XLVII UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
(2015)
Dinamismes de coneixement i esperances d'alliberament

XLVII UNIVERSITAT
CATALANA D’ESTIU

(2015)


Equip Rector


President:
Joandomènec Ros i Aragonès (Universitat de Barcelona i Institut d'Estudis Catalans)

Vicepresidents: Jordi Casassas i Ymbert (Universitat de Barcelona i Institut d'Estudis Catalans), Jordi Sales i Coderch (Universitat de Barcelona) i Jaume Sobrequés i Callicó (Societat Catalana d'Estudis Històrics)

Assessors
: Joan Becat i Rajaut (Universitat de Perpinyà Via Domícia i Institut d'Estudis Catalans), Victorià Gómez Labrado, Marta Fonolleda i Riberaygua (Universitat Autònoma de Barcelona i Societat Andorrana de Ciències) i Carles Sechi i Ibba (Obra Cultural de l'Alguer).

Responsables d'àrea:
Anna Arqué (European Partnership for Independence)
Alà Baylac-Ferrer (Universitat de Perpinyà Via Domícia)
Gabriel Bibiloni (Universitat de les Illes Balears)
Martí Boada i Juncà (Universitat Autònoma de Barcelona)
Jaume Carbonell i Guberna (Universitat de Barcelona)
Àngel Casals (Universitat de Barcelona)
Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (Universitat Autònoma de Barcelona)
Núria Ferrer i Anglada (Universitat Politècnica de Catalunya)
M. Jesús Ferrés (Universitat de Girona)
Francesc Fontbona (Institut d'Estudis Catalans)
Òscar Mascarilla i Miró (Universitat de Barcelona)
Josep Monserrat i Molas (Universitat de Barcelona)
Joaquim Montclús (Associació Cultural del Matarranya)
Eva Pons i Parera (Universitat de Barcelona)
Xavier Serra (Universitat de València)
Miquela Valls (Universitat de Perpinyà Via Domícia i Institut d'Estudis Catalans)

Secretari i gerent: Joan Maluquer i Ferrer

Cap de premsa: Josep M. Montaner