Gran Via de les Corts Catalanes, 600, 3r 2a
08007 Barcelona
Telf. 933 172 411 - 933 172 458
Fax 933 172 510 correu@uce.cat

  

XLV UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU

XLV UNIVERSITAT
CATALANA
D’ESTIU

Equip rector

President

Jordi Sales i Coderch (Universitat de Barcelona)

Vicepresident

Jordi Casassas i Ymbert (Universitat de Barcelona i Institut d’Estudis Catalans)

Vicepresident per al Centre Pau Casals

Joandomènec Ros i Aragonès (Universitat de Barcelona i Institut d’Estudis Catalans)

Vicerectors territorials

Joan Becat i Rajaut (Universitat de Perpinyà Via Domícia i Institut d’Estudis Catalans)

Gabriel Bibiloni (Universitat de les Illes Balears)

Èric Jover (Universitat de Barcelona i Societat Andorrana de Ciències)

Carles Sechi i Ibba (Obra Cultural de l’Alguer)

Victorià Gómez Labrado (Escola Valenciana)

Joaquim Montclús (Associació Cultural del Matarranya)

Anna Arqué (European Partnership for Independence)

Caps d’àrea

Joan Alegret (Universitat de les Illes Balears)

Alà Baylac-Ferrer (Universitat de Perpinyà Via Domícia)

Martí Boada i Juncà (Universitat Autònoma de Barcelona)

Sandra Camacho i Clavijo (Universitat Autònoma de Barcelona)

Jaume Carbonell i Guberna (Universitat de Barcelona)

Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (Universitat Autònoma de Barcelona)

Núria Ferrer i Anglada (Universitat Politècnica de Catalunya)

M. Jesús Ferrés (Universitat de Girona)

Òscar Mascarilla i Miró (Universitat de Barcelona)

Albert Mercadé (Universitat Pompeu Fabra)

Josep Monserrat i Molas (Universitat de Barcelona)

Xavier Serra (Universitat de València)

Secretari i gerent

Joan Maluquer i Ferrer

Cap de premsa

Josep M. Montaner


FIDELITATS, ASPIRACIONS, TRANSFORMACIONS  

Ara digueu: «Nosaltres escoltem
les veus del vent per l'alta mar d'espigues.»
Ara digueu: «Ens mantindrem fidels
per sempre més al servei d'aquest poble.»
Salvador Espriu, Inici de Càntic en el Temple (1965)

 

Des de quan Salvador Espriu—de qui celebrem el centenari del naixement—establí aquest ‘formulari', un munt de gent, sovint anònima, ha viscut segons el mandat del poeta una vida de fidelitat en el servei al seu poble. T'ho miris com t'ho miris, únicament aquest tou de fidelitats és el terreny abonat perquè creixin aspiracions nobles de plenitud, d'alliberament, on els riscs de les lleialtats són menors perquè són riscs compartits per un munt de gent solidària. Un bon nivell d'aspiracions ben formulades i generosament compartides estableix una xarxa de complicitats, de coordinacions sàvies, com els bons equips de futbol, amb jugadors que juguen de memòria, es trenen belles jugades. Les possibles transformacions d'una vida col·lectiva sorgeixen amb sana força tranquil·la, sense inquietud crispada, des del gruix dels molts treballs diversos que les preparen. Potser sí que hi ha un FAT en la vida dels pobles. Alguna força que fixa per endavant l'encadenament dels esdeveniments. Està format, però, de Fidelitats, Aspiracions i Transformacions.

Jordi Sales i Coderch
President de la Universitat Catalana d'Estiu