Gran Via de les Corts Catalanes, 600, 3r 2a
08007 Barcelona
Telf. 933 172 411 - 933 172 458
Fax 933 172 510 correu@uce.cat

  

XLIV UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU

XLIV UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU

Equip rector

President

Jordi Sales i Coderch (Universitat de Barcelona)

Vicepresident

Jordi Casassas i Ymbert (Universitat de Barcelona i Institut d’Estudis Catalans)

Vicepresident per al Centre Pau Casals

Joandomènec Ros i Aragonès (Universitat de Barcelona i Institut d’Estudis Catalans)

Vicerectors territorials

Joan Becat i Rajaut (Universitat de Perpinyà Via Domícia i Institut d’Estudis Catalans)

Gabriel Bibiloni (Universitat de les Illes Balears)

Èric Jover (Universitat de Barcelona i Societat Andorrana de Ciències)

Carles Sechi i Ibba (Obra Cultural de l’Alguer)

Victorià Gómez Labrado (Escola Valenciana)

Joaquim Montclús (Associació Cultural del Matarranya)

Anna Arqué

Caps d’àrea

Joan Alegret (Universitat de les Illes Balears)

Alà Baylac-Ferrer (Universitat de Perpinyà Via Domícia)

Martí Boada i Juncà (Universitat Autònoma de Barcelona)

Jaume Carbonell i Guberna (Universitat de Barcelona)

Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (Universitat Autònoma de Barcelona)

Núria Ferrer i Anglada (Universitat Politècnica de Catalunya)

M. Jesús Ferrés (Universitat de Girona)

Òscar Mascarilla i Miró (Universitat de Barcelona)

Josep Monserrat i Molas (Universitat de Barcelona)

Xavier Serra (Universitat de València)

Jaume Tarabal i Bosch (Universitat Autònoma de Barcelona)

Jaume Vidal i Amengual (Obra Social de Caixa Balears “Sa Nostra”)

Josep Miquel Vidal i Hernàndez (Institut Menorquí d’Estudis)

Secretari i gerent

Joan Maluquer i Ferrer

Cap de premsa

Josep M. Montaner