XLIX UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

Una societat, una cultura, un país, un futur

del 16 al 23 d'agost del 2017


Programa de cursos

CIÈNCIES DE LA NATURA«Conservació, espais naturals protegits i canvi global als Països Catalans»
Coordinador: Dr. Martí Boada i Juncà (Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, Universitat Autònoma de Barcelona)
del 21 al 23 d'agost

L’objectiu del curs és presentar la Xarxa Mediterrània de Reserves de la Biosfera. El curs s’estructura en una sessió per a cada reserva de la biosfera o figura de protecció semblant. La presentació anirà a càrrec del gestor de cada Espai Natural Protegit, que presentarà el model de gestió, les característiques de l’espai i les propostes estratègiques de futur. Casos d’estudi: Principat, Catalunya Nord, País Valencià, les Illes i l’Alguer.

Presentació del curs. Perspectiva històrica i actual de la conservació i dels Espais Naturals Protegits
per MARTÍ BOADA (Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, Universitat Autònoma de Barcelona)
dia 21, de les 9 a dos quarts d’11

Espais Naturals Protegits al País Valencià
per JOSEP RAMON NEBOT (subdirector general del Medi Natural, Generalitat Valenciana)
dia 21, de dos quarts d’11 a 12

Reserva de la Biosfera de Menorca
per IRENE ESTAÚN (directora insular de la Reserva de la Biosfera de Menorca)
dia 22, de les 9 a dos quarts d’11

Els Parcs Naturals de Catalunya. Característiques i model de gestió
per CARLES BARRIOCANAL (Universitat de Barcelona)
dia 22, de dos quarts d’11 a 12

Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre
per JOSEP ARAGONÈS (coordinador tècnic de la Reserva de la Biosfera Terres de l’Ebre)
dia 23, de les 9 a dos quarts d’11

Reserves Naturals de Pi i de Mentet. Catalunya Nord
per CLAUDI GUISSET (Reserves naturals nacionals de Pi i de Mentet, Fédération des Réserves Naturelles Catalanes)
dia 23, de dos quarts d'11 a 12