XLVIII UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
(2016)
L'Eix Mediterrani: camins de mar, de terra i de cultura


XLVIII UNIVERSITAT
CATALANA D’ESTIU

(2016)


Programa
Cursos de les àrees de coneixement

 

ÀREA DE LITERATURA
«Vida i obres de Ramon Llull»
Coordinador: Dr. Joan Santanach i Suñol (Universitat de Barcelona)
del 17 al 20 d'agost

literaturaEl curs proposa un ampli recorregut per la vida, les obres literàries més significatives i la posteritat de Ramon Llull. Es destacarà l’aportació singular del personatge i seu el pes històric, que el va convertir en un autor àmpliament llegit pels pensadors més destacats de l’Europa dels segles XIV a XVII, i encara ben present al XVIII. Igualment, el curs permetrà valorar la significació de l’expressió literària en el conjunt de la producció de Llull i de quina manera els seus llibres s’insereixen en la tradició literària catalana, i romànica en general.

 


dia 17
Vida de Ramon Llull
per Joan Santanach (Universitat de Barcelona)
de les 9 a dos quarts d’11

El «Llibre de contemplació» i l’«Art»
per Joan Santanach (Universitat de Barcelona)
de dos quarts d’11 a les 12


dia 18
La «Doctrina pueril»
per Joan Santanach (Universitat de Barcelona)
de les 9 a dos quarts d’11

El «Blaquerna»
per Albert Soler (Universitat de Barcelona)
de dos quarts d’11 a les 12


dia 19
El «Llibre de meravelles»
per Lola Badia (Universitat de Barcelona)
de les 9 a dos quarts d’11

Els proverbis
per Francesc Tous (Universitat de Barcelona)
de dos quarts d’11 a les 12


dia 20
La poesia
per Anna Fernàndez Clot (Universitat de Barcelona)
de les 9 a dos quarts d’11

La posteritat
per Joan Santanach (Universitat de Barcelona)
de dos quarts d’11 a les 12