XLIII UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
Universitat jove

XLIII UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

Descripció de l’activitat

Coordinada per la Universitat de les Illes Balears en els aspectes acadèmics, i amb el suport de monitors de l’Obra Cultural Balear, la Universitat Jove està costituïda per tots els participants pertanyents al món de l’ensenyament (alumnes i professors, a partir dels 15 anys). Els representants de la Universitat de les Illes Balears, juntament amb els altres membres de l’Equip Rector, dissenyen el programa general de l’UCE de manera que pugui satisfer les necessitats de coneixements multidisciplinaris dels joves estudiants i la conveniència de formació permanent de mestres i professors de tota la nostra àrea lingüística.

La Universitat Jove dedica una atenció especial als estudiants de 15 a 17 anys. Durant els mateixos dies de l’UCE, participen en activitats dirigides per monitors especialitzats, a partir de la tria de la programació de cursos i d’activitats lúdiques oferta per la UCE. Viuen la Universitat Catalana d’Estiu des d’una línea més jove. Tenen les mateixes activitats que els més grans però fetes a mida per a ells. Poden participar de les diferents àrees amb una dinàmica preparada especialment per l’equip de monitors seguint les temàtiques existents en aquesta trobada: Ciències de la Natura, Tecnologia, Història, Música, Cinema, Història de l’Art, Cursos d’Iniciació...

Activitats paral·leles: realitzen diversos tallers, excursions i gaudeixen de l’oferta d’espectacles i cinema que s’organitzen diàriament dins la mateixa Universitat Catalana d’Estiu.


Dates


Del 16 al 24 d’agost del 2011

Allotjament

A la residència d’estudiants del Liceu Renouvier, de Prada (capital de comarca del Conflent, Catalunya del Nord). Es troba a uns 50 Km de Perpinyà i de Puigcerdà.