Gran Via de les Corts Catalanes, 600, 3r 2a
08007 Barcelona
Telf. 933 172 411 - 933 172 458
Fax 933 172 510 correu@uce.cat

  

XLIV UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU

XLIV UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU

Relació de cursos i activitats

CURSOS
Cinc commemoracions literàries: entre l’assaig i la novel·la Literatura del 21 al 23 d’agost
Cosmologia: de l’origen al futur de l’Univers Ciència i tecnologia del 21 al 23 d’agost
El cinema de Jean Vigo Cinema del 17 al 20 d’agost
El dret català de successions al segle XXI Dret del 21 al 23 d’agost
El futur econòmic dels Països Catalans i la viabilitat econòmica de la independència Economia del 17 al 20 d’agost
Els filòsofs catalans durant les primeres dècades del franquisme (exiliats, col·laboracionistes i amargats) Pensament del 21 al 23 d’agost
Els nous llenguatges Llengua del 21 al 23 d’agost
Joan Fuster, el seny ordenador de la nació catalana Seminaris d’investigació del 20 al 23 d’agost
La història nacional de les nacions sense Estat: el cas de Catalunya. Curs en homenatge a Josep Termes i Ardèvol Història del 21 al 23 d’agost
La llengua catalana a la casa global del multilingüisme Llengua del 17 al 19 d’agost
La salut en temps de crisi Ciències de la salut del 17 al 20 d’agost
Música i patrimoni musical als Països Catalans Música del 21 al 23 d’agost
Sis-cents anys del Compromís de Casp. Monarquies a la història catalana Història del 17 al 20 d’agost
Temps i calendaris Pensament del 17 al 20 d’agost
Vint anys després de Rio, on som i cap a on anem Ciències de la natura del 17 al 20 d’agost

FORMACIÓ CULTURAL
Coneixement de Catalunya Nord del 17 al 23 d’agost
Iniciació a la cultura occitana del 21 al 23 d’agost
Iniciació a la llengua del 17 al 23 d’agost
Iniciació als Països Catalans del 17 al 23 d’agost

JORNADES
Canigó Bàsquet Camp del 16 al 18 d’agost
III Jornades de la Fundació Josep Irla a l’UCE del 17 al 22 d’agost
XXV Jornada Andorrana «Andorra i l’obertura econòmica» dia 18 d’agost
XXVII Jornada d’Agricultura a Prada «Els joves i la dinamització del sector agrari» dia 18 d’agost
XIII Jornades Cap a un espai econòmic i social per damunt de la frontera dels estats: «Innovació, recerca i emprenadoria» dia 18 d’agost
Segones Jornades de les Àrees Protegides dia 18 d’agost
Jornada Sàpiens dia 18 d’agost
IX Jornada de l’Institut d’Estudis Catalans a l’UCE de Prada «Ensenyar llengua en context bilingüe multilingüe» dia 19 d’agost
Jornada Triangle de Mar Balva «Presentació de l'Institut Triangle de Mar Blava, una experiència de trobada de l'esquerra verda nacional dels Països Catalans» dia 20 d’agost
XXVII Jornades sobre Cooperativisme «Les cooperatives com a alternativa en temps de crisi» dies 21, 22, 23 i 24 d’agost
Jornada Algueresa «Llengua i relacions internacionals» dia 22 d’agost
VIII Jornades sobre el Cristianisme al segle XXI «50 anys del Concili Vaticà II» dia 22 d’agost
VI Jornades d’Església Plural: «Creences, canvis socials i drets humans» dia 23 d’agost

ACTES I COMMEMORACIONS
Acte d'inauguració dia 17 d’agost
Lliçó inaugural: «Aspiracions i solidesa» dia 17 d’agost
Scotland Forward dia 17 d’agost
El País Valencià avui: als 50 anys de la publicació de «Nosaltres els valencians» dia 18 d’agost
Lexili a Prada. En record d'Heribert Barrera dia 18 d’agost
Joan Sales, l'amplitud de la vida catalana. Als cents anys del naixement dia 19 d’agost
El paper dels municipis en el camí cap a l'Estat propi dia 19 d’agost
Premi Canigó a lObra Cultural Balear i a Josep Miquel Vidal dia 20 d’agost
Lorganització territorial: de les necessitats d'avui a les de demà dia 21 d’agost
Joan Coromines i Pompeu Fabra dia 21 d’agost
A què cal que respongui una política d'infraestructures? dia 22 d’agost
Josep Ferrater Móra, l'assaig d'idees i la vida filosòfica. Als cents anys del naixement dia 22 d’agost
Premi Canigó a Pasqual Maragall i Mira dia 23 d’agost
Cloenda dia 23 d’agost

ALTRES ACTIVITATS
Tallers del 17 al 19 i del 21 al 22 d’agost
Fòrum obert del 17 al 22 d’agost
Espectacles - Música, teatre, cinema i animació als pobles del 16 al 22 d’agost
Exposicions del 17 al 23 d’agost