Gran Via de les Corts Catalanes, 600, 3r 2a
08007 Barcelona
Telf. 933 172 411 - 933 172 458
Fax 933 172 510 correu@uce.cat

  

XLIV UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
Programa

XLIV UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU

Àrees

Ciències de la natura

 

Coordinació: Martí Boada (Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, Universitat Autònoma de Barcelona; grup de recerca emergent «Conservació, etnoecologia i canvi global» [2009 SGR 569])

Vint anys després de Rio, on som i cap on anem

Dies: del 17 al 20 d’agost, de 9 a 12 del migdia

Resum: Fa vint anys que es convocà la primera Cimera de la Terra i enguany se celebra també a Rio la Conferència de les Nacions Unides pel desenvolupament sostenible. L'objectiu és assentar les bases per a un món de prosperitat, pau i sostenibilitat; a partir de dos grans eixos: establiment d'una economia ecològica amb vistes a la sostenibilitat i a l'eradicació de la pobresa i a la generació de polítiques institucionals i socials per a un desenvolupament sostenible, socialment solidari i ambientalment segur. El curs farà una revisió de les polítiques socioambientals a escala global i a escala dels Països Catalans.

Més informació del curs (professors, dies i hores)


Ciència i tecnologiaCoordinació: Núria Ferrer i Anglada (Departament de Física Aplicada, Universitat Politècnica de Catalunya i del grup de recerca consolidat «Caracterització Elèctrica de Materials i Dispositius» [CEMAD] ) i Eduard Massó (catedràtic de física teòrica, Institut de Física d'Altes Energies, Universitat Autònoma de Barcelona i membre del grup de recerca consolidat «Unitat de Partícules i Astropartícules» 2009 SGR 894)
Amb el suport de la Societat Catalana de Física, Institut d’Estudis Catalans

Cosmologia: de l’origen al futur de l’Univers

Dies: del 21 al 23 d’agost

Resum: La cosmologia ha esdevingut una ciència de precisió en els últims temps, a causa de progressos importants sobretot observacionals, però també de comprensió teòrica. L'objectiu és oferir tant les bases de la cosmologia moderna com mostrar què sabem sobre l'Univers, i també quins reptes tenim plantejats. Els temes seran: l'Univers primordial, la matèria i l'energia fosca, l'acceleració de l'Univers i el seu futur, ones gravitacionals, els acceleradors de partícules elementals i l'Univers.

Més informació del curs (professors, dies i hores)


Ciències de la salut

Coordinació: Jordi Craven-Bartle (Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau i Universitat Autònoma de Barcelona)
Amb el suport del Departament de Sanitat (Generalitat de Catalunya)

La salut en temps de crisi

Dies: del 17 al 20 d’agost, de 9 a 12 del migdia

Resum: Enguany el curs de ciències de la salut tractarà aquests temes: 1) Pla de Salut en temps de crisi econòmica: com podem planificar les millores? 2) Medecina i humanitats. La ciència humanitza o deshumanitza? 3) La medicina forense avui: de la novel·la policíaca a la realitat. 4) Les medecines alternatives: mite i realitat.

Més informació del curs (professors, dies i hores)


Economia

Coordinació: Òscar Mascarilla i Miró (Departament de Teoria Econòmica, Universitat de Barcelona i del grup de recerca consolidat «Centre d’Anàlisi Econòmica i de les Polítiques Socials» [CAEPS] 2009 SGR 359)

El futur econòmic dels Països Catalans i la viabilitat econòmica de la independència

Dies: del 17 al 20 d’agost, de 9 a 12 del migdia

Resum: Els Països Catalans han estat durant molts segles una gran potència comercial i una gran economia d'Europa, amb un dret comercial respectat i seguit a tota la Mediterrània. Molts anys d'autarquia, de dependència del mercat i política espanyola i d'espoliació fiscal han asfixiat aquesta dinàmica. En aquest escenari el futur de la nostra economia està lligat als canvis associats a una reconfiguració de les regles del joc amb l'Estat espanyol aprofitant les «xarxes globals de producció».

Més informació del curs (professors, dies i hores)


Pensament


Coordinació: Josep Monserrat (Departament de Filosofia Teorètica, Universitat de Barcelona i del grup de recerca «EIDOS, Hermenèutica, Platonisme i Modernitat» [2009SGR447])

Temps i calendaris

Dies: del 17 al 20 d’agost, de 9 a 12 del migdia

Resum: El curs tractarà de les relacions entre les diferents concepcions de 'temps moderns' (configuracions de modernitat) des de perspectives filosòfiques i polítiques, així com també de l'aventura de la nostra fixació del temps en anys i en hores exactes. Identitats i civilitzacions. Alliberaments i profits. Qui guia a qui i què es cancel·la en una modernització?

Més informació del curs (professors, dies i hores)


Els filòsofs catalans durant les primeres dècades del franquisme (exiliats, col·laboracionistes i amargats)

Dies: del 21 al 23 d’agost

Resum: Al final de la Guerra Civil, una part dels filòsofs catalans emprengueren la via de l'exili. Generalment, aquests exiliats es van poder incrustar amb una relativa facilitat en el món acadèmic de les repúbliques sud-americanes. D'altres, però, restaren al país, amb posicionaments polítics diversos, que anaren des del col·laboracionisme explícit de Tomàs Carreras, Joan Tusquets i Pere Font i Puig fins a la reserva de Joaquim Carreras i Francesc Mirabent.

Més informació del curs (professors, dies i hores)


Dret

Coordinació: Jaume Tarabal i Bosch (Departament de Dret Civil, Universitat de Barcelona i dels grups d’investigació «Grup de Dret Civil Català» [2009 SGR 221 ] i «Retos y Tendencias del Derecho Patrimonial. Atribución y Disposición de Bienes en el Siglo XXI» [DER2011-26892])

El dret català de successions al segle XXI

Dies: del 21 al 23 d’agost

Resum: El curs tractarà els següents temes: el nou dret català de successions; el dret català de successions des de la perspectiva notarial; els negocis jurídics testamentaris al Llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions; la successió contractual: l'esforç modernitzador del legislador català; la successió intestada, entre tradició i modernitat; la successió mortis causa a les Illes Balears; llibertat de testar i llegítima i el testament andorrà.

Més informació del curs (professors, dies i hores)


Història

 

 


Coordinació: Jordi Casassas i Ymbert (Departament d'Història Contemporània, Universitat de Barcelona, del grup de recerca consolidat «Grup d’Estudis d’Història de la Cultura i dels Intel·lectuals» [GEHCI, 2009 SGR 1130] i de l'Institut d'Estudis Catalans)

Sis-cents anys del Compromís de Casp. Monarquies i dinasties a la història catalana

Ho coordina: Àngel Casals (Departament d'Història Moderna, Universitat de Barcelona i del projecte de recerca «Institucions i violència en les societats de la Corona d’Aragó» [HAR2010-21675])

Dies: del 17 al 20 d’agost, de 9 a 12 del migdia

Resum: Aquest any s'esdevenen els 600 anys de l'entronització de la dinastia dels Trastàmara després d'un procés que va ser llarg i tortuós i que va acabar amb l'elecció d'un nou rei. Aquest curs pretén estudiar el procés del Compromís de Casp per a explicar per què va ser un rei castellà l'escollit. I des d'aquesta base estudiarem la idea de monarquia que es tenia als Països Catalans a partir de l'anàlisi de diversos moments de la història medieval i moderna.

Més informació del curs (professors, dies i hores)


La història nacional de les nacions sense Estat: el cas de Catalunya. Curs en homenatge a Josep Termes i Ardèvol

Ho coordina: Jordi Casassas i Ymbert (Departament d'Història Contemporània, Universitat de Barcelona, del grup de recerca consolidat «Grup d’Estudis d’Història de la Cultura i dels Intel·lectuals» [GEHCI, 2009 SGR 1130] i de l'Institut d'Estudis Catalans)

Dies: del 21 al 23 d’agost

Resum: Cal repensar la història nacional, especialment la de les que Termes en alguna ocasió denominà ‘nacions minoritzades', i adaptar aquestes revisions a les exigències polítiques canviants i als requisits que va posant l'avenç teòric i metodològic de les ciències socials. Aquesta exigència múltiple va ser un dels nords que fixaren la trajectòria de Josep Termes, mort fa poc, a qui va dedicat aquest curs.

Més informació del curs (professors, dies i hores)


Literatura

Coordinació: Joan Alegret (Departament de Filologia Catalana, Universitat de les Illes Balears)

Cinc commemoracions literàries: entre l’assaig i la novel·la

Dies: del 21 al 23 d’agost

Resum: Tractarem del cinquantenari de la mort del gran escriptor rossellonès Josep-Sebastià Pons, autor sobretot d'una important obra poètica. També tractarem el centenari de la naixença del filòsof, assagista, narrador i cineasta amateur Josep Ferrater Móra, el cinquantenari de l'aparició de Nosaltres els valencians de Joan Fuster, el centenari també del naixement del novel·lista i editor Joan Sales, autor de la novel·la Incerta glòria i el cinquantenari de l'aparició de La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda.

Més informació del curs (professors, dies i hores)


Llengua

 


Coordinació: M. Jesús Ferrés (Programa UdG 2.0, Universitat de Girona)

Els nous llenguatges

Dies: del 21 al 23 d’agost

Resum: Amb la irrupció de les tecnologies de la informació i comunicació, ha aparegut l'escletxa digital. Hi ha un greuge comparatiu entre les persones que tenen els coneixements i els recursos per a poder accedir a les fonts d'informació i gestionar-les adequadament, i les que n'estan excloses o que els costa d'arribar-hi. S'imposa la necessitat d'ensenyar de nou a llegir i a escriure—en definitiva, a comunicar-se—en el nou format digital.

Més informació del curs (professors, dies i hores)


La llengua catalana a la casa global del multilingüisme
per Bernat Joan
dies 17, 18 i 19, de 10 a 11

Sociolingüística i política lingüística, en ple canvi de paradigma. Fer una llengua és fer una nació. Facilitats i dificultats de fer la nació. La nació dels eivissencs/mallorquins/catalans/europeus. La globalitat: marc SL, PL, nació. Reptes en política lingüística als Països Catalans. Catalunya Nord: connexió amb el sud, fer by pass a França. Catalunya: mantenir l'estatus lingüístic, ampliar l'estatus polític. País Valencià: canalitzar la xarxa civil per a provocar canvis polítics. Illes Balears: resistir i revertir. L'Alguer, la Franja, el Carxe: apel·lació als drets individuals amb què ha de comptar tota minoria lingüística. Llengua, individu i col·lectivitat. Drets lingüístics individuals i col·lectius. Instruments jurídics per a la llengua catalana.


Música

 

Coordinació: Jaume Carbonell i Guberna (Departament d'Història de l'Art, Universitat de Barcelona i del «Grup de Recerca en Història de l’Art i del Disseny Contemporanis» [GRACMON, HAR2008-4327/ARTE])

Música i patrimoni musical als Països Catalans

Dies: del 21 al 23 d’agost

Resum: Enguany la Universitat Catalana d'Estiu es farà ressò de la commemoració dels aniversaris de compositors tan importants i definitoris per la música catalana com Xavier Montsalvatge, Eduard Toldrà, Ricard Lamote de Grignon, Frederic Mompou i Manuel Blancafort. Es valorarà la trajectòria i l'aportació de cadascun d'ells, així com també es valorarà la significació del moment històric essencial en la música catalana que comprèn des del noucentisme, fins la generació de la Guerra Civil.

Més informació del curs (professors, dies i hores)


Cinema

 

Coordinació: Jaume Vidal (Obra Social de la Caixa Balears «Sa Nostra»)

El cinema de Jean Vigo

Dies: del 17 al 20 d’agost, de 9 a 12 del migdia

Resum: Estudiarem el cinema de Jean Vigo i el cinema dels països perifèrics. Es projectaran pel·lícules directament relacionades amb la temàtica dels cursos impartits: À propos de Nice (1929-1930); Taris ou la Nation (1931); Zéro de conduite (1933); L'Atalante (1934) .

Més informació del curs (professors, dies i hores)

Seminaris d’investigació

Universitat de València

Joan Fuster, el seny ordenador de la nació catalana

Coordinació: Josep Guia (doctor en matemàtiques i en filologia, Universitat de València)

Dies: del 20 al 23 d’agost, de 10 a 12 de migdia

Joan Fuster (Sueca, la Ribera Baixa, 1922 - 1992) és un dels intel·lectuals catalans més importants del segle XX, en molts àmbits: la història de la literatura, l'assaig, la crítica, el periodisme… i en l'anàlisi de la qüestió nacional. Dediquem el curs a aquest darrer aspecte, amb motiu d'acomplir-se enguany els cinquanta anys de la publicació de dues obres de referència: Nosaltres els valencians i Qüestió de noms.

Més informació del curs (professors, dies i hores)

Formació cultural

Coneixença de Catalunya Nord

Coordinació: Alà Baylac-Ferrer (Universitat de Perpinyà Via Domícia)

El català a Catalunya Nord: rèquiem per la llengua?

Dies: del 17 al 23 d’agost

Més informació del curs (professors, dies i hores)


Iniciació a la llengua

amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística, Generalitat de Catalunya

Dies: del 17 al 23 d’agost

Curs 1. Llengua catalana. Nivell mitjà
per Ester Tur
cada dia, de 9 a 2/4 d’11
Aquest curs s’adreça a les persones que volen consolidar i ampliar els coneixements de llengua catalana (aprenents de nivell elemental i de nivell intermedi). L’objectiu és que els alumnes puguin practicar les habilitats orals i escrites de la llengua i també que puguin sistematitzar el coneixement de diferents estructures lingüístiques. En definitiva, es tracta d’aprendre i trobar recursos per a poder resoldre situacions comunicatives diverses.

Curs 2. Llengua catalana. Grup de conversa
per Ester Tur
cada dia, d’11 a 12
Aquest curs està pensat com un espai per a parlar en català, per a aprendre parlant. L’objectiu és que els alumnes adquireixin més fluïdesa i també que ampliïn el seu repertori en català (vocabulari i estructures). A partir de diferents estímuls (fragments d’obres literàries, imatges, notícies…) trobem un tema que ens serveix de fil conductor d’aquest grup de conversa.

Curs de llenguatge i gramàtica
per Roser Latorre
cada dia, de 9 a dos quarts d’11
El programa d'aquest curset no s'apartarà gaire del d'altres anys, per tal com la revisió de temes gramaticals oblidats o mal apresos ens sembla que continua essent útil, així com l'habitual tria de textos que ajuden a reforçar el lèxic. Per a aquest any hem escollit algun dels autors que seran homenatjats, com Joan Fuster i Joan Sales.


Iniciació als Països Catalans

Coordinació: Joaquim Montclús

«El sobiranisme: estat de la qüestió i perspectives»

Dies: del 17 al 23 d’agost, de 2/4 d'11 a les 12

Amb motiu de les darreres enquestes d'opinió que diuen que per primera vegada a Catalunya més d'un 50 per cent de la població és partidària de la independència, el curs es dedicarà un repàs de la situació del grau de conscienciació a tots els territoris que conformen la nació catalana.

Catalunya
per Uriel Bertran
dia 17

Catalunya Nord
per Joan Becat
dia 18

Andorra
per Antoni Pol
dia 19

El País Valencià
per Xavier Serra
dia 20

Les Illes
per Magda Gonzàlez
dia 21

L'Alguer
per Carles Sechi
dia 22

La Franja de Ponent
per Quim Gibert
dia 23


Iniciació a la cultura occitana

Coordinació: Arxiu Occità (Universitat Autònoma de Barcelona)

amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística, Generalitat de Catalunya

Dies: del 21 al 23 d’agost

La literatura occitana del barroc, una aventura estètica a la cruïlla dels segles
per Jaume Figueras i Trull (traductor)
de 9 a 2/4 d'11

Entre mitjan segle XVI i la vigília de la Revolució Francesa , foren nombrosos els escriptors occitans —poetes i dramaturgs, sobretot— que maldaren per atènyer amb la seva producció un prestigi literari que les circumstàncies socioculturals a què estava i està sotmesa la llengua occitana dificultà. Malgrat el seu fracàs aparent, aquesta aventura constitueix un dels capítols més vibrants de la història d'aquesta literatura germana, amb una rica producció que és a la cruïlla de tots els corrents europeus i que abasta tots els registres, de l'èpica al bucolisme i de l'expressivitat popular a la imitatio o l'escarni dels clàssics.
Un període literari que es desenvolupa ininterrompudament tot al llarg de dos segles i mig i que presenta una espectacular planter d'autors: amb Pèir de Garròs, Belaud de la Belaudièra , Augièr Galhard, Robèrt Ruffi, Pèire Godolin, Salusti deu Bartàs, Guilhèm Ader, Bertran Larada, Claudi Bruèis, Francés de Corteta, Joan Giraud d'Astròs, Joan Baptista Fabre o Jan de Cabanas. Un patrimoni que tothom que s'interessi per la tradició literària occitana ha de conèixer.

La llengua occitana: introducció pràctica i aspectes sociolingüístics
per Aitor Carrera (Universitat de Lleida)
de 2/4 d'11 a 12

Exposicions


Prats de Molló entre història i memòria
a càrrec de Terra Nostra

L'UCE (1968-2011)
a càrrec de Terra Nostra

Els llibres en català de Catalunya Nord (1502-2000)
a càrrec de Terra Nostra

 Construeix un món millor, fes cooperativa
a càrrec de la Fundació Roca i Galès