA I TECNOLOGIA«Recerca científica i societat»
Coordinadora: Dra. Núria Ferrer i Anglada (Universitat Politècnica de Catalunya)
del 17 al 20 d'agost

L’objectiu és posar en evidència com transcendeix a la societat, fins i tot a la vida diària, la recerca científica en diferents àmbits. Ens centrarem especialment en els camps de la biomedicina i les comunicacions. Veurem com les nanotecnologies ens permeten de disposar de sensors i altres dispositius optoelectrònics cada vegada més petits, sovint portables.

 • Física quàntica i societat
  per LLUÍS AMETLLER (Departament de Física, Universitat Politècnica de Catalunya)
  dies 17 i 18, de les 9 a dos quarts d’11

  Loteries, apostes, comptatges, fraus i processos: Aleatorietat
  per JOSEP LLUÍS SOLER CLIVILLÉS (Departament de Matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en Teoria de la Probabilitat, Processos i Càlcul Estocàstic)
  dies 17 i 18, de dos quarts d’11 a 12

  El grafè aplicat a les nanocomunicacions sense fils: des de xarxes dins un xip fins a metamaterials reconfigurables
  per SERGI ABADAL (investigador al Departament d’Arquitectura de Computadors i director de recerca del projecte VISORSURF, Universitat Politècnica de Catalunya)
  1. El grafè: propietats singulars. Aplicacions
  dia 19, de les 9 a dos quarts d'11
  2. Nanocomunicacions i nanoantenes
  dia 19, de dos quarts d'11 a les 12

  Caracterització i visualització electromagnètica de l'activitat elèctrica funcional d'animals i vegetals
  per LLUÍS JOFRE ROCA (Departament de Comunicacions i Processat del Senyal, Universitat Politècnica de Catalunya)
  1. Introducció. Caracterització elèctrica dels sistemes biològics
  dia 20, de les 9 a dos quarts d'11
  2. Aplicacions mèdiques i orgàniques
  dia 20, de dos quarts d'11 a les 12