XLIII UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU

XLIII UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

Equip rector

President

Jordi Sales i Coderch (Universitat de Barcelona)

Vicepresident

Jordi Casassas i Ymbert (Universitat de Barcelona)

Vicepresident per al Centre Pau Casals

Joandomènec Ros i Aragonès (Universitat de Barcelona i Institut d’Estudis Catalans)

Vicerectors territorials

Joan Becat i Rajaut (Universitat de Perpinyà Via Domícia i Institut d’Estudis Catalans)

Joan Mir i Obrador (Universitat de les Illes Balears)

Èric Jover (Universitat de Barcelona i Societat Andorrana de Ciències)

Carles Sechi i Ibba (Obra Cultural de l’Alguer)

Victorià Gómez Labrado (Biblioteca Casa Museu Joan Fuster)

Joaquim Montclús

Responsables d’àrea

Joan Alegret (Universitat de les Illes Balears)

Alà Baylac-Ferrer (Universitat de Perpinyà Via Domícia)

Martí Boada i Juncà (Universitat Autònoma de Barcelona)

Jaume Carbonell i Guberna (Universitat de Barcelona)

Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (Universitat Autònoma de Barcelona)

Núria Ferrer i Anglada (Universitat Politècnica de Catalunya)

M. Jesús Ferrés (Universitat de Girona)

Òscar Mascarilla i Miró (Universitat de Barcelona)

Josep Monserrat i Molas (Universitat de Barcelona)

Susanna Navas i Navarro (Universitat Autònoma de Barcelona)

Xavier Serra (Universitat de València)

Jaume Vidal i Amengual (Obra Social de Caixa Balears “Sa Nostra”)

Josep Miquel Vidal i Hernàndez (Institut Menorquí d'Estudis)

Secretari i gerent

Joan Maluquer i Ferrer

Cap de premsa

Josep M. Montaner