ÀREA DE CIÈNCIES DE LA NATURA
Coordinador: Joandomènec Ros, catedràtic d’ecologia a la UB i membres de l’IEC

El medi ambient a les envistes del segle XXI

La biologia en el nou mil·leni

 

El medi ambient a les envistes del segle XXI (15h)


El segle XX, entre altres coses, ha estat el de la constatació que les activitats de l’ésser humà degraden la biosfera i, alhora, de la presa de consciència de la ciutadania d’aquestes maltempsades. Quina és, a cavall del nou mil·lenni, la situació del medi ambient als Països Catalans i al món? Què es fa per a preservar la biodiversitat? Per què es cremen els nostres boscos? Com cal gestionar l’aigua? És cert que la Mediterrània, les selves tropicals, el linx, i tantes altres espècies i ecosistemes tenen els dies comptats? El curs donarà respostes a aquests i altres problemes.

El medi ambient a les envistes del segle XXI. Introducció i problemàtica general
L’exhauriment dels recursos: què menjarem, demà

a càrrec de Joandomènec Ros (UB)
dia 16, de 9 a 12 del migdia

La nostra mar: quins problemes té?
La biodiversitat marina: un cas de preservació-degradació al litoral

a càrrec de Joandomènec Ros (UB)
dia 17, de 9 a 12 del migdia

Els nostres boscos: per què es cremen?, com es gestionen?
a càrrec de Ferran Rodà (UAB)
dia 18, de 9 a 12 del migdia

La biodiversitat vegetal: com protegir les plantes
a càrrec d’Àngel Romo
dia 19, de 9 a 10 del matí

Les àrees protegides: clarobscurs de la protecció de la natura
a càrrec de Martí Boada (UAB)
dia 19, de 10 a 12 del migdia

La biodiversitat a l’escala local i regional: casos a Catalunya. La biodiversitat: què cal fer per preservar-la a Catalunya?
a càrrec de Josep Germain
dia 20, de 9 a 12 del migdia

 

Inici

La biologia en el nou mil·leni (15 h)


Estudiarem les noves perspectives que ha d’acarar la biologia en els nous temps. Cada dia es tractaran temes d’actualitat: genoma, modificacions genètiques de plantes i animals, neurobiologia, biodiversitat i biologia teòrica de sistemes, amb un desenvolupament teòric i un posterior debat amb els alumnes.
Coordinen: Francesc Calafell (UPF) i Cristina Junyent (UPF)
Organitza: Societat Catalana de Biologia (IEC)

Biodiversitat humana
a càrrec de Francesc Calafell (UPF)
dia 21, de 9 a 10 del matí

Biodiversitat de sistemes
a càrrec de Joandomènec Ros (UB)
dia 21, de 10 a 11 del matí

Taula rodona i col·loqui sobre biodiversitat
dia 21, d’11 a 12 del migdia

Modificacions genètiques de plantes
a càrrec de Josep M. Casacuberta (CSIC)
dia 22, de 9 a 10 del matí

Modificacions genètiques d’animals
a càrrec de Lluís Montoliu (CNB-UAM)
dia 22, de 10 a 11 del matí

Percepció social
a càrrec de Pere Puigdomènech (CSIC)
dia 22, d’11 a 12 del migdia

Genòmica humana: teràpia gènica
a càrrec de Cristina Fillat (Institut de Recerca Oncològica)
dia 23, de 9 a 10 del matí

Genòmica humana: la nova biologia «in silico»
a càrrec de Roderic Guigó (INIM i UPC)
dia 23, de 10 a 11 del matí

Taula rodona sobre genòmica
dia 23, d’11 a 12 del migdia

Empitjorem gèneticament?
a càrrec de Jaume Bertranpetit (UPF)
dia 24, de 9 a 10 del matí

Coneixent l’origen
a càrrec de Juli Peretó (UV)
dia 24, de 10 a 11 del matí

Taula rodona i col·loqui
dia 24, d’11 a 12 del migdia

Neuropsiquiatria i genètica
a càrrec d’Araceli Rosa (UB)
dia 25, de 9 a 10 del matí

Difusió de la nova biologia
a càrrec de Cristina Junyent (UPF)
dia 25, de 10 a 11 del matí

Taula rodona
dia 25, d’11 a 12 del migdia

Inici

tornar a 2000